Содержание

КИЇВСЬКА РУСЬ — Тестові завдання для самоконтролю — Практичний довідник — Історія України — Земерова

Практичний довідник

Тестові завдання для самоконтролю

11. Порядок збору данини на Русі мав назву

А полюддя

Б устав

В погост

Г «Руська правда»

12. Держава східних слов’ян Київська Русь була створена у

А III ст.

Б VI ст.

В IX ст.

Г XIII ст.

13. Войовничим князем, який розгромив Волзьку Булгарію і Хозарський каганат, був

А Олег

Б Ігор

В Святослав

Г Ярослав

14. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А «Завдяки впровадженню християнства князем Ярославом Київська Русь підвищила свій міжнародний авторитет»

Б «Київська Русь утворилася на основі східнослов’янських племінних союзів»

В «Перша бібліотека на Русі була заснована при Десятинній церкві»

Г «Володимир Мономах був останнім князем єдиної Київської Русі»

15. Про якого київського князя йдеться у наведеному джерелі? У якому році відбулася описана подія?

«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали:

“Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його.

Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить”. І послали вони до нього, кажучи:

“Чого ти йдеш знову? Ти забрав усю данину”. І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його…»

А Олег, 882 р.

Б Ігор, 945 р.

В Святослав, 972 р.

Г Володимир, 988 р.

16. Позначте назву та автора цитованого джерела.

«Якщо хто вб’є князівську людину як розбійник, а община вбивцю не шукає, то віру за нього в розмірі 80 гривень платити тій общині, на землі якої буде знайдено вбитого; внаслідок вбивства людина сплачує віру князю в 40 гривень. Якщо хто стане на розбій без приводу, вбив людину по-розбійному, то люди за нього не сплачують, але мають видати його з дружиною та дітьми на.

.. розграбування. За вбивство князівських отрока, конюха або кухаря платити 40 гривень. А за рядовича 5 гривень».

А «Руська правда» Ярослава Мудрого

Б «Повість минулих літ» Нестора Літописця

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Слово про Закон і Благодать» Ілларіона

17. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповіді на запитання.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені». Із ким і коли зійшлися в битві руські князі?

А хозарами, у 965 р.

Б печенігами, у 1036 р.

В половцями, у 1068 р.

Г монголо-татарами, у 1223 р.

18. Укажіть значення прийняття християнства на Русі.

1 дало поштовх розвитку ремесел, особливо в архітектурі

2 впроваджена писемність — глаголиця

3 укріпилася князівська влада

4 почалося літописання, поширилися книги

5 укріпилися відносини з Арабським халіфатом

6 сприяло об’єднанню Русі з Візантією в одну державу

7 сприяло створенню єдиного народу

Тести до семінару 3.

Соціальна історія Русі
 • Запитання 1 з 50

  Форма правління Київської Русі:

 • Запитання 2 з 50

  Назва сільської територіальної общини в Київській Русі:

 • Запитання 3 з 50

  Укажіть термін, що означає державний устрій, за яким влада в державі належить представникам роду, а після смерті чергового правителя територія розподілялася між його синами, як співучасниками володорювання:

 • Запитання 4 з 50

  Оберіть варіант, в якому правильно розкрито термін віче:

 • Запитання 5 з 50

  Особи, що вийшли зі своєї соціальної групи та не увійшли до іншої:

 • Запитання 6 з 50

  Особа, яка укладала з феодалом договір про тимчасову роботу на нього:

 • Запитання 7 з 50

  Особа, яка не мала свого господарства і знаходилася у повний залежності від свого феодала:

 • Запитання 8 з 50

  Тимчасово залежні селяни, які втрачали власне господарство і йшли в кабалу до феодала за грошову позику або люди, що наймалися на роботу, попередньо беручи плату грошима, зерном, худобою:

 • Запитання 9 з 50

  Вільні селяни, які володіли земельним наділом і сплачували феодалу данину:

 • Запитання 10 з 50

  Суспільний устрій, який ґрунтується на умовній приватній власності на землю та експлуатації особисто та поземельно залежних від землевласників селян:

 • Запитання 11 з 50

  Система відносин особистої залежності одних феодалів від інших, що набула поширення в середньовічній Європі:

 • Запитання 12 з 50

  Соціальна група представники якої складали більшість населення Русі:

 • Запитання 13 з 50

  Наукова теорія, прихильники якої стверджують, що Київська Русь була утворена слов’янами:

 • Запитання 14 з 50

  Наукова теорія, яка стверджує, що Київська Русь утворена племенами хозарів:

 • Запитання 15 з 50

  Натуральний або грошовий податок, який сплачували переможцю підкорені племена:

 • Запитання 16 з 50

  Подія, з якою пов’язані терміни «погост» і «урок»:

 • Запитання 17 з 50

  Тріумвірат – це:

 • Запитання 18 з 50

  Київський князь, який першим намагався поширити християнство на Русі:

 • Запитання 19 з 50

  Рік, коли християнство стало державною релігією в Київській Русі:

 • Запитання 20 з 50

  Укажіть історичне джерело, де вперше вжито слово «Україна»:

 • Запитання 21 з 50

  Назва вітчизняних та іноземних професійних торговців у Київській Русі:

 • Запитання 22 з 50

  Придворний прислужник за князівським столом у Київській Русі:

 • Запитання 23 з 50

  Тип елітарної школи Русі, де навчалися «діти кращих людей» опановуючи філософію, риторику, граматику, богослов’я, астрономію та інші дисципліни:

 • Запитання 24 з 50

  Автор збірника феодальних законів «Руська Правда»:

 • Запитання 25 з 50

  Слуга князя, який відповідав за зберігання майна князівського господарства:

 • Запитання 26 з 50

  Оберіть варіант, який розкриває поняття тіун:

 • Запитання 27 з 50

  Князь Київської Русі, якого вважають засновником українського шкільництва:

 • Запитання 28 з 50

  Установіть відповідність між іменами київських князів та їх літописними прізвиськами:

  • Віщий
  • Старий
  • Хоробрий або Завойовник
  • Великий або Красне Сонечко
  • Окаянний
  • Мудрий або Кульгавий
  • Мономах
  • Великий
  • князь Ігор Рюрикович

  • князь Святослав Ігорович

  • князь Володимир Святославич

  • Святополк Володимирович

  • князь Ярослав Володимирович

  • князь Володимир Всеволодович

  • князь Мстислав Володимирович

 • Запитання 29 з 50

  Установіть відповідність між іменами галицько-волинських князів (королів) та періодами їх правління:

  • 1199 — 1205
  • 1238 — 1264
  • 1264 — 1301
  • 1301 — 1308
  • 1308 — 1323
  • 1325 — 1340
  • Роман Мстиславович

  • Данило Романович

  • Лев І Данилович

  • Юрій І Львович

  • Андрій та Лев ІІ Юрійовичи

  • Юрій ІІ — Болеслав Тройденович

 • Запитання 30 з 50

  Розташуйте київських князів в хронологічній послідовності перебування при владі:

  • князі Аскольд і Дір

  • князь Олег

  • князь Ігор Рюрикович

  • княгиня Ольга

  • князь Святослав Ігорович

  • князь Володимир Святославич

  • князь Ярослав Володимирович

  • князі Ярославичі (Ізяслав, Святослав, Всеволод)

  • князь Святослав Ярославич

  • князь Ізяслав Ярославич

  • князь Всеволод Ярославич

  • князь Святополк ІІ Ізяславич

  • князь Володимир Всеволодович

  • князь Мстислав Володимирович

 • Запитання 31 з 50

  Розташуйте галицько-волинських князів (королів) в хронологічній послідовності перебування при владі:

  • Роман Мстиславич

  • Данило Галицький

  • Лев І

  • Юрій І

  • Андрій та Лев ІІ

  • Юрій ІІ — Болеслав

 • Запитання 32 з 50

  Роки правління князя Ігоря:

 • Запитання 33 з 50

  Правитель Київської Русі у 945 – 964 рр. :

 • Запитання 34 з 50

  Термін, який на Русі означав чіткі розміри данини встановлені князівською владою:

 • Запитання 35 з 50

  Східнослов’янський племінний союз, який увійшов до складу Русі останнім:

 • Запитання 36 з 50

  Оберіть події описані літописцем, які стосуються діяльності князя Ярослава Володимировича:
  1) «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва»;
  2) «Отець бо його … землю … хрещенням просвітив, а сей великий князь … засіяв книжними словами серця віруючих людей …»:

 • Запитання 37 з 50

  Правитель Київської Русі у 1019 – 1054 рр.:

 • Запитання 38 з 50

  Рік, коли князь Ярослав Мудрий остаточно став одноосібним володарем Русі:

 • Запитання 39 з 50

  «Тестем Європи» називали князя:

 • Запитання 40 з 50

  Галицько-Волинська держава – спадкоємниця:

 • Запитання 41 з 50

  Період розпаду Галицько-Волинської держави:

 • Запитання 42 з 50

  Київський князь, за правління якого засновано Київську митрополію:

 • Запитання 43 з 50

  Особа, яка добровільно приймає образ божевільного, щоби приховати від світу свою досконалість і таким чином уникнути людської слави:

 • Запитання 44 з 50

  Софійський собор було збудовано за правління князя:

 • Запитання 45 з 50

  Київський князь, якому вдалося завершити об’єднання усіх східнослов’янських племен в межах однієї держави:

 • Запитання 46 з 50

  Порядок (процедура) встановлення осіб, що привласнили чужу річ, і повернення її власникові:

 • Запитання 47 з 50

  Заява про вчинений злочин, яка ініціюється постраждалою стороною:

 • Запитання 48 з 50

  Розшук злочинця, не спійманого на місці злочину, по залишених слідах:

 • Запитання 49 з 50

  Назва найстрашнішого покарання в Київській Русі, яке присуджувалося за тяжкі злочини:

 • Запитання 50 з 50

  Покарання за тяжкий злочин на Русі, в наслідок якого виганяли злочинця разом із сім’єю з громади, а майно злочинця знищувалося:

 • Підготовка до ЗНО.

  Тест 2. Київська Русь

  Тема 2: «Київська Русь»

  1.  В якому році київські князі Аскольд і Дір здійснили похід на Константинополь?

  А) 852 р.,                                Б) 860 р.,                                В) 882 р.,                    Г) 907 р.

  2.  Коли князь Олег оволодів Києвом і став повновладним господарем Русі?

  А) 879 р.,                                Б) 882 р.,                                В) 907 р.,                    Г) 912 р.

  А) Володимиру Великому,                                                 Б) Ярославу Мудрому,

  В) Володимиру Мономаху,                                                Г) Олегу Святославичу.

  9.  За часів правління якого князя біля південних кордонів Русі вперше з’явилися тюркомовні кочові племена печенігів?

  А) Олега,                               Б) Ігоря,                      В) Святослава,          Г) Володимира.

  10.               Князь Ігор здійснив похід у Закавказзя, здобув міста Дербент, Бердаа і з великою здобиччю повернувся додому. Коли відбувся цей похід?

  А) 912 р.,                               Б) 915 р.,                                В) 941 р.,                    Г) 944 р.

  11.              Княгиня Ольга відвідала Константинополь і прийняла християнство. Якого року це відбулось?

  А) 945 р.,                               Б) 947 р.,                                В) 946 р.,                    Г) 961 р.

  12.              Вважають, що першим прийняв хрещення від одного з візантійських патріархів князь (княгиня)…

  А) Аскольд,                            Б) Дір,                                     В) Кий,                       Г) княгиня Ольга.

  13.              Яку реформу провела княгиня Ольга?

  А) унормувала повинності,                                                Б) грошову,

  В) судову,                                                                              Г) військову.

  14.              Із чим пов’язана поява таких термінів і понять: „погост”, „урок”?

  А) із запровадженням князем Володимиром християнства;

  Б) із реформами княгині Ольги;

  В) зі схваленням „Руської правди”;

  Г) із захопленням Києва князем Олегом.

  15.              За правління якого київського князя (княгині) було припинено полюддя?

  А) Олега;                               Б) Ігоря;                     В) Ольги;                               Г) Святослава.

  16.              Хто з київських князів завдав поразки Хозарському каганату, успішно воював проти ясів (осетинів) і косогів (адигейських племен) на Північному Кавказі?

  А) Олег,                                 Б) Ігор,                       В) Святослав,                                    Г) Володимир.

  17.              В якому році князь Святослав розгромив болгарське військо під Доростолом?

  А) 965 р.,                                Б) 968 р.,                    В) 970 р. ,                    Г) 972 р.

