Сабақтың тақырыбы: Present Simple: affirmative and negative

Күні: 27.11.2015

Cынып: 5 «В»

Сабақтың тақырыбы: Present Simple: affirmative and negative

Сабақтың мақсаты:

Білімділігі: оқушыларға Present Simple және оның болымды, болымсыз түрлерін қолдануды үйрету

Тәрбиелілігі: салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу

Дамытушылығы: оқушылардың тыңдау, жазу, сөйлеу дағдыларын дамыту

Сабақ әдісі: Сұрақ-жауап

Сабақ типі: Ашық сабақ

Көрнекілігі: Интерактивті тақта, слайд, суреттер

Пән аралық байланыс: Қазақ тілі

Сабақ барысы:

I.Ұйымдастыру

Good morning children. I’m glad to see you. Sit down please. What is the weather like today? What day is it today?

Who is on duty today? Who is absent today?

II. Үй жұмысын тексеру

Exercise 1,2 page 24 Workbook

III. Сабақтың тақырыбымен, мақсаттарымен таныстыру.

Our theme in our lesson is “ Present Simple: affirmative and negative ”.

Жаңа сабақ

Сөздік жұмыс

 1. Read magazines – журнал оқу

 2. Watch TV – теледидар көру

 3. Play the piano - пианинода ойнау

 4. Wear trainers – красовки кию

 5. Use a computer – компьютер қолдану

 6. Eat a lot of crisps – көп чипсы жеу

 7. Drink coffee – кофе ішу

 8. Go to a swimming club – бассейнге бару

IV. Presentation 'I go to a judo club.
ex 2 p 50: Ps listen to Sadie and follow in their books. Answer the question 'Who's addict?
SADIE: Joe and I have got the same parents. We live in the same house. We both like music and we’re in the same band. But we are different in a lot of ways.

Joe’s good at history and maths. I prefer French and art. Joe’s favourite TV programme is Extreme Sports. I don’t watch sport on TV, but I play hockey and I go to a judo club. Joe plays football and basketball.

I write a lot of emails, I use the Internet and I like computer games. My mum saysI’m a computer addict! Joe doesn’t use the computer every day. He prefers his bike. He reads horror stories too.

I’m a vegetarian, so I don’t eat meat. Joe’s favourite meal is steak and chips. He doesn’t like vegetables. But we both love tomato ketchup. We put it on nearly everything!

V. Key grammar. Present simple: affirmative and negative

Present Simple Tense – етістігі әдеттегідей, әдетте қайталанып тұрушы белгілі бір уақыт-мезгілді білдірмейтін, жалпы іс-әрекетті білдіреді. Мысалы:
I live in Priozersk – Мен Приозерскте тұрамын. (әрдайымғы жасау жері, сондықтан әдеттегі іс-қимыл)
We get up at 7 o’clock – Біз таңертең сағат 7де оянамыз. (әрқашан, әр күні бір уақытта, яғни сағат 7де тұратынын білдіріп тұр)
Singular form (Жекеше түр)
Affirmative (Болымды) Negative (Болымсыз)
I play. I don't play.
You play. You don't play.
He plays. He doesn't play.
She plays. She doesn't play.
It plays. It doesn't play.

Жекеше түрде болымды формада do/does сөйлемде қатыспайды. Бірақ үшінші жақта етістікке -s/-es жалғауы жалғанады..

Plural form (Көпше түр)
Affirmative (Болымды) Negative (Болымсыз

)
We play. We do not play
You play .You do not play
They play. They do not play
Көпше түрде болымды формада сөйлемдер тек ғана do көмекші етістігінің қатысуымен қолданылады. Болымды формада бірақ do көмекші етістігі сөйлемде қатыспайды. Сұрақ формада do көмекші етістігі есімдіктер алдына шығу арқылы жасалады. Болымсыз формада do көмекші етістігінен соң, not шылауы жалғанады.Пысықтау. ex 3 p 51: Ps complete the table.

I / You / We / They

Joe / He / She

play

……….s

football.

I / You / We / They

Sadie / He / She

don’t ………

doesn’t play

the guitar.