  18.              Де знаходилась велика руська колонія – Тмутараканське князівство?

  А) на Дунаї,               Б) на Волзі,                В) на Таманському півострові,        Г) на Дністрі.

  19.              Кому з київських князів належать слова: “Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї”?

  А) Ігорю,          Б) Святославу,        В) Володимиру Великому,   Г) Ярославу Мудрому.

  20.              Кому з київських князів належать слова: “не осоромимо землі Руської, а ляжмо кістьми тут. Мертві ж сорому не мають”?

  А) Святослава,                                 Б) Володимира Великого,

  В) Ярослава Мудрого,                     Г) Володимира Мономаха.

  21.              Які східнослов’янські племена увійшли до складу Русі за часів правління Святослава?

  А) поляни, сіверяни, древляни;      В) тиверці, уличі, в’ятичі;

  Б) волиняни, білі хорвати;               Г) словени, кривичі, радимичі.

  22.              Коли князь Володимир Святославович став єдиновладним господарем Русі?

  А) 972 р.,                               Б) 976 р.,                    В) 980 р.,                    Г) 988 р.

  23.              За якого князя було завершено об’єднання східнослов’янських земель в єдину державу?

  А) Володимира Великого,                                                  Б) Ярослава Мудрого,

  В) Володимира Мономаха,                                                Г) Мстислава Володимировича.

  24.              В роки князювання Володимира Великого було проведено ряд реформ. Яка з нижчеподаних реформ йому не належить?

  А) адміністративна,             Б) релігійна,                           В) грошова,                            Г) земська.

  25.              Коли було здійснено хрещення Русі?

  A) 980 p.;                   Б) 988 p.;                                B) 992 p.;                               Г) 998 p.

  26.               Який князь здійснив хрещення Русі?

  A) Олег;                     Б) Ігор;                       B) Святослав;            Г) Володимир.

  27.              Коли в літописах вперше було згадано етнотопонім “Україна”?

  А) 1015 р.,                              Б) 1187 р.,                  В) 1199 р.,                  Г) 1238 р.

  28.              З ким ділив владу в Київській Русі у 1026-1036 роках Ярослав Мудрий?

  А) Борис Володимирович,                                                 В) Мстислав Володимирович,

  Б) Олег Святославич,                                                         Г) Святополк Володимирович.

  29.              Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас пога.них, і побігли руські князі, і були переможені». З ким зійшлися в битві руські князі?

  А) половцями;          Б) печенігами;           В) хозарами;              Г) монголо-татарами

  30.              Хто з київських князів відіграв вирішальну роль у розгромі половців, здійснивши 5 переможних військових походів руських дружин на Половецький Степ?

  А) Володимир Мономах;                                                    В) Роман Мстиславич;

  Б) Олег Святославич;                                                         Г) Данило Романович.

  31.              Якого року і де відбувся з’їзд руських князів, який ухвалив рішення “хай кожний держить отчину свою” та про спільну боротьбу проти половців?

  А) 1026 р. – Київ;                                                      В) 1185 р. – Новгород-Сіверський;

  Б) 1097 р. – Любеч;                                                 Г) 1199 р. – Чернігів.

  32.              Назвіть роки князювання у Києві Володимира Мономаха.

  А) 1024-1026 рр. ,                  Б) 1113-1125 рр.,                  В) 1125-1132 рр.,      Г) 1201-1212 рр.

  33.              Коли відбулося зруйнування Києва монголо-татарами?

  А) 1237 р.;                 Б )1238 р.;                              В) 1239 р.;                  Г) 1240 р.

  34.              Яка династія руських князів правила на Чернігово-Сіверщині у період феодальної роздробленості?

  А) мстиславичів,                   Б) мономаховичів,    В) ольговичів,           Г) ростиславичів.

  35.              Про кого з галицьких князів йде мова у “Слові о полку Ігоревім”: “Високо сидиш ти на своїм златокованім престолі, підперши гори Угорські своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота на Дунаї…”.

  А) Володар Ростиславич,                                                   В) Данило Галицький,

  Б) Роман Мстиславич,                                                        Г) Ярослав Володимиркович.

  36.              У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича 1185 р. ?

  А) «Сказала дружина Ігореві: «…Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми»… І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину…»;

  Б) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає… Бились деньта бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»;

  В) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? … Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…»;

  Г) «Пішов Ігор на Греків… І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки».

  37.              Коли відбулося перше об’єднання Галицького й Волинського князівств?

  А) 1187 р.,                             Б) 1199 р.,                  В) 1205 р.,                  Г) 1238 р.

  38.              Вкажіть правильне твердження.

  А. Похід князя Святослава в 860 р. проти Візантії закінчився його розгромом і зруйнуванням столиці.

  Б. Найдавнішою з відомих книжок Русі є Реймське євангеліє, яке привезла до Франції дочка Ярослава Мудрого — Анна.

  В. Монгольську державу, що виникла на початку 40-х років XVIII ст. внаслідок походів Чингісхана, називають Золота Орда.

  Г. Любецький з’їзд князів відбувся у 1097 р. у Любечі з ініціативи Ізяслава Ярославича..

  39.              Вкажіть правильне судження.

  Складна політична ситуація в Галицькому князівстві за Ярослава Осмомисла була спричинена:

  1. Сваволею боярської верхівки;                2. Припиненням князівських усобиць.

  А. Обидва варіанти правильні.

  Б. Тільки 1-й варіант правильний.

  В. Тільки 2-й варіант правильний.

  Г. Обидва варіанти неправильні.

  40.              Кому з руських князів належить приказка: „Не можна безпечно їсти меду, не винищивши рою, не буде пахнути коріння, поки його не потовчеш”?

  А)  Ярослав Осмомисл,                                                      В) Ярослав Мудрий,

  Б) Данило Галицький,                                                        Г) Роман Мстиславич.

  41.              У якому князівстві стався єдиний випадок, коли боярин проголосив себе князем?

  А) Володимирському;          Б) Галицькому;    В) Київському;    Г) Чернігівському.

  42.              Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. були:

  А агресія Угорського та Польського королівств.

  Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.

  В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.

  Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.

  43.              В якому році князь Данило Романович здобув Галич і об’єднав Галицьке і Волинське князівства?

  А) 1187 р.;                             Б) 1199 р.;                              В) 1205 р.;                  Г) 1238 р.

  44.              В роки правління якого князя на Русі з’явилася перша бібліотека?

  А) Володимира Великого;                                                  В) Володимира Мономаха;

  Б) Данила Галицького;                                                       Г) Ярослава Мудрого.

  45.              Найдавніший літописний твір “Повість минулих літ” була написана ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором. Коли це відбулося?

  А) 1090 р.;                              Б) 1110 р.;                              В) 1113 р.;                  Г) 1125 р.

  46.              Про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича якого року розповідається у літературній пам’ятці “Слово о полку Ігоревім”?

  А) 1185 р.;                             Б) 1215 р.;                              В) 1218 р.;                  Г) 1239 р.

  47.              Як називається найдавніший християнський храм у Чернігові, що зберігся до наших днів?

  А) Борисоглібський собор;                                                 В) Ільїнська церква;

  Б) Спасо-Преображенський собор;                                    Г) Троїцький собор.

  48.              Назвіть автора одного з кращих творів давньоруської літератури “Повчання дітям”.

  А) Володимир Великий;                                          Б) Володимир Мономах;

  В) Ярослав Мудрий;                                               Г) Данило Галицький.

  49.              У якій літературній пам’ятці автор намагається показати, „звідкіля єсть пішла Руська земля”?

  А) «Слово о полку Ігоревім»;                      В) «Слово про закон і благодать»;

  Б) «Повість минулих літ»;                            Г) «Повчання дітям».

  50.              Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.

  1. «Слово о полку Ігоревім»

  2. Реймське Євангеліє

  3. «Ізборник Святослава»

  4. «Слово про закон і благодать»

  5. «Києво-Печерський патерик»

  6. Остромирове Євангеліє

  7. «Повість минулих літ»

  А) 1, 4, 5, 7;                                                   В) 1, 3, 4, 6;

  Б) 2, 3, 5, 7;                                                   Г) 2, 4, 6, 7.

  51.              Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та історії розвитку давньоруської держави?

  А) «Галицько-Волинський літопис»;                     В) «Слово о полку Ігоревім»;

  Б) «Києво-Печерський патерик»;                           Г )«Повість минулих літ».

  52.              Назвіть відомого іконописця часів Київської Русі.

  А) Аліпій;                               Б) Антоній;                            В) Іларіон;                  Г) Нестор.

  53.              Який основний матеріал використовувався на Русі для написання книг?

  А) папір;                    Б) папірус;                             В) пергамент;                        Г) шовк.

  54.              Який із зазначених термінів позначає князів, позбавлених уділів?

  А) тіун;                       Б) боярин;                             В) закуп;                                Г) ізгой.

  55.              Хто створив слов’янську азбуку?

  A) Володимир Мономах;                            B) Нестор Літописець;

  Б) Кирило і Мефодій;                                   Г) Алімпій.

  56.              Яка галузь економіки була провідною в період Київської Русі?

  A) землеробство;                                          B) бджільництво;

  Б) металургія;                                    Г) каменярство.

  57.              Яке князівство було найсильнішим у період феодального роздроблення на Південно-Західній Русі?

  A) Переяславське;                                        B) Чернігівське;

  Б) Галицько-Волинське;                              Г) Сіверське.

  58.              Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі?

  А) Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів.

  Б) Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян.

  В )Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів.

  Г) Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець.

  59.              Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

  «… Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним

  погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…»

  А) «Слово о полку Ігоревім»

  Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого

  В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

  Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

  60.              Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою?

  А) «Слово про закон і благодать»;             

  Б) «Києво-Печерський патерик»;              

  В) «Слово о полку Ігоревім»;

  Г) «Повість минулих літ».

  61.              Установіть відповідність між іменами князів і назвами кочових племен, із якими їм доводилося вести боротьбу:

  1. Олег Віщий

  а) авари;

  2. Ярослав Мудрий

  б) монголо-татари;

  3. Володимир Мономах

  в) печеніги;

  4. Данило Галицький

  г) половці;

  д) хозари.

  62.              Установіть відповідність між князями та подіями:

  1. Аскольд.

  а) розгром печенігів;

  2. Святослав (Хоробрий)

  б) похід на Константинополь;

  3. Володимир Великий.

  в) розгром Хозарського каганату;

  4. Ольга.

  г) запровадження християнства;

  д) посольство до Константинополя.

  63.              Встановіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями, активними учасниками яких вони були,

  1. Володимир Великий

  а) перший міст через Дніпро

  2. Княгиня Ольга

  б) Софія Київська

  3. Ярослав Мудрий

  в) Податкова реформа

  4. Володимир Мономах

  г) Хрещення Русі

  64.              Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

  А) смерди

  Б) закупи

  В) рядовичі

  Г) холопи

  Д) челядь

  1.       Категорія населення, що перебувала в особистій залежності, близькій до рабської, від феодала.

  2.       Селяни, що втратили своє господарство. Вони обслуговували княже чи боярське господарство. Їх продавали, дарували, передавали в спадщину.

  3.        Категорія селян, що через різні причини змушена була йти в  кабалу до феодала, взявши у нього грошову позику.

  4.       Категорія селян, що укладали з феодалами договір, на підставі якого визнавали від нього залежність і працювали на нього.

  5.       Категорія особисто вільних селян, що мали власне господарство, житло, земельні наділи і платили данину князеві.

  65.              Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

  1. Віче.

  А) Штраф за злочин.

  2. Уділ.

  Б) Частина родової спадщини представника княжого роду.

  3. Поділ.

  В) Народні збори.

  4. Вира.

  Г) Торгово-реміснича частина міста.

  Д) Об’їзд князем із дружиною підвладних земель із метою збирання данини.

  66.              Установіть послідовність зміни кочових народів на кордонах Русі:

  А) половці;                Б) печеніги;                           В) хозари;                  Г) монголо-татари.

  67.              Установіть послідовність подій:

  А) Пограбування і спалення Києва Андрієм Боголюбським.

  Б) Невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославина проти половців.

  В) Любецький з’їзд князів.

  Г) битва на р. Калка.

  68.              Встановіть хронологічну послідовність подій:

  A) хрещення Русі;

  Б) утворення Галицько-Волинської держави;

  B) правління Ярослава Мудрого;

  Г) захоплення Києва монголо-татарами.

  69.              Установіть послідовність подій:

  А) захоплення і спалення монголами Володимира.