Сергіту сәті:

Кітаппен жұмыс. Ex: 1, p. 26

Бекіту. Ex: 2, p. 26. Complete Luke’s letter to Spanish pen friend. Use the next verbs: watch, listen, go, like, write, live, read, use, eat, go.

Dear Cesar,

My name is Luke Harris. I live in London and I go to Marsden College in Camden. I’m a basketball addict! I go to a basketball club every Friday and I read a lot of magazines about basketball. After school I watch TV or I listen to music. I like rap.

I’v got a computer. I write emails to my friends and I use the Internet. My favourite food is hamburger and chips and I eat a lot of pizzas too.

Сұрақ-жауап жұмысы.

Үйге тапсырма: Ex3-5 p 26,27 Workbook

Бағалау: Well done, you are very active today!

infourok.ru

English Time. Present Simple және Present Continuous шақтарын салыстыру (5-сабақ)

1. Present Simple шағының негізгі құрылымын анықтаңыз.
A) S+to be+V4+obj
B) S+to have+V3+obj
C) S+V2+obj
D) S+to be+V1+obj
E) S+V1+obj
 

2. Present Continuous шағының негізгі құрылымын табыңыз.
А) S+to have+V3+obj
В) S+had+ been+V3+obj

С) S+to be+V1+obj
D) S+to be+V4+obj
Е) S+V2+obj

3. Берліген сөйлемдер арасынан Present Simple шағын анықтаңыз.
А) I have been waiting for you for a half an hour
В) Did he speak English?
С) My friend’s school is far from here
D) What are you going to do?
Е) Aygerim will go to study to Astana

4. Берліген сөйлемдер арасынан Present Continuous шағын анықтаңыз.
А) My grandfather often goes to the gym
В) I like to study linguistics
С) Abai is the greatest poet in Kazakh poetry
D) After two days Doskhali will be able to help him
Е) Nurlybek is doing his homework

5. Сөйлемде етістіктің дұрыс шақтағы нұсқасын қойыңыз: The Earth … (to go) around the Sun.
А) is going
В) had gone
С) goes
D) have been going
Е) is to go

6. Present Simple шағында ғана қолданылатын үстеулер қатарын белгілеңіз.
А) Often, usually, sometimes, rarely
В) Sometimes, always, every day, for
С) At the moment, every Sunday, frequently, generally
D) Occasionally, seldom, now, never, since
Е) For, normally, hardly ever, ever

7. Present Continuous шағында қолданылмайтын етістіктер (non-continuous verbs) қатарын табыңыз.

А) Astonish, be, consist of, respect, show, kick
В) Adore, appear, bargain, carry, cash, play
С) Equal, fit, understand, figure out, send, prefer
D) Imagine, express, say, help, go
Е) Love, like, hate, belong, feel

8. Present Continuous шағында ғана қолданылатын үстеулер қатарын белгілеңіз
А) Often, now, always, seldom, never, ever
В) At the moment, every Sunday, frequently, generally
С) At the moment, right now, at present time, always
D) Occasionally, sometimes, now, never, since
Е) For, every month, hardly ever, ever

9. Сұраулы сөйлемнің дұрыс қысқа жауабын таңдаңыз: Does he play the guitar? 
А) No, he isn’t
В) Yes, he does
С) Yes, he can
А) Yes, he did
Е) No, he hasn’t

10. Сөйлемнің мағынасына қарай етістіктердің дұрыс нұсқасын қойыңыз: I ... want to go out right now. It … raining out there.
А) Don’t/is
В) Do/aren’t
С) Doesn’t/is
D) Am not/does
Е) Isn’t/don’t

11. Сөйлемді мағынасына қарай толықтырыңыз: Please don’t make so much noise, I … (study) in the next room.
А) is to study
В) is studying

С) do study
D) don’t study
Е) am studying

12. Берілген сөйлемнің қателігін табыңыз: I’m thinking it would be a good idea to leave early.
А) to leave early – leaving early
В) it would be – it will be
С) артикль дұрыс қолданылмаған
D) I’m thinking – I thin
Е) дұрыс жауабы жоқ

13. Present Progressive шағында тұрған етістікті табыңыз
А) The Sun is in the center of Solar System
В) Tomorrow I will be in the way to Karaganda
С) I can show you the place
D) I had seen her before, but I didn’t remember
Е) My sister is waiting in the car now

14. Сөйлемдегі етістіктердің дұрыс нұсқасын таңдаңыз: Serik … (to be) in Great Britain for three months. He … (to learn) English.
А) Does / learns
В) Is being / do learn
С) Is / is learning
D) Is / learns
Е) Isn’t / is to learn

15. Present Indefinite шағында тұрған етістікті табыңыз.
А) Hurry up! The bus is coming to the bus stop
В) Now I am learning to drive the car
С) This machine is broken.
D) The Moon goes around the Earth.
Е) Look! Somebody is climbing up that tree over there.

16. Сөйлемді Present Simple шағындағы дұрыс нұсқасымен толықтырңыз: These shoes … (to belong) to Asan.

А) Are belonging
В) Belongs
С) Belong 
D) Had belonged
Е) Is belonging

17. Present Continuous шағының ағылшынша түсіндірмесін белгілеңіз.
А) We also use the Present Continuous Tense to talk about activities happening around now, and not necessarily this very moment.
В) We use the Present Continuous to show that something started in the past and has continued up until now.
С) We use the Present Continuous to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past.
D) We use the Present Continuous when something is generally true.
Е) We use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted.

18. Берілген сөздерден Present Simple шағындағы болымды сөйлем құраңыз: every/play/Bolat/tennis/Saturday/
А) Bolat every Saturday plays tennis
В) Bolat play tennis every Saturday
С) Bolat plays tennis every Saturday
D) Does Bolat plays tennis every Saturday?
Е) Bolat doesn't play tennis every Saturday

19. Present Simple шағының ағылшынша түсіндірмесін белгілеңіз.
А) We use the Present Simple to talk about something which is happening at or around the time of speaking.

В) We use the Present Simple to say that someone was in the middle of doing somethingat a certain time.
С) We use the Present Simple with already to say that something has happened sooner than expected.
D) We use the Present Simple to talk about things in general or things which happen repeatedly.
Е) We use the Present Simple when we talk about an action which began the past and has already stopped or just stopped.

20. Берілген сөйлемді ағылшын тіліне аударыңыз: Менің досым ағылшын тілін үйреніп жатыр.
А) My friend is going to learn English language
В) My friend learns English language every day
С) My friend isn't learning English language
D) My friend is learning English language
Е) Is my friend learning English language?

Жауаптарды тазарту

 

massaget.kz

Ағылшын тілі "Present Simple" тақырыбында сабақ үлгісі

Сабақтың тақырыбы: Present Simple

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың сөздік қорын молайта отырып жалпы осы шақты дұрыс қолдана білуге үйрету. Есте сақтау ,логикалық ойлау қабілетін дамыту. Оқушыларды сауатты сөйлеуге тәрбиелеу.

Сабақ әдісі: Сұрақ-жауап

Сабақ типі: жаңа білімді меңгерту

Көрнекілігі: грамматикалық ереже

Пән аралық байланыс: Қазақ тілі

Сабақ барысы:

I.Ұйымдастыру

А) амандасу

Б) жоқтарды белгілеу

II. Сабақтың тақырыбымен таныстыру.

The theme of our lesson is “Present Simple”.

III. Жаңа сабақ

We use the Present Simple

-with these verbs : agree, believe, belong, forget, hate, know, like, mean, own, remember, seem, suppose, understand, want.

Present Simple – қазақ тіліндегі ауыспалы осы шақпен сәйкес келеді. Ауыспалы осы шақ күнделікті, қалыпты іс-әрекеттерді сипаттағанда қолданылады. Күн сайын ұйқыдан тұру( get up),жуыну ( wash up),жүру ( go) секілді етістіктер жатады.Кесте бойынша және күнделікті режимге кіретін іс-әрекеттерде осы шақпен сипатталады. Мысалы: I get up at 7 o’clock. Мен сағат 7-де ұйқыдан тұрамын.