  Б) захоплення і спалення монголами Чернігова.

  В) захоплення і спалення монголами Галича.

  Г) захоплення і спалення монголами Києва.

  70.              Установіть послідовність подій:

  А) Заснування Києво-Печерської лаври.

  Б) Будівництво Десятинної церкви.

  В) Будівництво Софійського собору в Києві.

  Г) Будівництво Михайлівського Золотоверхого собору.

  Поділитися

  Відповіді ⏩ ГДЗ Історія України 7 клас ⚡ В. В. Воропаєва 2011. Тест-контроль

  ГДЗ 7 клас Історія України

  показати обкладинку

  Автори:  В. В. Воропаєва

  Рік:  2011

  Опис:  Тест-контроль

  Рейтинг: 4.6Оцініть книгу

  Найбільш популярні книги

  показати обкладинку

  Автори:А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, Ю. М. Рабінович

  Рік:2013

  Опис:Збірник задач і контрольних робіт

  показати обкладинку

  Автори:В. М. Бойко, І. Л. Дітчук

  Рік:2017

  Опис:Зошит для практичних робіт

  показати обкладинку

  Автори:В. І. Соболь

  Рік:2015

  Опис:Робочий зошит

  показати обкладинку

  Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий

  Рік:2015

  показати обкладинку

  Автори:Naomi Simmons

  Рік:2019

  Опис:Family and Friends 4 workbook 2nd edition

  показати обкладинку

  Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, С. О. Довгий

  Рік:2016

  1. ✅ ГДЗ ✅
  2. ⚡ 7 клас ⚡
  3. Історія України ✍
  4. Воропаєва 2011

  ГДЗ з історії України за 7 клас В.В. Воропаєва — чому це важливо

  Вивчення історії України — це захопливий, але досить складний процес. Для того, щоб підлітки могли перевірити себе і бути впевненими в тому, що вони правильно засвоїли складний матеріал і було ГДЗ з історії України за 7 клас В.В. Воропаєва 2011, тест-контроль.

  Що в ГДЗ

  ГДЗ за 7 клас з історії України В.В. Воропаєва 2011, тест-контроль складається з 5 частин:

  • Виникнення і розвиток Київської Русі

  • Київська Русь в кінці 10 ст. — в першій половині 11 ст.

  • Київська Русь у другій половині 11 ст. — першій половині 13 ст.

  • Галицько-Волинська держава

  • Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав

  Що дасть підлітку ГДЗ з історії України

  Видання В.В. Воропаєва 2011, тест-контроль ГДЗ з історії України за 7 клас допоможе школярам зрозуміти основи історії України та найголовніше — полюбити цей непростий предмет. Посібник за 7 клас ГДЗ з історії України В.В. Воропаєва 2011, тест-контроль допоможе школярам розібратися з датами, подіями та досить складною хронологією історичних подій. Більш того, ГДЗ за 7 клас з історії України В.В. Воропаєва 2011, тест-контроль може істотно спростити життя батькам школярів, оскільки, по суті, все, що буде потрібно від дорослих — це перевірити правильність виконання дитиною того чи іншого завдання.

  ГДЗ з історії України — як це працює

  Для того, щоб знайти готову відповідь на конкретне завдання необхідно відкрити зміст ГДЗ з історії України за 7 клас В. В. Воропаєва 2011, тест-контроль і вибрати там потрібне завданя. Всі підручники, представлені на сайті, повторюють підручники шкільної програми та, в разі необхідності, у підлітків буде можливість перевірити правильність виконання абсолютно всіх завдань за шкільною програмою.

  Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

  Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

  Правління князя Володимира Великого

  Найвищої могутності і розквіту Київська держава досягла за часів князювання Володимира Святославича (978­–1015). Він остаточно підкорив собі племена в’ятичів і радимичів, відвою­вав у польських королів і приєднав до Київської Русі давньоруські червенські міста (Червен, Володимир, Белз та ін.), вів успішну боротьбу проти печенігів, захопив м. Корсунь (Херсонес), що перебувало в руках візантійських імператорів. До складу Давньоруської держави в Х­ХІ ст. входили і закарпатські руські землі.

  Отже, на кінець Х ст. у межах Київської Русі було об’єднано всі схід-нослов’янські і багато неслов’янських племен. Її територія сягала від Ладоги до Таманського півострова і від Закарпаття до приокських земель і Поволжя.

  Запровадження християнства

  Для зміцнення молодої держави були потрібні новий світогляд з єдиним ідеологічним джерелом, єдина віра, єдина релігія. Язичницькі культи не відповідали ідеї єдиної держави. Авторитет великого князя повинен бути освячений єдиною вірою. Потрібно було подбати і про міжнародний авторитет нової дер-жави. Спроба Володимира зміцнити ідеологічну базу своєї влади шляхом реформування старої язичницької (поганської) релігії не вдалася. Вона зжила себе і більше не відповідала рівневі розвитку Київської Русі. У той же час сусідні держави впровадили в себе християнство або інші конфесії (іслам, іудаїзм), де проповідувалася ідея єдиного бога в єдиній державі. Володимир обрав християнство у його східному варіанті — православ’ї, що було державною релігією у Візантії — в ті часи найсильнішої сусідки Русі з розвиненими формами культури.

  Православ’я активно проповідувало тезу, що будь­-яка влада від бога, що імператор — помазаник божий. Це і було те, що шукав Володимир. За його вибором простежувалися чіткі практичні інтереси — полі­тичні, культурні та економічні чинники. Запровадження християнства Володимиром полегшувалося тим, що воно вже давно пустило глибоке коріння на Русі. Серед дружинників Олега і Ігоря, як це свідчать їх угоди з Візантією, були християни. У Києві існувала міцна християнська громада. Ольга була християнкою. Ці обставини впливали на ви­бір Володимира. Він хрестився у Корсуні (Крим) й увів християнство як загальнодержавну релігію за православним (візантійським) обрядом у 988–­989 рр.

  Те, що для Володимира християнство мало політичне значення, видно з того, що він поєднав цю подію з одруженням із сестрою візантійських імператорів Анною. Одружившись з Анною, Володимир помітно підніс авторитет Київської Русі в очах своїх сусідів — Польщі, Чехії, інших європейських держав.

  Значення прийняття християнства

  Християнство сприяло зміцненню Київської Русі як ранньофеодальної держави, підняло її міжнародний авторитет, зміцнило її зв’язки з Візантією, сприяло поширенню писемності на Русі, дало імпульс розвитку давньоруської культури (живопису, архітектури).

  Християнство насаджувалося на Русі жорстокими методами, у результаті було знищено багато пам’яток язичницької культури; церква згодом перетворилася на найбільшого феодала, освячувала існуючий суспільно­політичний устрій Русі.

  звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України — Офіційне інтернет-представництво Президента України

  Дорогі громадяни!

  Сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі – України.

  Це офіційна, а головне – історично справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав. Між Київською Руссю та Україною – тисяча років і один знак. У тексті відповідного указу Президента України між ними стоїть тире. І це не просто розділовий знак. Це знак того, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому Великий князь Київський Володимир охрестив Київську Русь. Київську Русь – Україну.

  Це не частина нашої історії, це і є наша історія. Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях.

  Нам легко подолати шлях до скарбів минулого завдяки трендам сучасності. Взявши електросамокат, можна дістатись і побачити Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий собор, Аскольдову могилу.

  Вийшовши на «Арсенальній», взявши каву та пройшовши кількасот метрів, ми бачимо церкву Спаса на Берестові, яка вперше згадується в 1072 році і є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. У ній похований син Володимира Мономаха і праправнук Володимира Юрій Долгорукий. Великий князь Київський. Засновник Москви.

  Щоб зануритись у світ історії власної державності, достатньо також і кількох поїздок на метро. А лише на одній «зеленій» гілці метрополітену можна доторкнутись до історії, так би мовити, без пересадок. Це Видубичі й Видубицький монастир. Це збудована Ярославом Мудрим головна брама стародавнього Києва – Золоті ворота.

  І збудована іншим праправнуком Володимира – Всеволодом Ольговичем – Кирилівська церква. Створена в 1140 році на Дорогожичах, вона стала символічним місцем, що зв’язувало Київ з іншими володіннями та відгалуженням державного коріння.

  Та не тільки столиця, а й уся велика Україна багата тисячолітніми пам’ятками про нього. Це Спасо-Преображенський собор, П’ятницька церква в Чернігові, Свято-Василівський собор в Овручі, Юр’єва божниця в Острі, схили Витачева.

  Це Володимирський собор в українському Криму, в українському Херсонесі, де український правитель, Великий князь Київський Володимир, за однією з версій, приймав хрещення.

  Це Переяслав, Луцьк, Володимир-Волинський, Галич, Новгород-Сіверський, Бахмач та багато інших міст України, збудованих за часів Київської Русі.

  І це, на мій погляд, одна з речей, яка свідчить про головне – про історичну єдність усіх українців. Одна з речей, яка свідчить, що всі українці, з будь-якого куточка України, – це один великий народ. Український народ. Ці слова – не данина кон’юнктурі, а данина правді та справедливості.

  Київська Русь – це мати нашої історії. 24 області України та півострів Крим – її рідні діти. І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок. І намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вони відбувалися, за тисячі кілометрів.

  Не секрет, що Великий князь Київський має значну повагу серед усіх церков та конфесій. Володимир Хреститель канонізований і православною, і католицькою церквою як рівноапостольний святий. Можна сказати, що саме завдяки йому в сучасній Україні є місце всім церквам і конфесіям.

  Ніде у світі фактично немає аналогів української Ради церков, до якої входять усі православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські, євангельські церкви, іудейське та мусульманське релігійні об’єднання.

  І всі вони неодноразово проводять спільні молитви за Україну саме в тому місці, де я зараз перебуваю. Це Софійський собор. Величний хранитель історії української державності – історії Київської Русі.

  Саме вона була історичним фундаментом для будівництва козацько-гетьманської держави. Саме вона була історичною основою в ті часи, коли в Педагогічному музеї на вулиці, що названа на честь Великого князя Володимира, Українська Центральна Рада оголосила про створення Української Народної Республіки, обрала її гербом Володимирів символ – тризуб, а валюту назвала гривнею – на згадку про першу грошову одиницю Київської Русі.

  А разом усі ці три епохи були основою, коли в 1991 році Україна проголосила свою незалежність. Цьогоріч ми відзначатимемо тільки 30-річчя її здобуття. Але, як і сто років тому і як тисячу років тому, наша національна валюта – гривня. Символічно, що її новітню історію розпочав саме Великий князь, який зображений на одній гривні.

  Нашій сучасній валюті буде тільки 25 років. І водночас 1025 років буде від дня побудови Володимиром Десятинної церкви.

  На кожній її плінфі було витиснуто тризуб, на її будівництво Володимир жертвував десяту частину золотих і срібних монет, на яких також був тризуб. І, як сто років тому, як і тисячу років тому, тризуб – це наш Державний герб.

  У 1240 році Десятинна церква була зруйнована ханом Батиєм. А після відновлення, у 1928 році, – зруйнована вдруге, радянською владою.

  Храм Спаса на Берестові був також зруйнований Батиєм у 1240 році.

  Всі добудови П’ятницької церкви зруйнувала нацистська бомба в 1941 році.

  Це – також частина нашої історії. Можна сказати «на жаль», але важливо зробити правильний висновок.

  Ми завжди щось будуємо. Інколи хтось цим захоплюється, інколи хтось це захоплює. Але ми завжди повертаємось і завжди повертаємо.

  І сьогодні ми маємо спільно прагнути одного: що збудовано – не втратити, що зруйновано – відновити, що захоплено – повернути. А все це разом і всім разом – назавжди зберегти.

  А отже – зберегти себе й державу.

  Пам’ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє.

  З Днем Хрещення Київської Русі – України!

  ЗНО-2022 Історія України | НФККЕП

  Тема 1-2. Вступ до історії України. Стародавня історія України. Завантажити PDF↓

  Тема 3. Русь-Україна  (Київська держава). Завантажити PDF↓

  Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала. Завантажити PDF↓

  Тема 5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV — першій половині ХVІ ст. Кримське ханство. Завантажити PDF↓

  Тема 6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст. Завантажити PDF↓

  Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст. Завантажити PDF↓

  Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Завантажити PDF↓

  Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. ХVІІ ст. Завантажити PDF↓

  Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ — в першій половині ХVІІІ ст.  Завантажити PDF↓

  Тема 11. Українські землі в ІІ половині ХVІІІ стЗавантажити PDF↓

  Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ стЗавантажити PDF↓

  Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ стЗавантажити PDF↓

  Тема 14. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ стЗавантажити PDF↓

  Тема 15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.  Завантажити PDF↓

  Тема 16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ стЗавантажити PDF↓

  Тема 17. Культура України другої половини ХІХ — початку ХХ стЗавантажити PDF↓

  Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900 — 1914 рр. Завантажити PDF↓

  Тема 19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 — 1914 рр. Завантажити PDF↓

  Тема 20. Україна в роки Першої світової війни. Завантажити PDF↓

  Тема 21. Початок Української революції.  Завантажити PDF↓

  Тема 22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності. Завантажити PDF↓

  Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Завантажити PDF↓

  Тема 24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні. Завантажити PDF↓

  Тема 25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Завантажити PDF↓

  Тема 26. Україна в роки Другої світової війни (1939 — 1945 рр.). Завантажити PDF↓

  Тема 27. Україна в перші повоєнні роки. Завантажити PDF↓

  Тема 28. Україна в умовах десталінізації.  Завантажити PDF↓

  Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи. Завантажити PDF↓

  Тема 30. Відновлення незалежності України. Завантажити PDF↓

  Тема 31. Становлення України як незалежної держави. Завантажити PDF↓

  Тема 32. Творення нової УкраїниЗавантажити PDF↓

  Вікторина 1. Теми 1-3Завантажити PDF↓

  Вікторина 2. Теми 4-6Завантажити PDF↓

  Вікторина 3. Теми 7-9.  Завантажити PDF↓

  Вікторина 4. Теми 10-12Завантажити PDF↓

  Вікторина 5. Теми 13-15Завантажити PDF↓

  Вікторина 6. Теми 16-18Завантажити PDF↓

  Вікторина 7. Теми 19-21Завантажити PDF↓

  Харальд Хардрада: Киевская Русь — Medievalists.net

  Джеймс Тернер

  «Король Ярослав хорошо принял Харальда и графа Рогнвальда и их людей. Он назначил Харальда и сына графа Рогнвальда Ульфссонов, Эйлиф, главнокомандующими своими силами обороны »- Снорри Стурлусон

  Построение государства в средние века было трудной и трудной задачей. Это было обусловлено многочисленными факторами и обстоятельствами, которые заставляют историков столь обоснованно неохотно приписывать понятия современной государственности частично совпадающим политическим и культурным конгломератам средневековой Европы.Средневековые королевства и княжества в одиннадцатом веке не обладали коммуникационными технологиями и инфраструктурой, чтобы эффективно управлять и регулировать себя централизованно, в соответствии с современным пониманием государственности.

  Гораздо более важным и фундаментальным различием было то, что они были просто продуктами совершенно другого общества с совершенно другим способом организации и осмысления своей политической принадлежности. В то время как наша современная концепция национального государства остается более или менее прочно укорененной в националистических идеологиях Просвещения, в средние века смешение культурной и политической принадлежности было гораздо менее распространенным или окончательным.Вместо того, чтобы быть результатом и политическим проявлением самобытных культурных и исторических образований, политики средневекового периода черпали свою форму, функции и цели из совокупности связей, прав и обязанностей доминирующих семейных сетей.

  Интересным аспектом политик, в которых доминировала элита германских воинов, возникших в V веке после прекращения имперской власти, таких как франки и вестготы, было то, что они поддерживали законы германских и римских законов параллельно друг другу.По крайней мере теоретически эти альтернативные кодексы применялись на культурной и этнической основе, римляне, живущие в этих зарождающихся королевствах, оставались подчиненными римскому праву, в то время как их германские соседи контролировались своими собственными, часто не менее строгими, традиционными законами и статутами. Эта система явилась результатом навязывания политической власти военной элитой над существующими и все еще ценными культурными и экономическими структурами. Хотя эта двойная практика прекратилась задолго до одиннадцатого века и жизни Харальда Хардрады, она умело демонстрирует сложную взаимосвязь между гражданскими или юридическими обязательствами и политической принадлежностью в средние века.

  Введение или приведение в исполнение кодексов законов было мощным инструментом для амбициозных правителей, чтобы усилить свою власть над своими номинальными подданными на протяжении всего средневековья. Это давало королю или принцу моральную и идеологическую основу для их превосходства, давало им повод свободно вмешиваться в дела своих вассалов и помещало их в самое сердце региональных сетей. Фактически, отправление правосудия сделало этих правителей равными для того, чтобы нести бремя, которое невозможно игнорировать, оставив своим вассалам только три выбора: капитуляция, переговоры или неповиновение.

  Однако королевская власть не была единственным источником закона или основанием для отправления правосудия в средневековой Европе в этот период и часто применялась непоследовательно или неравномерно. Ограниченные возможности и способность проецировать королевскую власть в этот период означали, что общины по необходимости в значительной степени саморегулировались на низовом уровне, а споры и даже уголовные процессы разрешались видными местными жителями. В десятом и начале одиннадцатого веков Церковь, иерархия и структура которой простиралась вплоть до пастырского уровня, начала прилагать все более согласованные усилия для поддержания если не закона, то хотя бы порядка в отсутствие достаточно могущественных или вовлеченных в гражданскую деятельность людей. светские власти.Возникшие в результате движения за мир Божий и Божье перемирие стремились обуздать крайности мелкой аристократической войны и насилия, чтобы защитить крестьянство и святость церковной собственности.

  Как обсуждалось ранее, в одиннадцатом веке в Европе, Средиземноморье и за его пределами произошли демографические изменения, которые привели к принятию и широкому распространению определенных социальных и политических инноваций. Этот процесс и постепенно разворачивающаяся реструктуризация основ современного общества в конечном итоге вылились в культурный и экономический бум Возрождения XII века.В основе этих событий лежало то, как первые шумы об этих изменениях подтолкнули европейских правителей к созданию и проецированию некоторой степени централизованной светской власти.

  Старший сводный брат Харальда был одним из этого нового поколения амбициозных гегемонистских правителей, вышедших из относительной безвестности, чтобы претендовать на трон Норвегии и соперничать с датскими правителями региона. Несмотря на внешний вид его карьеры более поздними скандинавскими источниками, нам следует очень осторожно относиться к попыткам Олафа создать гегемонию как к попытке объединения независимой Норвегии.

  Как обсуждалось в предыдущей части этой серии , хотя Норвегия существовала как признанная культурная и этнолингвистическая идентичность до вступления на престол Олафа, ее точная география была неопределенной, а ее история как политического образования была туманной. и сильно мифологизирован. Попытки использовать королевскую власть и сопутствующие им коннотации юридической власти и арбитража могли быть палкой о двух концах для честолюбивых правителей. Зарождающееся королевство Олафа было фатально подорвано инакомыслием со стороны представителей традиционно независимой норвежской знати, которые либо имели взаимопонимание с датскими королями, либо возмущались навязыванием им внешней власти самопровозглашенным монархом.

  Если немного подробнее остановиться на этом важном моменте, прежде чем мы вернемся к Харальду, политические горизонты средневековой знати не ограничивались ничем столь же монументальным или искусственным, как нации. Да — царства, герцогства и другие формы государственного устройства существовали, но такие титулы были до некоторой степени желательными или случайными. Границы гегемоний одиннадцатого века, независимо от их происхождения и прошлых прецедентов, простирались ровно настолько, насколько позволяли им личные и семейные связи их правителей, и не более того.Глядя на историю средневековья до одиннадцатого века с современной точки зрения, иногда можно удивиться идее, что различные королевства и политические образования Европы крутят свои колеса.

  Вместо последовательного процесса экспансии и консолидации, территории правителей, которым посредством завоеваний или дипломатии удалось установить некоторую степень гегемонии, после их смерти почти неизбежно были разделены, что спровоцировало еще одно или два поколения жестокой междоусобной войны. Это произошло потому, что культура и общество, в которых действовали эти средневековые аристократические семьи, не обязательно ценили сохранение и непрерывность централизованного управления и согласованности территории. Для них было кардинально важно, чтобы территория оставалась в пределах семьи и чтобы как можно больше их детей были обеспечены надлежащим образом. Сама семья была основной политической единицей того периода, из которого были созданы все остальные. В то время как отдельные члены определенной семейной принадлежности либо соперничали друг с другом за контроль, либо сотрудничали для продвижения своих общих интересов, все они были безвозвратно связаны семейным портфелем совокупных земель и интересов, в которых все они имели некоторую долю через перспективу наследования.

  После смерти его старшего сводного брата короля Олафа II в битве при Стиклестаде в 1130 году перспективы семьи Харальда, должно быть, были довольно туманными и далекими. Предположительно раненный во время сражения в гуще битвы, молодой Харальд был увезен своими слугами и доставлен на выздоровление в отдаленные горные окраины центра семьи в Верхней Норвегии. С полным военным крахом их дела и множеством врагов как в Норвегии, так и за ее пределами, это горное убежище предоставило Харальду и его оставшейся группе особенно хардкорных или отчаянных последователей лишь краткую передышку.Было сказано, что благоразумие — лучшая часть доблести; преднамеренно смешная аксиома, поразительно актуальная для капризных политических течений одиннадцатого века. Общее отсутствие сильных централизованно контролируемых правительственных и административных структур означало, что во многих отношениях правители действовали как первые среди равных, независимо от созданной ими мифологии или идеологической риторики.

  На практике, с точки зрения власти и богатства, они твердо стояли на том же уровне, что и их основные вассалы.Личный, а не институциональный характер их царства означал, что доступные военные ресурсы их гегемонии могут сильно варьироваться по мере развития отношений и расхождения интересов. В обществе, в котором люди старательно осознавали своих родственников и потенциальных наследуемых интересов, огромные перекрывающиеся сети конкуренции за семейные претензии и рудиментарная система графств и герцогств означали, что немногие правители когда-либо были по-настоящему безопасными или полностью неоспоримыми. Хрупкость гегемонии в одиннадцатом веке в сочетании с подвижностью ее политических структур означала, что обездоленные и побежденные аристократы, решившие бежать в изгнание, имели все шансы в конечном итоге вернуть себе утраченные владения.В отличие от современных политических лидеров, которые обычно отказываются от должности или могут быть смещены и отчуждены от занимаемой должности, до одиннадцатого века их титулы и претензии были глубоко укоренившимися.

  Возвращение Олафа из ссылки после года, проведенного в убежище при дворе своего зятя великого князя Ярослава Мудрого, закончилось бесспорной и явной катастрофой. Неослабевающий амбициозный и целеустремленный король, вероятно, действовал слишком поспешно, опасаясь, что его оставшаяся поддержка ослабнет в его отсутствие, он вернулся в Норвегию в то время, когда гнев и негодование знати все еще пылали против него. И все же Харальд, молодой человек, которому было гораздо меньше терять, был бы осведомлен о многочисленных и очевидных вариантах карьеры и маршрутах выхода из политической пустыни, которая лежала перед ним.

  Одиннадцатый век был чем-то вроде золотого века для изгнанных и обездоленных аристократов, продолжающаяся консолидация разрозненных политических образований и построение гегемоний неизбежно приводили к появлению проигравших, которые часто путешествовали много, укрываясь со своими родственниками или потенциальными союзниками, когда они маневрировали, чтобы воскресить свои состояния.Эти явления, хотя никогда полностью не утихали, в последующем столетии стали гораздо менее распространенными, поскольку принятие рыцарских обычаев и распространение общеевропейских кодексов аристократического поведения означало, что у аристократии был более существенный механизм для примирения друг с другом.

  Эдуард Исповедник, король, чья смерть в 1066 году ускорила предложение Харальда на английский престол, большую часть своей жизни провел, живя при дворе своих родственников по материнской линии, герцогов Нормандских. Сын Этельреда Неготового от второй жены, изгнание Эдуарда в 1017 году было вызвано казнью его сводных братьев и сестер и завоеванием Англии той же династией датских королей, против которой сражался брат Харальда. Тем временем двоюродные братья Исповедника, Эдвард и Эдмунд, сыновья непосредственного преемника Этельреда короля Эдмунда Айронсайдса, в младенчестве были доставлены ко двору короля Стивена Голодного.

  В 1028 году, возможно, из-за угрозы детям или покушения на убийство, их перевезли в Киев и поместили под опеку Ярослава Мудрого.Конечно, это означало, что они не только разделили свое изгнание с Олафом, но и что Харальд прибыл в 1130 году ко двору, уже хорошо обеспеченному и привыкшему к иностранным принцам. Харальд был окровавлен в битве и имел скромную группу последователей на буксире, но он был всего на год старше Эдварда, который был сыном известного короля-воина, в то время как Харальд был простым сводным братом самопровозглашенного монарха.