« to be» және « do» етістігінің жіктелуі

Жекеше

көпше

I

You

He

She

It

am

are

is

is

is

do

do

does

does

does

We

You

They

are

are

are

do

do

do

Ауыспалы осы шақтың болымды, болымсыз түрлері төмендегі үлгіде жасалады

I

We

You

They

live

don’t live

in Almaty

He

She

It

lives

doesn’t live

Сұраулы сөйлемнің жасалу үлгісі

live?

Where does

He she it

IV. Пысықтау

 1. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз:

This designer knows English well. I get up at 8 a.m. We make designs for plants and factories. I leave home at 8.30 and go work. They like to watch TV in the evening. Our plant cooperates with foreign firms. You play tennis very well. She uses a computer in her work.

 1. Сөйлемдерді ағылшын тіліне аударыңыз:

Мен шетелдік журналдар мен газеттер оқимын. Ол өзінің Мәскеудегі достарына барып тұрады. Үйде ол өзінің анасына көмектеседі. Біз автобусқа отырамыз да үйге келеміз. Сіз Американы жақсы білесіз. Олар Грин мырзамен танысқысы келеді.

 1. Болымсыз сөйлемдерді қазақ тіліне аудар:

My sister doesn’t help my mother about the house. We don’t get letters from broad. He doesn’t go to school. It doesn’t work well. You don’t know French. They don’t speak German.

V. Бекіту

1. Берілген етістіктерді орнына дұрыс формада қойып сөйлемдерді толықтыр.

My working day (to begin) at 7 o’clock. My sister ( to get up) at 8 o’clock. She (to be) a school-girl. She (to go) to school in the afternoon. She (to be) fond of sports. She (to do) her morning exercises every day. For breakfast she ( to eat)two eggs, a sandwich and a cup of tea. After breakfast she (to go) to school. She (to speak ) French well. I (to take) him two hours to do his homework. My father and I (to leave) home at 8 o’clock. He(to take) a bus to his factory. My mother (to be) a doctor, she ( to leave) home at 9 o’clock. In the evening we (to gather) in the living- room. We (to watch) and (to talk). At half past seven we (to have) breakfast.

2. Сұрақтарға жауап бер.

Do you speak German?

Does he know French?

Does she go to the University?

Do they help their mother? Does her husband go shopping?

Do we get letters and telegrams from Canada?

VI. Қорытынды

Оқушылардың тақырыпты түсінгендіктері жоғарыда берілген жаттығулардан мысалдарды қайталау арқылы бақыланады.

infourok.ru

Ағылшын тілі на тему "Present simple Present Continuous"

Сабақтың тақырыбы: Present Simpie. Present Continuous Tense

Сабақтың мақсаты: Present Simple. Present Continuous Tense шағымен

таныстыру, оның қолданулуын үйрету. Оқушылардың білімге құштарлығын арттыру, ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту.

Сабақ әдісі: Сұрақ-жауап

Сабақ типі: Аралас

Көрнекілігі: Грамматикалық таблица

Пән аралық байланыс: Қазақ тілі

Сабақ барысы: Ұйымдастыру

А) амандасу

Б) жоқтарды белгелеу

I. оқушылардың білімін жан-жақты тексеру

Сұрақ-жауап жұмысы

How old are you?

What day is it today?

What is the weather like today?

Who spends too much time with computer in their family?

IV. Сабақтың тақырыбымен, мақсаттарымен таныстыру.

Our theme in our lesson is “Present Simple. Present Continuous Tense”.

Жаңа сабақ

Present Simple. Present Continuous Tense is used:

Бұл материалдан бастап біз әрбір шақ тобымен, олардың қолданылуымен, суреттелуімен толығырақ танысуды бастаймыз. Олардың біріншісі:

Indefinite (Simple) Tenses шақтар тобы

Indefinite (Simple) Tenses шақтар тобы жиі қайталанып отыратын қарапайым іс-әрекетті жеткізу үшін қолданылады.

1. Present Indefinite Tense
Формула: S + V1

Бондай сөйлемдерде баяндауыш – 1 формадағы мағыналы етістік (Infinitive, белгіленуі – V1, жақ бойынша өзгереді).

Баяндауыш формуласы: V1

Жиі қайталанып отыратын қарапайым іс-ірекетті жеткізу үшін қолданылады.
always (әрќашан), often (жиі), usually (әдетте), sometimes (кейде), rarely (сирек), seldom (жиісіз), never (еш уақытта), every (әр) т.б. үстеулермен қолданылады.