  Это собрание князей было пополнено в 1031 году с прибытием Андрея, молодого родственника короля Стефана, который был изгнан из Венгрии и укрылся у Ярослава после того, как король ослепил своего отца. Эндрю и английские князья, очевидно, очень сблизились в это время, и в конечном итоге они присоединились к нему в его кампании по закреплению за троном Венгрии в 1046 году. Харальд, с другой стороны, кажется, был в некоторой степени изолирован от этой клики, и, как мы увидим, в этой серии следующий выпуск рассматривался Ярославом прежде всего как военный, а не династический ресурс.

  Очевидно, такой разнообразный и обширный состав ссыльных князей собрался при дворе Ярослава не случайно или потому, что им нравилась погода.Они приехали искать прибежища к Ярославу, потому что он был одним из величайших монархов своей эпохи. Человек с необычайно хорошими связями и коммерческими, династическими и политическими связями, великий князь был многообещающим потенциальным покровителем, который обладал ресурсами, необходимыми для поддержки своих гостей в их реваншистских поисках, если они совпадут с его собственными разнообразными и запутанными интересами. Ярослав был правителем Киева и хозяином Киевской Руси, яркого и богатого государства, образованного конфедерацией тесно связанных между собой княжеств и городов-государств. Ее мезиальный хребет образовался вокруг реки Днепр. Киевская Русь простиралась от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге и была высокоразвитым участком торговой супермагистрали, опоясывающей средневековую Европу. Его многочисленные реки связывали Скандинавский мир и мир Северного моря с Балканами и Византийской империей, которые пересекали древние торговые пути, соединявшие Азию с Европой и Средиземным морем. Киевская Русь, зачастую менее дружелюбная и прибыльная, чем их торговые отношения со скандинавами или византийцами, также ликвидировала разрыв между северными степями и царствами Восточной и Центральной Европы.Киевская Русь достигла вершины своей светской мощи и изощренности во время правления Ярослава Мудрого в XI веке.

  Царство, которым правил Ярослав и которое Харальд впервые обнаружил по прибытии в 1030 году, было преимущественно восточнославянским по составу и культуре, но находилось под значительным влиянием его скандинавских и византийских торговых партнеров. Действительно, многие из расцветов и культурных достижений княжеств Киевской Руси в то время были обусловлены или иным образом стали возможными благодаря этим отношениям.В дополнение к этой культурной и экономической взаимосвязанности, обширные приграничные регионы Киевской Руси были объединены и смешаны с группами финских, тюркских и иранских культур. Я поднимаю этот вопрос, потому что точное происхождение, этнолингвистический состав и культурное равновесие Киевской Руси является довольно спорным вопросом в современной гистографии. В настоящее время преобладающая теория состоит в том, что первоначальный импульс к созданию или организации Руси как политического образования в девятом и десятом веках исходил от скандинавских торговцев и исследователей, которые основали поселения и торговые посты по всему региону.Этот приток скандинавских поселенцев, сохранив при этом значительные коммерческие и политические связи с группами на своей исконной родине, похоже, быстро культурно интегрировался со своими славянскими соседями.

  Однако явно не хватает подробных свидетельств того, как именно происходил этот процесс или как относительно небольшое количество скандинавских поселенцев так сильно повлияло на политическую организацию региона. Основным источником для основания Киевской Руси является Русская Первичная летопись , составленная в Киеве монахом с благоприятным именем Нестором Летописцем, который начинает свой рассказ с приходом русов из Скандинавии в конце девятого века.Тем не менее, Первичная летопись была написана только в 1113 году и была заказана Святополком II, у которого были потенциальные политические причины желать подчеркнуть связи и участие его семьи в Скандинавии. В самом деле, первые разделы Primary Chronicle имеют отчетливо мифологическую окраску. После описания движения и столкновений различных составляющих славянских народов в Primary Chronicle говорится, что, несмотря на героическое сопротивление навязыванию скандинавского господства, славянское население региона пригласило троих скандинавских братьев, чтобы они правили ими. Причина этого странного изменения взглядов в летописях заключалась в том, что коренное славянское население оказалось лишенным закона и измученным войной.

  Короче говоря, родственник одного из братьев по имени Олег вступил на престол Новгорода в конце 870-х годов. Затем он начал процесс агрессивной экспансии, который привел его к конфликту с различными славянскими группами, другими авантюристами Руси и хазарами в степях. Одержав победу в этих усилиях, Олег основал город Киев, новую столицу, расположенную в самом сердце своего нового царства.На самом деле это именно тот фундаментальный миф, который член установленной правящей династии, стремящийся подчеркнуть свой особый статус и поддержать связи со Скандинавией, будет стремиться увековечить. Ясно, что здесь можно провести законную и интересную академическую дискуссию, и существует широкий спектр взглядов на эту тему, при этом некоторые историки и археологи в той или иной степени оспаривают роль скандинавов в политической реорганизации и урбанизации региона. Однако такие дебаты иногда могут иметь явный и вызывающий разногласия политический подтекст.

  Есть несколько современных стран, которые в некоторой степени считают себя потомками и наследниками Руси. Определенные исторические и существующие режимы в этих странах сигнализировали о своей антипатии или враждебности к идее скандинавского участия и культурной гибридизации в формировании Киевской Руси, потому что это бросает вызов националистическим нарративам, окружающим их историю, предполагаемый характер и самоидентифицируемую исключительность.Излишне говорить, что это по своей сути обреченный на провал и прискорбный подход к истории, на котором нам не нужно останавливаться.

  Истоки и основы культурного и экономического процветания княжеств Киевской Руси в одиннадцатом веке во многом можно найти в существенной взаимосвязанности и культурной проводимости средневековой Европы и Средиземноморского мира. У русов, восточных славян, была культура и политическая структура, совершенно не похожая на любого из их соседей. Тем не менее, торговля была жизненной силой, которая поддерживала их города и внутренние районы в здоровом и здоровом состоянии, было почти неизбежно, что их образ жизни каким-то образом будет зависеть от идей, которые циркулировали в нем вместе со всем этим богатством, и на него повлияли. Возможно, лучший пример этого процесса адаптации и интеграции можно увидеть в религиозных практиках русов и их первоначальном принятии христианства. Аппарат и иерархия церкви в некотором роде все еще пытались закрепиться в Скандинавии во время рождения Харальда Хардрады, действительно, следующее поколение справедливо или ошибочно присоединится к убеждению, что распространение христианства по Норвегии и отстаивание христианства Черч был одним из основных мотивов Олафа.Княжества Киевской Руси прошли через аналогичный процесс сближения и примирения, но вместо все более централизованной, монолитной, ориентированной на реформы и монастырской информированной западной церкви они приняли определенные заповеди, иконографию и атрибуты восточной церкви под руководством византийцев.

  Эта приверженность одной из двух быстро расходящихся форм основного институционального христианства, а не другой, в основном является вопросом близости и политической целесообразности, достаточно тщательно взвешенных теологических соображений.Точное различие между двумя ветвями христианства и его глубокие политические и концептуальные разветвления в определении Европы в средневековый период — это тема для другого дня. Достаточно сказать, что, хотя Великий раскол формально не происходил до 1054 года, восточные и западные церкви уже значительно разошлись друг с другом с точки зрения иерархии, богословия и религиозной практики. Раскол просто формализовал расширяющийся разрыв, образовавшийся в результате краха Западной Римской империи и продолжения имперского патронажа и сотрудничества на востоке.Есть некоторые важные свидетельства того, что обращение соседних булгар в христианство в 863 году вдохновило на миссионерскую деятельность и случайное распространение христианства в регионе, где образовались княжества Киевской Руси. Этот всплеск обращения был значительным и достаточно многообещающим, поэтому Константинопольский Патриарх Святой Фотий Великий направил в регион епископа, которому было поручено служить и расширять восточнославянскую христианскую общину.

  К началу 950-х годов Киевская Русь приютила значительную христианскую общину, хотя кажется, что они все еще были религиозным меньшинством с правящей и воинской элитой княжеств, все еще твердо приверженной славянскому язычеству.Положение дел стало меняться с обращением Ольги Киевской, жены покойного князя Игоря и матери Святослава I. Ольга, похоже, обратилась в христианство в разгар своего замечательного регентства, правив Киевом и успешно сохраняя свое господство на имени ее маленького сына от 945-960.

  Примечательно, что Ольга, или как ее называют современные православные христиане, обращение или, по крайней мере, формальное крещение произошло во время визита в византийскую столицу Константинополь.Хотя не исключено, что сам масштаб, великолепие и щедрые ритуалы византийских церквей, возможно, испугали Ольгу и вызвали некоторый откровенный религиозный опыт, у нее также были многочисленные политические мотивы для обращения. Ольга уже сопротивлялась нескольким опасным и повсеместным восстаниям и столкнулась с надвигающейся угрозой вторжения степных печенегов. Приняв религию византийских императоров, она, возможно, надеялась укрепить политические связи, которые связывали их с Русью, и вложить их в продолжение своего регентства.Показательно, что когда это посольство и смелое религиозное сближение не переросли в конкретную политическую или военную поддержку или усиление имперской активности в регионе, Ольга направила еще одно посольство к императору Священной Римской империи, что, среди прочего, повысило возможность приема латинских священников и миссионеров. , и епископы при Киевском дворе.

  Принятие Ольгой христианства во многом способствовало распространению этой религии в высших эшелонах общества Киевской Руси.Однако ей не удалось обратить в веру своего сына и преемника Святослава, который оставался ярым последователем традиционного славянского язычества. После его смерти в битве с печнегами в 972 году Святославу первоначально наследовал как киевский князь и глава федерации Киевской Руси его сын Ярополк, который продолжал свою политику приверженности язычеству, при этом в целом терпеливо относясь к христианам и сотрудничая с ними. Первым христианским правителем Киевской Руси, окончательно связавшим религиозные структуры и институты региона с византийцами и Восточной церковью, был младший сын Святослава, Владимир Великий.Почувствовав междоусобную войну и вспышку братоубийства в результате смерти отца, Владимир нашел убежище в Норвегии у своего родственника Хокона Сигурдссона. Еще одна демонстрация существенной взаимосвязанности и транснационального характера той эпохи — это Хокон, союзник и сообщник норвежского короля Дании Харальда Блютуз. Владимир собрал грозную армию в Скандинавии, вернувшись в 978 году на свои родовые земли, чтобы свергнуть Ярополка и претендовать на трон Киев для себя.

  Похоже, что Владимир изначально намеревался править как язычник, как его отец и брат, даже учредив программу религиозной реформы, направленную на поощрение и возрождение язычества. К 987 году эта программа провалилась, и позиция Владимира как приверженца политически изолированной религии меньшинства была в значительной степени несостоятельной. Русская Первичная летопись содержит забавно апокрифический отчет о переходе, изображающий Владимира и его двор, рассматривающих и испытавших ряд религий, прежде чем остановиться на восточно-христианской церкви Византийской империи.Иудаизм был исключен просто потому, что не было влиятельных политических образований или регионов, в которых он был религией большинства, в то время как ислам рассматривался, прежде чем был поспешно отвергнут из-за его положений, касающихся потребления алкоголя. Западная церковь латинского христианства, как сообщает «Первичная хроника», была также отвергнута, потому что посланники Владимира сообщали, что немецкие церкви, которые они посетили, были скудными унылыми делами по сравнению с великолепием их византийских собратьев.

  На самом деле, каким бы забавным ни был рассказ об обращении Владимира в Primary Chronicle , это не что иное, как снисходительная поза православного монаха, писавшего в то время и в месте, где их положение в обществе Киевской Руси было почти неоспоримым. . У Владимира, вероятно, было очень мало другого выхода, кроме как присоединиться к Восточной церкви и византийцам. Близость Киевской Руси к Византийской империи и окружающий ее ореол православных государств в сочетании с их давними торговыми отношениями и дипломатическими контактами означала, что перестановка христианства Восточной церковью уже вошла в здание общества Киевской Руси задолго до двора Владимира. формально принял его.Для правителей Киевской Руси создание религиозного единства с византийскими императорами привело к соразмерному и очень ценному улучшению их политических и торговых отношений, в результате чего они оказались в сфере византийского влияния и всемирной империи в качестве младших партнеров. Более того, он купал их в отраженной славе и величии византийского престола, обнажая и согласовывая их со всей культурной изощренностью и идеологической основой, которые это влекло за собой. К тому времени, когда сын Владимира Ярослав Мудрый одержал победу в традиционной войне за престолонаследие в 1019 году, восточное христианство прочно утвердилось в Киевской Руси, а Византийская империя стала доминирующим образованием на ее горизонте.

  Будучи в высшей степени способным правителем, Ярослав приложил значительные военные и дипломатические усилия для установления определенного контроля и власти над русскими княжествами, преобразовав тесно переплетенный культурный конгломерат в единую политическую иерархию. В рамках своего решения проблем, связанных с этим стремлением, Ярослав стал той самой вызывающей разногласия, но потенциально могущественной фигурой одиннадцатого века; Законодатель, публикующий и пропагандирующий правовой кодекс, Русская правда.Как мы увидим, стратегия Ярослава в попытке установить контроль над княжествами Киевской Руси в целом была информирована и осложнена их весьма своеобразным подходом к разделению наследственных наследственных интересов.

  Эта система придала интересный оборот тому, что было в XI веке растущим в Европе объединением личных владений и интересов правителя с определяющими гражданскими или политическими образованиями региона. Киевская Русь была федерацией, в которой большинством составляющих ее княжеств правили потомки одной большой семьи.Вместо того, чтобы передавать управление определенным городом или княжеством по вертикали через семейную линию, князья-Рюриковичи Киевской Руси, похоже, часто меняли или реорганизовывали свои владения и точное разделение княжеств членами семьи в ответ на меняющиеся политические и династические обстоятельства. .

  Историки приложили значительные усилия для реконструкции и анализа жизнеспособности этой системы, и существуют некоторые свидетельства того, что Ярослав попытался формализовать и кодифицировать ранее существовавшую систему, в которой членам семьи были назначены города на основе их соответствующего старшинства и династической близости. правителю Киева.В следующей части этой серии мы кратко опишем карьеру Ярослава до 1130 года, снова коснемся меняющейся природы правления и военной гегемонии в одиннадцатом веке, прежде чем обратиться к исследованию того, как он завербовал определенного изгнанного норвежского князя и его последователей. в серию экспансионистских военных кампаний.

  Джеймс Тернер недавно защитил докторскую диссертацию в Даремском университете, а до этого учился в Университете Глазго. Глубоко боясь чисел и не доверяя счету, его основные исследовательские интересы связаны с средневековой аристократической культурой и самобытностью.

  Щелкните здесь, чтобы узнать больше от Джеймса

  Если вам интересно узнать больше об этой важной фигуре, см. Также новую книгу Дона Холлоуэя Последний викинг: Правдивая история короля Харальда Хардрада . Вы узнаете больше об этой книге на сайте издателя или купите эту книгу на Amazon.com | Amazon.ca | Amazon.co.uk

  Изображение вверху: Иллюстрация Джулии Лилло

  Киевская Русь | Энциклопедия.com

  Тип правления

  Династия, правившая Киевской Русью почти четыреста лет, возникла из враждующих языческих племен на территории, которая позже стала Россией и Украиной. Укрепив свою власть через серию завоеваний и союзов, великие князья Киева построили впечатляющую крепость в этом городе на реке Днепр, который стал культурной, экономической и церковной столицей всего региона. Хотя князья обладали абсолютной властью, они полагались на совет доверенных людей, которые охраняли их безопасность дома и на войне, а также давали им советы в ключевых решениях и помогали в управлении их владениями.В своей самой ранней форме в этом первом российском государстве собор назывался Дружина , или «мужи князя».

  Общие сведения

  Династия Киевской Руси началась около 862 года, когда одно из многих племен в этой области либо пригласило варяжскую (викинг) Русь по имени Рюрик (ум. Ок. 879), чтобы править ими, либо было завоевано силой. Варяжская Русь представляла собой смесь славян и скандинавов, живших недалеко от нынешней границы России с Финляндией. Племя, о котором идет речь, проживало на Ладоге, поселении у одноименного озера на севере России. Рюрик быстро двинулся, чтобы захватить Новгород, важный торговый город, и к 882 году его преемник Олег (ум. Ок. 912) захватил Киев.

  Государственное устройство

  Правитель Киевской Руси базировался в Киеве, где княжеская резиденция была заключена в кремль (цитадель). Династическая преемственность была организована по старшему потомку Рюрика, который стал князем в Киеве, а не по наследственной линии, которая переходила от отца к сыну. В первые годы существования империи общими узами, объединявшими ее народ, было признание князей Рюриковичей в Киеве их правителями.Племена, вошедшие в союз Киевской Руси, платили столице дань, обычно в виде зерна или меха.

  Губернские столицы в других частях империи включали Чернигов, Новгород, Суздаль, Туров, Тверь, Владимир и Волынь, каждой из которых управлял член семьи мужского пола. Со временем официальные налоги вытеснили дань, отправляемую в Киев, и местные князья должны были собирать подати, а также обеспечивать защиту своего царства и охранять пути сообщения и торговли. Им было разрешено командовать своими собственными армиями, которые заменили druzhina , но практика сохранения заслуживающего доверия назначенного совета сохранилась, как и демонстрация благодарности за верность подарками земли.

  Политические партии и фракции

  Все правители Киевской Руси были потомками Рюрика, но их множащиеся ветви конкурировали друг с другом за власть в Киеве. В 1097 году, чтобы подавить эти раздоры, Владимир II (1053–1125) созвал всех князей на съезд в Любеч.Там была согласована система наследования rota , которая представляла собой сложную ротацию княжеских мест, закрепленных за великим князем (великий князь или великий князь), который будет считаться верховным правителем в Киеве. Когда великий князь умер, титул перешел к князю с высшим старшинством; оставшиеся князья должны были перейти в следующий доступный город и его княжескую резиденцию. Однако князья Рюриковичей редко придерживались ротационной системы и вместо этого продолжали воевать друг с другом.

  Основные события

  Внук Рюрика Святослав I (ум. 972) значительно расширил территорию Киевской Руси после восхождения на престол в 945 году. Трое его сыновей боролись за престол после его смерти в 972 году, и период войны, наконец, завершился с победой одного из них, Владимира I (ок. 956–1015) в 980 г., который ввел христианство в Киевскую Русь. Это была попытка Владимира объединить враждующие фракции в то время, которое стало крупнейшим единым государством (по территории) в Европе.Он также соединил его империю с могущественной византийской державой в Константинополе, бывшим противником. Ярослав (980–1054), сын Владимира, вступил на престол в 1019 году и провел множество реформ, в том числе «Русскую правду», свод законов.

  Безвозвратно раздробленные внутренним соперничеством, князья не смогли выступить единым фронтом, когда монголы начали продвигаться на запад в 1230-х годах, решив разграбить богатые, культурно развитые города Киевской Руси и заставить их подчиниться монгольскому сюзерену. Последним независимым великим князем Киева был Михаил Всеволодович (1179? –1246). Попав в плен, он был доставлен к монгольскому двору Бату-хана (ум. 1255), внука Чингисхана (ок. 1162–1227), и убит.

  Последствия

  Киев не возродился как значительный мегаполис до девятнадцатого века, но одноименная империя, которую он когда-то закрепил, была первым важным политическим образованием на землях восточных славян. Потомки Рюрика продолжали править в различных частях этого региона, включая Москву, и термин великий князь стал позже использоваться для обозначения главного правителя всех русских земель.Династия окончательно распалась в 1598 году со смертью Федора I Ивановича (1557–1598), сына Ивана IV Васильевича (также известного как Иван Грозный; 1530–1584). Ее сменила линия Романовых, происходящая от матери Федора, Анастасии Романовны Захарьиной (ум. 1560). Романовы правили Россией до большевистской революции 1917 года.

  Франклин, Саймон и Джонатон Шепард. Возникновение Руси, 750–1200 . Лондон: Лонгман, 1996.

  Хэмм, Майкл Ф. Киев: Портрет, 1800–1917 .Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1993.

  Мартин, Джанет. Средневековая Россия 980–1584 . Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1995.

  Киевская Русь — Drive Thru History®: «Концы земли»

  Киевская Русь

  Примерно через сто лет после Кирилла и Мефодия князь Игорь и княгиня Ольга правили все более могущественной Киевской Русью из города Киева. Киевская Русь была рыхлой конфедерацией славянских племен, происходивших в основном из современных народов Беларуси, России и Украины.После того, как Игорь был убит племенем, которое не отдавало дань Киеву, Ольга отомстила за смерть мужа, полностью уничтожив их. Это поставило Ольгу на карту, с которой «нужно считаться».

  В 955 году Ольга была приглашена в Константинополь с дипломатической и торговой миссией. Находясь там, она впервые увидела красоту христианской культуры, поклонения и процветания. Вскоре она обратилась, крестилась и вернулась домой в Киев.

  Всю оставшуюся жизнь Ольга посвятила себя распространению Евангелия на своей любимой земле.Она отправила делегации как к византийскому, так и к императорам Священной Римской империи, прося их прислать христианских ученых, пасторов и миссионеров, что они и сделали. По всей своей земле она построила церкви, школы, больницы и детские дома. На момент смерти Ольги царство Киевская Русь все еще оставалось языческим, но она заложила основы христианства. Согласно одному историческому свидетельству, она была «восходящим светом, возвещающим солнце».

  Ольга считается первой русской святой Восточной Православной церкви, известной как покровительница вдов и новообращенных.Однако именно ее внук Владимир обратил бы в христианство целый народ.

  Примерно в 988 году внук Ольги, князь Владимир Великий, отправил послов в Константинополь для дальнейшего исследования христианства. Побывав на богослужении в соборе Святой Софии, они вернулись домой и рассказали о своем опыте, «не зная, были ли они на небе или на земле». Именно тогда Владимир обратился в христианство и хотел увести с собой жителей Киевской Руси.

  Владимир отправил сообщения обратно в Константинополь и начал подготовку к крещению — и к крещению своих верных подданных. Он даже заключил союз с византийским императором, женившись на дочери императора, принцессе Анне. Через год здесь, на берегу Днепра, прошла грандиозная церемония. Тысячи жителей Киевской Руси были крещены, языческий идол Перун был разрушен, а христианские миссионеры были размещены по всей стране.

  Владимир Великий умер в 1015 году.У него было четыре сына, каждый из которых стремился опередить друг друга за царское владение Киевской Русью. После череды кровавых конфликтов в начале 11 века Ярослав победил. Он немедленно приступил к работе, чтобы превратить столицу Киев в витрину христианства, культуры и торговли, о которой будет говорить весь мир.

  За несколько десятилетий после прихода Ярослава к власти Киевская Русь стала влиятельной группой людей, связанных браком с несколькими королевскими домами Европы. Сам Ярослав женился на дочери короля Швеции. Затем его три дочери стали королевами Франции, Норвегии и Венгрии, а его сыновья женились на византийской и трех немецких принцессах. Открылись посольства, процветала торговля, и Киев стал крупным торговым центром. Ярослав также отвечал за составление свода древних законов, известных как «Русская правда».

  Ярослава вскоре провозгласили «Ярославом Мудрым». На пике своего развития в середине XI века Киевская Русь простиралась от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, от истоков Вислы на западе до Таманского полуострова на востоке, объединяя большинство населения. восточнославянские племена.Помимо своих лидерских качеств в политике, юриспруденции и торговле, Ярослав Мудрый был посвящен продолжению миссии своего отца по распространению христианства по всей Киевской Руси.

  Киевская Русь

  Рэндалл выступает в качестве ведущего сценариста сериала ColdWater’s Drive Thru History® и учебной программы Drive Thru History® «Приключения».

  Профессиональная биография

  свекровь | перевод с английского на русский: Cambridge Dictionary

  (Перевод тесть из Кембриджский англо-русский словарь © Cambridge University Press)

  Образцы тестя

  тесть, свекор

  Для моего 73-летнего отца в закон в 2004 году все бумаги были подготовлены.В следующем году моя жена и отец в закон были приглашены на чай с печеньем. Мой отец по закону участвовал в бурении многих нефтяных скважин до начала добычи. Пара недавно поженилась, и отец мужчины по закону дал им участок земли, на котором можно было построить дом. Однако успех этой компании полностью заслуга моего отца в законе , который начал этот бизнес с нуля 50 лет назад.Он вел себя не так, как настоящий отец, тогда как мой отец в закон сильно отличается. Так обстоит дело в различных регистрах уважения, которые влекут за собой отказ от имени отца в законе и любых слов, похожих на него.Он с радостью сообщил своему отцу, что бросил медицину, чтобы работать со своим отцом в закон , который был биржевым маклером.

  Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.

  11 фигур в истории, которые знает каждый украинец

  Памятник Богдану Хмельницкому | © Тимченко Виктор / WikiCommons

  История Украины богата выдающимися личностями, о которых местные жители узнают и которыми гордятся. Эти великие люди внесли свой вклад в формирование современного государства, сделали культуру богатой и разнообразной и представили миру ряд невероятных изобретений.Прочтите наш гид и познакомьтесь с цифрами, которые знает и любит каждый украинец.

  Владимир Великий определенно украинская фигура, которой все гордятся. Он известен как Креститель, Красное Солнце и Святой и был правителем Киевской Руси. Он открыл новую страницу в истории государства. Благодаря его усилиям Киевская Русь была обращена в христианство в водах Днепра в 988 году. Владимир Великий первым чеканил свои монеты, на которых он поставил свой знак — трезубец. Сегодня этот знак является гербом Украины.

  Памятник Владимиру Великому | © alexkrasovsky / Pixabay

  Все украинцы искренне гордятся Николаем Леонтовичем (Николай Леонтович 1877-1921), который представил всем рождественскую песню «Щедрик» (англоязычная версия известна как «Колокольня»). мир . Всю сознательную жизнь украинский композитор создал пять строк песни, мелодия которой стала мировой классикой.

  Именно Богдан Хмельницкий, первый гетман (правитель) казачьего государства, возглавил первое успешное восстание за независимость Украины.В 1694 году во время Переяславского Собора он заключил договор с Московским царством и смог получить свободу для Украины от Речи Посполитой.

  Памятник Богдану Хмельницкому | © Анисков / WikiCommons

  Михаил Драгоманов был лидером украинской общественной мысли XIX века. Он объявил миру об угнетении украинского языка и культуры Российской империей (Эмс Указ был секретным указом, изданным в 1876 году, запрещающим печатать и публиковать украинские тексты).Он организовал научный и литературный коллектив Громада, и выступил с этой проблемой на Парижском литературном конгрессе 1878 года.

  Тарас Шевченко был великим поэтом, прозаиком, драматургом, художником, политическим и общественным деятелем Украины. В своих произведениях Шевченко мечтал о временах, когда его Родина станет независимым суверенным государством. Неудивительно, что многие стихи и песни Шевченко превратились в народные песни. Его сборник стихов Кобзарь (1840) переведен более чем на 100 языков, а памятники в его честь установлены в 35 странах мира.Его изображение — символ свободы для украинцев.

  Памятник Тарасу Шевченко | © Neovitaha777 / WikiCommons

  По всей Украине Иван Франко (1856-1916) известен как блестящий писатель и выдающийся деятель освободительного движения. Наряду с его наводящими на размышления стихами и романами наследие Франко стало неотъемлемой частью украинской культуры. В 1915 году он был номинирован на Нобелевскую премию, но умер, не успев получить ее.

  Великий украинский философ, поэт и педагог, Григорий Сковорода был не только создателем пейзажной лирики (жанр поэзии, отражающей отношение автора к природе), но и внесшим вклад в работы древнегреческих философов о местных стихах. культура и академическое образование.Сковорода (1722–1794) создал концепцию внутреннего труда, упростившую понимание пути достижения счастья. Другими словами, он утвердил идею «любить то, что делаешь, и делать то, что любишь».

  Памятник Григорию Сковороде | © Щербинин Юрий / WikiCommons

  Степан Бандера — один из главных идеологов движения за независимость Украины первой половины ХХ века. Он жил в то время, когда Западная Украина принадлежала Польше. Угнетение прав украинцев спровоцировало у молодого националиста желание протестовать. В результате жизнь Бандеры была наполнена серией ужасных событий: концентрационные лагеря, убийства, тюремное заключение и последствия с работой вместе с повстанцами, и это лишь некоторые из них. Хотя многие факты его биографии до сих пор окутаны загадочной дымкой, он остается символом борьбы за суверенитет.

  Памятник Степану Бандере | © Николай Василечко / WikiCommons

  Несмотря на то, что многие народы считают Игоря Сикорского своим родным, изобретатель родился в Киеве и несколько лет учился в Политехническом институте (ныне КПИ им. Игоря Сикорского), где впервые начал проектировать первый вертолет.Именно Сикорский разработал первый в мире вертолет и многомоторный самолет под названием Grand и Илья Муромец. Позже его проекты легли в основу разработки всех пассажирских, военных и грузовых самолетов.

  Михаил Грушевский имел множество заслуг — он был историком, ученым, литературным критиком, социологом, публицистом, писателем, общественным и политическим деятелем. Он получил известность благодаря своим фундаментальным исследованиям по краеведению, которые он опубликовал в своей работе « История Украина-Русь », на выполнение которой у него ушло три десятилетия.Более того, в эти годы ученый возглавлял первый национальный парламент (Центральную Раду) Украинской Независимой Республики. В связи с этими событиями многие граждане считают Грушевского первым президентом суверенного государства.

  Михаил Грушевский | © n. / WikiCommons

  Нестор Махно (1888–1934) был отцом анархизма и главным революционером в истории Украины. Он прославился еще при жизни, так как был политиком, который учитывал коренные интересы крестьянства (тогдашнего большинства населения Украины).Его последователи называли его «Отец» ( Батько, на украинском языке) в знак необычайного уважения, которое они испытывали к нему. Его почитали как защитника, учителя и спасителя людей.

  Рогнвальд Лорд Оркнейских островов — Киевская Русь — Собаки викингов — Pallasart Новости веб-дизайна

  Генеалогическое исследование обнаруживает в моем древе удивительную связь с Киевской Русью и Византией.

  Я только что опубликовал блог о повторном открытии цветовой палитры Viking — вы можете прочитать его , нажав здесь.


  Выше — реконструкция, которую я сделал двух членов варяжской гвардии, дежурившей в Южной галерее собора Святой Софии, где находилась Императорская часовня. Эта форма довольно хороша. Униформа и шлемы были очень блестящими, поэтому они сверкали на солнце, а шлемы имели длинные перья, которые парили в воздухе. Они были очень богато украшены и покрыты литыми металлическими украшениями, инкрустированными эмалью и стеклом. На кожаных поясах были выгравированы изображения святых и надписи.Униформа была в хорошем состоянии и хранилась, некоторым из них сто лет или больше. Члены варяжской гвардии были одеты в великолепные цветные и тканые мантии и плащи.

  Император Никифор Фока построил стену вокруг части дворца, в центре которой был дворец Буоколеон, который был построен в морских стенах, несколько церквей и дворцовых павильонов. Он приказывал Врангинам маршировать по его вершине, чтобы люди могли их видеть и знать, насколько он защищен. К сожалению, он был убит в своей спальне людьми, которые поднялись по халатным лестницам, которые были сброшены с балкона Буоколеона на берег.

  При императоре в этой части церкви стояла охрана. Мы знаем, где они стояли, потому что они оставили граффити на стенах и мраморных перилах. На создание одного из них, должно быть, потребовались часы, поэтому мы знаем, что они были размещены в соборе Святой Софии в течение очень долгого времени. В церкви могло быть очень холодно и сыро, поэтому они были бы одеты так тепло.

  Варяжская гвардия сопровождала его на коне от дворца к его воротам, где они будут приветствовать его по возвращении во дворец.Лошади были великолепны, а форма, оружие и многие знамена были красивыми и красочными. В городе императора сопровождали члены семьи и придворные. В процессии несли много знамен. Люди могли подходить к императору, когда он выезжал процессией за пределы места, и подавать ему прошения. Играла музыка, чтобы объявить о приближении императора, чтобы люди знали, что он идет. Когда процессия прибудет в пункт назначения, на столбах будут воздвигнуты знамена.У каждого члена императорской семьи был свой собственный символ или щит — даже драконы — которые помещались на его знамени. Он был у каждого судебного чиновника. Все еще существовал сенат и люди, которые приветствовали его на многих старых церемониях в ограниченном масштабе. Время от времени дворцовый двор и улицы города все еще гудели трубами, барабанами, духовыми инструментами и водными органами. Когда император хотел оседлать его, ему предлагали семь великолепных лошадей, и он выбирал ту, на которой хотел бы оседлать.Другие лошади последовали за ним, когда он выходил из дворца, на случай, если ему понадобится сменить одну.

  Члены гвардии занимались торговлей.

  В поздневизантийские времена варяжская гвардия размещалась в большом дворе Влахернского дворца. Когда император был в отъезде, капитан стражи получал прошения и особые просьбы, которые ему приносили. Он должен был решить, будут ли сообщения передаваться Императору.

  Со временем — особенно после нормандского завоевания Англии — варяжская гвардия стала менее норвежско-датской и более англосаксонской, поскольку английские солдаты покинули страну в изгнании.Хотя от Англии до Константинополя был долгий путь, там было легко забронировать проход с остановками в разных портах по пути. На изображении ниже изображены два имперских солдата, сражающихся — или демонстрирующих бой на мечах — он пришел из Большого дворца и был найден рядом с казармами варяжской гвардии. Видно, когда-то шлемы были чем-то инкрустированы.

  Территория вокруг казарм и тюрьмы заросла высокими сорняками, колючими розами и деревьями.Если вы сбежали из тюрьмы, вам нужно было пройти через них, прежде чем вы освободитесь. Может поэтому виноградные лозы справа.

  Вот моя связь с варяжской гвардией. Рогнвальд Ярл ав Оркни Брусасон был моим 32-м прадедом. Он был сыном Бруси Сигурдссона, графом Оркнейским вместе с Торфинном Сигурдссоном примерно с 1037 года. Его жизнь описана в «Саге об Оркнейинге». Он путешествовал по Киевской Руси с Харальдом и женился на Елизавете, дочери великого князя Владимира.Харальд продолжил путь в Константинополь и стал его членом.

  Ниже приводится отрывок из Варяжская легенда: свидетельство из древнескандинавских источников Сверрира Якобссона :

  Такое же отношение к императору и его двору заметно в саге об Оркнейинге, рассказе начала XIII века о паломничестве графа Рагнвальда в 1153–1155 годах. Человек по имени Эйндриди Молодой (унги), прослуживший долгое время. Время, проведенное в качестве наемника в Константинополе, побуждает графа отправиться в Святую Землю, а не довольствоваться простым прослушиванием историй оттуда.Он утверждает, что граф будет «самым уважаемым, когда вы прибудете туда в компании дворян». Таким образом, погоня за честью превращается в главную цель этого паломничества. После приключенческого путешествия Рагнвальд прибывает в Константинополь, чтобы приветствовать его «императором и варягами». Император Мануил I Комненос (1143–1180) дает Рагнвальду и его товарищам «большую сумму денег и предлагает им плату наемниками, если они пожелают остаться там. Они пробыли надолго всю зиму в великолепном разгуле ».Однако Рагнвальд и его люди предпочитают вернуться, и, в конце концов, отмечается, что они считались гораздо более достойными людьми после этого паломничества, чем были раньше. Описание приема графа императором в саге Оркнейинга гораздо короче, чем в сагах Моркинскинна, Хеймскрингла и Книтлинга, а дары, данные императором, упоминаются в контексте наемного жалованья. Упоминается также варяжская гвардия, возможно, как подходящий полк для службы любым скандинавским наемникам.


  СКАЧАТЬ ИЛИ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

  Вы можете скачать PDF-копию Варяжская легенда: свидетельство из древнескандинавских источников , щелкнув здесь.

  Вы можете прочитать полную сагу Orkneyinga онлайн здесь.

  Вы также можете скачать здесь интересную статью в формате PDF — русских, варяжских и франкских наемников на службе византийских императоров (IX-XI вв. ): Численность, организация и тактика ведения боя на оперативных театрах военных действий в Малой Азии и на Балканах Георгиоса Теотокиса.


  Рогнвальд Ярл ав Оркни Брусасон был моим 32-м прадедом. Он был сыном Бруси Сигурдссона, графом Оркнейским вместе с Торфинном Сигурдссоном примерно с 1037 года. Его жизнь описана в саге об Оркнейинге.