They study well. – Олар жақсы оқиды.
We live in Moscow. – Біз Мәскеуде турамыз.
You go to the club. – Сендер клубќа барасыңдар.
I always walk to school. – Мен әрќашан мектепке жаяу барамын.
He usually walks to work. – Ол әдетте мектепке жаяу барады.

Continuous Tenses шаќтар тобы

Continuous шаќтар тобы дәл көрсетілген уаќытта болған, болып жатќан немесе болатын іс-әрекеттерді білдіреді.

1. Present Continuous Tense (жалғаспалы осы шаќ)
Формула: S + be + V4(PI)

Осы шаќтаєы (Present Indefinite) be көмекші етістігі мен мағыналы етістіктің осы шаќтағы есімшесі (Present Participle – V4(PI)) көмегімен жасалады.Баяндауыштың бірінші етістігі болып табылатын be көмекші етістігі бастауышпен жаќ бойынша байланысады.

Баяндауыштың формуласы: be + V4(PI)

Дәл ќазіргі уаќытта болып жатќан жалғаспалы іс-әрекетті білдіру үшін ќолданылады. Бул іс-әрекеттің бурында басталып, ќазіргі уаќытќа дейін созылып жатќанын көрсетеді.

I am writing a letter. – Мен хат жазып отырмын.
You are writing a letter. – Сен хат жазып отырсың.
He (she, it) is writing a letter. – Ол хат жазып отыр.

Пысықтау

Exercise _____ What are you doing at this time . Return home

I am returning home at this time. Walk my dog

I am walking my dog at this time. Do my homework.

Бекіту

Exercise _____ Answer the following questions to let partners know about other people are doing

Are you going to bed early?

No, I’m not going to bed early because I am writing a report.

VIII. Үйге тапсырма Exercise__5____

infourok.ru

"Present Simple" шағы тақырыбында презентация

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда:

Пәні : Ағылшын тілі Тақырып : Жалпы осы шақ Сынып : 7 Мақсаты : 1. Жалпы осы шақ туралы толық білім беру 2. Оқушылардың сөйлеу, тыңдап түсіну, жазу дағдыларын дамыту 3. Адамгершілікке тәрбиелеу Сабақ типі : жаңа сабақ Сабақ түрі : дәстүрлі. Көрнекіліктер : гр.кесте, электронды оқулық Сабақ барысы І Ұйымдастыру кезеңі: Амандасу Кезекшінің есебі Ауа райын сипаттау

2 слайд Описание слайда:

II. Present Indefinite Tense Болымды + Болымсыз - Сұраулы ? I You She He s it I You She He it I… you… she … he … it…

3 слайд Описание слайда:

IІІ. Exercises 1 деңгей 2 деңгей 3 деңгей Exercise 1 Write the correct verb form. Exercise 2 Insert auxiliary verbs. Exercise 3 Complete sentences.

4 слайд Описание слайда:

1 - деңгей Write the correct verb form. He -------- near Astana. / live / My friend often ------ many letters. / write / She ------- computer games. / play/ We ------- English every day. / have / Asel ------ many books. / read / I can ----- in Russian. / speak /

5 слайд Описание слайда:

2 - деңгей Insert auxiliary verbs. /do, does / ------- you speak English? I ------ not know these words. Peter ----- not do in for sport. When ----- they get up ? ------- it rain in autumn ? He ---- not read an English books.

6 слайд Описание слайда:

3 - деңгей Complete sentences / электронды оқулық / 1. Do / does I … We……. Brother…… Mother….. Children….. ІV Work with cards 1. Don’t / doesn’t She … You……. Mike…… Nina….. Parents…..

7 слайд Описание слайда:

Test I ----- not have pets a/ do b/ does c/ be 2. She ----- to go to the cinema a/ like b/ likes c/liked 3. We ----- our room a/ clean b/cleans c/ cleaned 4. Do you speak France? a/ Yes, I do b/ No ,I don’t c/ Yes 5. He can ----- a chess a/ play b/ plays c/ played

Курс повышения квалификации

Курс повышения квалификации

Курс профессиональной переподготовки

Учитель немецкого языка

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое

Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс

Выберите учебник: Все учебники

Выберите тему: Все темы

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала: ДВ-087007

ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

infourok.ru

1. Present Continuous шағының қазақша баламасын табыңыз

1. Present Continuous шағының қазақша баламасын табыңыз.
A) Мақсатты келер шақ B) Жедел өткен шақ C) Болжалды келер шақ
D) Ауыспалы осы шақ E) Нақ осы шақ
2. Present Continuous шағының ағылшын тіліндегі екінші атауын анықтаңыз.
А) Present Simple В) Past Simple С) Present PerfectD) Present Progressive
Е) Present Perfect Continuous
3. Present continuous шағының формуласын табыңыз.
А) S+to have+ V4+obj В) S+to do+ V3+obj. С) S+to be+ V4+obj.
D) S+had+ been+V4+obj. Е) S+to be+ V2+obj.
4. Present Continuous келер шақта қолданылуы мүмкін бе?
А) Present Continuous өзі келер шақ В) Тек Passive болған кезде қолданылады
С) Бұрын қолданылған, қазір жоқ D) Жоқ Е) Иә
5. Етістіктердің төртінші категориясында (V4) жалғанатын жұрнақты таңдаңыз.
А) –ed В) ЖалғанбайдыС) -ingD) -lyЕ) -en
6. Қазақша берілген сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз: Нұрбол ғылыми жетекшісінен сұрап жатыр.
А) Nurbol is asking from his scientific tutorВ) Nurbol is not asking from his scientific tutor
С) Nurbol is talking  to his scientific tutorD) Nurbol is asking from his teacher
Е) Is Nurbol asking from his scientific tutor?
 7. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған болымсыз сөйлемді анықтаңыз.
А) Inkar is being not stayed at home today.В) They is not swimming in the sea.
С) She is watching TV.D) I am sunbathing on the beach.Е) We are not traveling in Japan.
 8. Берілген сөздерден Present Continuous шағында сөйлем құраңыз: you / have a good time / on holiday / ?
А) Do you have a good time on holiday?В) Are you have a good time on holiday?
С) Are you having a good time on holiday?D) Have you had a good time on holiday?
Е) Where do you have a good time on holiday?
 9. Берілген сөйлемге дұрыс сұрақ қойыңыз: My sister is going to England.
А) Where are you going on holiday?В) Who is going to England?С) What is he cooking for dinner?А) Where are you staying?Е) Are you planning to go to the library?
 10. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған болымды сөйлемді анықтаңыз.
А) My parents are driving to work now.В) I´m not writing an email

С) Zharas isn´t going to school today.D) We aren´t having fun today.

Е) My team isn´t winning the match.
 11. Сөйлемді толықтырыңыз (Present Continuous): I and Sherkhan … (work) late today.
А) is workingВ) had workedС) had been workingD) am workingЕ) are working
 12. Сөйлемді дұрыс құраңыз: book/kind/What/you/of/are/reading?
А) What are you kind of book reading?В) What are you kind of book reading?
С) What you are kind of book reading?D) What kind of book are you reading?
Е) What are you reading kind of book?
 13. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған сұраулы сөйлемді анықтаңыз.
А) Is they having dinner at a restaurant?В) She's drinking a hot cup of herbal tea.
С) Can Erbolat play table tennis?D) Are they often going to swim?

Е) When are you leaving?


 14. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз: We use the present continuous:
А) To talk about the action that started in the past, but still continuing
В) To talk about unrealized plans in the past
С) To talk about actions happening in that exact moment.
D) To talk about temporary actions that might be happened
Е) To talk about repeated actiong
 15. Сұраулы сөйлемнің дұрыс қысқа жауабын табыңыз. Are you eating your dinner, Omirbek?
А) No, he is notВ) Yes, they are notС) No, might beD) No, I’m not