  Рогнвальд родился в 1011 году и был убит министром Торфина, Торкелем Форстерером на Оркнейских островах в декабре 1046 года, когда ему было всего 35 лет. Вы все еще можете видеть, где произошла эта трагическая история. BBC недавно посетила это здание и рассказала трагическую историю Рогнвальда.Был женат на дочери великого князя Владимира Киевского, Арлогии Оркнейской. Владимир был женат на княжне Анне Лекапене. сестра византийского императора Василия II Булгарского истребителя. У Владимира было много любовниц, от которых у него было несколько детей. Не верилось, что у Анны были дети от Владимира. Арлогия родилась после смерти Анны в 1015 году и в том же году, что и Владимир. Ее матерью была Алогия, принцесса Швеции и Богемии. Она имела титул графини Оркнейских.Благодаря этому княжескому браку Рогнвальд повысил свой статус и принял королевские притворства. Это вызвало негодование на Оркнейских островах и стало одной из причин его убийства. Он был вдали от Оркнейских островов большую часть времени, потерял графство в битве и был вынужден бежать в Норвегию. Рогнвальд был доставлен его отцом в Норвегию, ко двору Олафа Харальдссона, когда Бруси и Торфинн отправились туда, чтобы уладить наследство третьей доли графства Эйнара Кривофона. Олаф оставил долю Эйнара себе, назначив Бруси управлять ею, а Рогнвальда оставил при своем дворе.

  С одним кораблем и командой отборных людей Рогнвальд вернулся на Оркнейские острова, надеясь, что эта неожиданность позволит ему вернуть себе графство. Ему это удалось, но не полностью, поскольку Торфинну удалось бежать в Кейтнесс. Однако вскоре после этого Рогнвальд, в свою очередь, был удивлен, но был убит Торкеллом Фостерером во время побега, выданный лаем его болонки среди морских скал . .. Интересно, какая это была порода собаки и была ли она собака выжила. Вероятно, это была дворняга. Собаки были очень популярны у викингов, и в языческие времена считалось, что собаки сопровождают воина в его путешествии в Валгаллу после смерти.Викинги особо ценили болонок как часовых и дарили им в подарок. Он, должно быть, очень любил собаку с тех пор, как пытался с ней сбежать. Оно сопровождало его во время его путешествий. Как печально, что его собака стала причиной его смерти. Рогнвальд был похоронен на Папа Вестрей.

  Сага об Оркнейинге говорит о Рогнвальде:

  «Рогнвальд был одним из самых красивых людей с тонкими золотыми волосами, гладкими, как шелк.В раннем возрасте он вырос высоким и сильным, заработав отличную репутацию за свою проницательность и обходительность … «

  Рогнвальд был сторонником Олафа Харальдссона, который позже был провозглашен святым, разделив его изгнание в Киевской Руси. и помогал своему брату Харальду Сигурдссону, более известному как Харальд Хардраад, бежать после битвы при Стиклестаде в 1030 году. Пока Харальд отправился в Константинополь, Рогнвальд и другие изгнанники остались на Руси на службе у Ярослава Мудрого. Рогнвальд вернулся в Норвегию с Сын Олафа Магнус Добрый в 1035 году.Ярослав приходился сводным братом своей жены Арлогии.

  Утверждалось, что Харальд вырезал свое руническое имя на балюстраде Императорской галереи в Святой Софии, которую я внимательно изучил. Это одна из самых известных рунических надписей в мире. Его можно найти в верхней галерее собора Святой Софии, на территории, отведенной для византийской императорской семьи. Кажется, что он датируется IX веком и упоминает халвдана. Следовательно, это не может быть он.

  Вот кое-что о нем и его пребывании в Константинополе (спасибо Википедии и другим источникам) :.

  Ранние годы и странствия по Востоку

  Харальд был младшим из трех сводных братьев короля Олафа II, рожденных Астой Гудбрандсдаттер. Его отцом был второй муж Асты Сигурд Сыр. Исландские источники, в частности Хеймскрингла, утверждают, что Сигурд, как и отец Олафа, был правнуком Харальда I из Норвегии (Харальд Фэйрхейр) по мужской линии.

  Харальд принимал участие на стороне Олафа в битве при Стиклестаде в 1030 году. Несмотря на ранение, он сумел бежать, оставив Норвегию в изгнании.Он смог сформировать отряд воинов из людей, которые также были изгнаны в результате смерти Олафа.

  В 1031 году Харальд и его люди достигли земель Киевской Руси, где они служили войскам Ярослава I Мудрого, великого князя Руси, чья жена Ингигерд приходилась дальним родственником Харальду. Считается, что Харальд принимал участие в походе Великого князя Ярослава против поляков и был назначен командующим объединенными силами обороны. Через некоторое время после этого Харальд и его свита из примерно пятисот воинов двинулись в Константинополь, столицу Византийской империи, где, по крайней мере, с 1034 года находилась элитная королевская гвардия, состоящая в основном из скандинавской Руси, называемая Варяжской гвардией.Харальд служил в гвардии до 1042 года. В греческой книге, написанной в 1070-х годах, «Стратегикон» Кекаумена, Харальд описывается как «сын царя Варангии» и, как говорят, так храбро участвовал в византийских кампаниях в Сицилии и Болгарии, что император назначил его сначала манглабитом, или членом особого отдела личной охраны Императора, а затем и званием спатарокандидата. Похоже, что он, возможно, был заключен в тюрьму в течение некоторого времени по приказу императрицы Зои, предполагается, что он был обвинен в незаконном присвоении средств, но был освобожден или избежал заключения после восхождения на престол нового императора Константина IX.

  Где-то в 1042 году Харальд попросил у императора разрешения вернуться на родину, но получил отказ. «Тем не менее», замечает Кекауменос, «он тайно сбежал и правил землей вместо своего брата [Олафа]». Вполне вероятно, что деньги, которые Хардрада заработал во время службы в Константинополе, позволили ему финансировать свои претензии на норвежскую корону: некоторые более поздние скандинавские источники отмечают, что помимо значительных боевых трофеев, которые он сохранил, Харальд трижды участвовал в полутасварфе, термин, который подразумевал либо разграбление дворцовой казны после смерти Императора, либо, возможно, выплату средств варягам новым Императором для обеспечения их лояльности.Харальд побывал в Константинополе во время правления Романа III, Михаила IV и Михаила V и, таким образом, возможно, имел три возможности, помимо своих законных доходов, унести огромное богатство (с Ярославом Русским, действующим в качестве хранителя его состояния. Несмотря на это, , Кекауменос хвалит «верность и любовь» Хардрады к Империи.

  В 1045 году на Руси, где он пробыл два или три года, прежде чем вернуться в Скандинавию, Харальд женился на Элизабет, дочери Ярослава и внучке шведского короля Олофа Скетконунга (упоминаемого в скандинавских источниках как Эллисиф).Источники утверждают, что они были обручены до его отъезда, но Ярослав отказался подтвердить брак, пока Харальд не отличился. Во время службы в Византийской империи Харальд написал любовное стихотворение, адресованное Елизавете, цитируя свои многочисленные подвиги и жалуясь на то, что «златовласая дева Гарда меня не любит».

  Еще можно увидеть, где стояла варяжская гвардия, в Большом Константинопольском дворце — к востоку от Ипподрома. До Четвертого крестового похода в 1204 году здесь находилось несколько сотен викингов и английской гвардии.На территории также находились тюрьма и зоопарк диких животных.

  Вот моя линия происхождения от Рогнвальда Ярла на Оркни Брусасон с сайта Ancestry. com:

  Рогнвальд Ярл авеню Оркни Брусасон (1011 — 1046)

  — мой 32-й прадед

  |

  Роберт Лебрю (1030 — 1098)

  сын Рогнвальда Ярла на Оркни Брусасон

  |

  Роджер Депитрес (1035 — 1086)

  сын Роберта Лебрюса

  |

  dePitres (1031 — 1083)

  дочь Роджера Депитреса

  |

  Гийом ФицНОРМАН Де Ла Маре (1048 — 1128)

  сын де Питра

  |

  Ричард Де Ла Маре (1098 -)

  сын Гийома Фицнормана де ла Мара

  |

  Роберт Де Ла Маре (1116 — 1193)

  сын Ричарда Де Ла Мара

  |

  Николас Де Ла Маре (1164 -)

  сын Роберта де ла Мара

  |

  Николас Де Ла Маре (1190 — 1229)

  сын Николаса Де Ла Мара

  |

  Элиас ДеЛамар (1222 — 1271)

  сын Николаса Де Ла Мара

  |

  Николас ДеЛамар (1242 — 1313)

  сын Элиаса ДеЛаМара

  |

  Жоан Де Ламар (1296 — 1348)

  дочь Николаса ДеЛаМара

  |

  Улькер Кромвель (1318 — 1351)

  сын Жанны де Ламара

  |

  Ричард Кромвель (1338 — 1365)

  сын Улькера Кромвеля

  |

  Джон Кромвель (1364 — 1461)

  сын Ричарда Кромвеля

  |

  Роберт Кромвель (1390 — 1461)

  сын Джона Кромвеля

  |

  Маргарет Кромвель (1418 — 1443)

  дочь Роберта Кромвеля

  |

  Ричард Смит (1440 — 1472)

  сын Маргарет Кромвель

  |

  Джон Смайт (1490 — 1538)

  сын Ричарда Смита

  |

  Джон Смит (1521 — 1591)

  сын Джона Смайта

  |

  Сара Смит (1570 — 1607)

  дочь Джона Смита

  |

  Маргрет Джеймс (1596 — 1638)

  дочь Сары Смит

  |

  Урсула Бышэ (1621 — 1658)

  дочь Маргрет Джеймс

  |

  Элизабет Томпсон (1674 — 1732)

  дочь Урсулы Быше

  |

  Элизабет Пресли (1666 — 1741)

  дочь Элизабет Томпсон

  |

  Уильям Элдер (1688 — 1754)

  сын Элизабет Пресли

  |

  Энн Элдер (1726 — 1805)

  дочь Уильяма Старшего

  Джесси ДеЛозье (1789 — 1853)

  сын Энн Старшей

  |

  Мальден ДеЛозье (1819 — 1871)

  сын Джесси ДеЛозье

  |

  Джеймс Александр ДеЛозье (1844-1925)

  сын Мальдена ДеЛозье

  |

  Миссури Долли Делозье (1872-1939)

  дочь Джеймса Александра ДеЛозье

  |

  Джесси Джеймс Джонс (1893 — 1974)

  сын Миссури Долли Делозье

  |

  Инес Ли Джонс (1916-1988)

  дочь Джесси Джеймса Джонса

  |

  Эльва Гейл Джонс (1935 — 1996)

  дочь Инез Ли Джонс

  |

  Роберт Дэвид Атчисон

  Если вас интересуют графы Оркнейские или вы исследуете корни викингов или византийцев и хотите разместить здесь пост — дайте мне знать по электронной почте.

  Боб Атчисон

  Почему Сталин морил Украину голодом | Новая Республика

  Оттуда ситуация только ухудшилась, достигнув пика в 1932 и 33 годах. когда голод поразил Украину. Эпплбаум рассказывает о внутреннем и желудочном взбалтывании деталь:

  Голод человеческого тела однажды он начинается всегда следует одним и тем же курсом. На первом этапе организм потребляет запасы глюкозы. Возникло чувство сильного голода… На втором этапе который может длиться несколько недель, организм начинает потреблять собственные жиры и организм резко ослабевает.На третьей фазе тело пожирает собственное белки, каннибализирующие ткани и мышцы. Со временем кожа становится тонкой, глаза раздуты, ноги и живот опухли, поскольку крайний дисбаланс приводит к тело удерживает воду. Небольшие усилия приводят к истощению. Вдоль Кстати, смерть могут ускорить разные болезни: цинга, квашиоркор, маразм, пневмония, тиф, дифтерия и широкий спектр инфекций и кожные заболевания, прямо или косвенно вызванные недостатком пищи.

  Как и все книги Эпплбаум, Red Famine помещает личный анекдот в более широкий контекст. истории, показывая через попеременно расширяющуюся и сужающуюся линзу как политический контекст и личная трагедия Голодомора.Преимущества книги из огромного количества ранее недоступных источников, поскольку Эпплбаум взяла преимущество обширных украинских архивов, которые открылись с распад ссср. Так мы узнать о голодающей Тамаре с ее «большим, раздутым животом и ее шея … длинная и тонкая, как шея птицы. Другой выживший вспоминает свою мать как «стеклянная банка, наполненная чистой родниковой водой». Все ее тело, что было видно… было прозрачным и наполненным водой, как полиэтиленовый пакет.» Пока что другой вспоминает своего брата «живым, но полностью опухшим, его тело сияло. как будто он сделан из стекла ». Было такое зрелище, что слова сами по себе были уже недостаточны, только метафора могла передать ужас того, что было происходит.

  Люди заползли на пшеничные поля, чтобы поесть колосья пшеница перед тем, как умереть.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.