Е) Yes, he are not


 16. Сөйлемді толықтырыңыз: I´m worried. It ____________ (rain) and I haven´t got an umbrella.
А) is not rainingВ) are rainingС) is rainingD) am rainingЕ) was raining
 17. Қай етістікті Present Continuous шағында қолдануға келмейді?
А) ForgetВ) TellС) IntroduceD) MemorizeЕ) Drill
 18. Мағынасына қарай ing жұрнағы жалғанатын және жалғанбайтын етістіктерді табыңыз.
А) Love, like, hate, matterВ) Belong, suppose, show, playС) Think, smell, taste, see
D) Wonder, work, complete, waitЕ) Listen, become, live, forget
 19. Сөйлемді берілген нұсқада дұрыс құраңыз: (the girls / watch) television at the moment.
А) The girls watching television at the moment
В) The girls is watching television at the moment
С) The girls watching are television at the moment
D) The girls are watching television at the moment
Е) The girls is not watching television at the moment
 20. Сұраулы сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз: Is your mother cooking dinner now?
А) Сенің анаң түскі ас дайындап болды ма?
В) Сенің анаң түскі ас дайындады ма?
С) Сенің анаң түскі ас дайындайды ма?
D) Сенің анаң түскі ас дайындап жатыр ма?
Е) Сенің анаң түскі ас дайындаған ба еді?

Начало формы

1. Ағылшын тілінде жалпы қанша шақ бар?


A) 24B) 12C) 18D) 16E) 26
 2. Ағылшын тіліндегі шақтар қалай бөлінеді?
А) Superlative және ComparativeВ) Perfect және Continuous
С) Positive және NegativeD) Active және PassiveЕ) Verb және Noun

Конец формы

Начало формы

 3. Ағылшын тілінде Active Voice құрамына кіретін қанша шақ бар?


А) 14В) 18С) 16D) 24Е) 12
 4. Present Simple шағындағы жіктеу есімдігінің үшінші жағында (he,she, it) қолданылып тұрған етістікті табыңыз.
А) Follow В) Win С) IntroduceD) To showЕ) Plays
 5. Present Simle шағының екінші балама атауы қандай?
А) Present ContinuousВ) Present PerfectС) Present Indefinite
D) Present Perfect ContinuousЕ) Present Progressive
 6. Present Simle шағының қазақша баламасын анықтаңыз. 

Конец формы

Начало формы

А) Ауыспалы осы шақВ) Нақ осы шақС) Бұрынғы өткен шақ


D) Ауыспалы келер шақЕ) Жедел өткен шақ
 7. Берілген сөйлемде to go етістігіне –es жұрнағы неліктен жалғанған?

Конец формы

Начало формы

The Earth goes around the Sun


А) Сөйлем дұрыс құрылмаған
В) Күн мен Жердің арақашықтығы алыс болғаны үшін
С) Бастауыш адам емес, нысан болғаны үшін
D) To go етістігінің дұрыс етістік болғаны үшін
Е) Бастауыш үшінші жақта тұрғаны үшін
 8. Present Simple шағында үшінші жақта қолданылатын етістік дауыссыз дыбысқа аяқталса, қандай жұрнақ жалғанады?

Конец формы

Начало формы

Ескерту: бұл ережеге бағынбайтын етістіктер де бар

Конец формы

Начало формы

А) -esВ) -enС) -sD) -iesЕ) -ses


 9. Етістіктің соңы –sh, -ch, -x, -o әріптеріне аяқталған кезде жалғанатын жұрнақты табыңыз.

Конец формы

Начало формы

Ескерту: ox - oxen


А) -enВ) -esС) -iesА) -sesЕ) -s
 10. Present Simple шағындағы болымды сөйлемді таңдаңыз.
А) My brother likes an ice-creamВ) Sherkhan does not like to go to the cinema
С) We are going to play basketballD) I will not be at home till the evening
Е) I won’t fail my examination
 11. Present Simple шағындағы қосымша етістікті анықтаңыз.
А) PlayВ) ShouldС) HaveD) LikeЕ) Do
 12. Берілген құрылымның үшінші жақтағы дұрыс біріккен нұсқасын табыңыз.
А) Not to doВ) Don’tС) Do notD) Doesn’tЕ) Does not
 13. Present Simple шағындағы етістіктің дұрыс нұсқасын қойыңыз: Aigerim always (to hurry) … to the bus stop.
А) HurryВ) To hurryС) HurrysD) HurrysesЕ) Hurries
 14. Present Simple шағындағы болымсыз сөйлемді табыңыз.
А) I wish to study abroad for two yearsВ) He is going to pass the IELTS
С) Zhasulan does not want to go to play football todayD) My grandfather is 76 years old
Е) She wants to learn ancient Turkic language 
15. Қате берілген сұраулы сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз: What your friend wants to buy?
А) What your friend wantes to buy?В) What is your friend wants to buy?
С) What do your friend want to buy?D) What does your friend want to buy?
Е) What does your friend not wants to buy?
 
16. Сөйлемге етістіктің дұрыс нұсқасын қойыңыз: Does Fariza … UNO every day?
А) PlaysВ) PlayesС) Play
D) Not playЕ) Plaies
 17. Present Simple шағында қолданылатын үстеулер қатарын табыңыз.
А) Usually, rarely, often, every monthВ) Occasionally, never, just, since
С) Often, always, every day, forD) Usually, before, afterwards, rarely
Е) Recent, never, soon, yet, since
 18. Берілген сөздерден сөйлем құраңыз: you / to speak / English
А) You do speak English?В) How to speak English?
С) Do you speak English?D) Who wants to learn English?
Е) What you speak English?
 19. Сөйлемді толықтырыңыз: She plays tennis … Sunday.
А) Usually В) -С) Often
D) EveryЕ) Rarely
 20. Берілген сөйлемді сұраулы нұсқаға ауыстырыңыз: They go to swim every weekend
А) Does they go to swim every weekend?В) Do they goes to swim every weekend?
С) When they go to swim every weekend?D) Do they go to swim every weekend?
Е) Does he go to swim every weekend?

Конец формы

Достарыңызбен бөлісу:

engime.org

Present Simple

× Құрметті қолданушылар ұстаз тілегі ust.kz сайтында 09-11 желтоқсан күндері жөндеу жұмыстары жүреді. Сайтты толық 12-желтоқсан күні кейін кіріп қолдана аласыздар. Түсіністік танытып бізбен болғандарыңыз үшін рақмет!


Present Simple

Автор: Танирбергенова Каламкас Ермухановна

Бағыты: Шет тілі Бөлімі: Сабақ жоспары Сыныбы: 9 сынып

Жарияланған уақыты: 2018-04-11

Материал туралы қысқаша түсінік

Материал мектеп оқытушыларына арналған

Present Simple Сабақтың тақырыбы: Present SimpleСабақтың мақсаты: Оқушылардың сөздік қорын молайта отырып жалпы осы шақты дұрыс қолдана білуге үйрету. Есте сақтау, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Оқушыларды сауатты сөйлеуге тәрбиелеу.Сабақ әдісі: Сұрақ - жауапСабақ типі: жаңа білімді меңгертуКөрнекілігі: грамматикалық ережеПән аралық байланыс: Қазақ тіліСабақ барысы:I. ҰйымдастыруА) амандасуБ) жоқтарды белгілеуII. Сабақтың тақырыбымен таныстыру.The theme of our lesson is “Present Simple”.III. Жаңа сабақWe use the Present Simple- To talk about habits and regular activities.• He talks about cars all the time.• I don’t drink coffee in the evening.- To talk about general facts.• It gets dark early here in winter.• Sharks don’t often attack people.- with these verbs: agree, believe, belong, forget, hate, know, like, mean, own, remember, seem, suppose, understand, want.Present Simple – қазақ тіліндегі ауыспалы осы шақпен сәйкес келеді. Ауыспалы осы шақ күнделікті, қалыпты іс - әрекеттерді сипаттағанда қолданылады. Күн сайын ұйқыдан тұру( get up), жуыну ( wash up), жүру ( go) секілді етістіктер жатады. Кесте бойынша және күнделікті режимге кіретін іс - әрекеттерде осы шақпен сипатталады. Мысалы: I get up at 7 o’clock. Мен сағат 7 - де ұйқыдан тұрамын.«to be» және «do» етістігінің жіктелуі.

Материалды сайттан тегін жүктеу

Жүктеу

Материал ұнаса парақшаңызға сақтап қойыңыз!

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.

ust.kz

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *