Класифікація тварин — таблиця

З давніх часів, спостерігаючи за тваринами, люди помічали схожості і відмінності в їх:

 • будові;
 • поведінці;
 • умовах проживання.

Виходячи зі своїх спостережень, вони ділили тварин на групи, що допомагало їм осмислити систему живого світу. Сьогодні прагнення людини системно розуміти тваринний світ стало наукою про класифікацію живих організмів – систематикою.

Принципи систематики

Основи сучасної систематики були закладені вченими Ламарком і Ліннеєм.

Ламарк запропонував принцип спорідненості як основу для віднесення тварин до тієї чи іншої групи. Лінней ввів бінарну номенклатуру, тобто подвійну назву виду.

Кожен вид в назві має дві частини:

 • назва роду;
 • видова назва.

Наприклад, куниця лісова.

 • Куниця – назва роду, в який може входити безліч видів (куниця кам’яна і ін.).
 • Лісова – назва певного виду.

Також Лінней запропонував основні таксони, або групи, якими ми користуємося і тепер.

Вид

Вид є вихідним елементом класифікації.

Організми відносять до одного виду по ряду критеріїв:

 • подібна будова і поведінка;
 • ідентичний набір генів;
 • подібні екологічні умови проживання;
 • вільне схрещування між собою.

Види можуть бути зовні дуже схожі. Раніше вважалося, що малярійний комар – один вид, тепер з’ясовано, що це 6 видів, які відрізняються за будовою яєць.

Рід

Ми зазвичай називаємо тварин саме за родами: вовк, заєць, лебідь, крокодил.

Кожна з цих тварин може мати в складі безліч видів. Є також роди, які містять тільки один вид.

Відмінності між видами роду можуть бути явними, як між бурим і білим ведмедем, і зовсім непомітними, як між видами-двійниками.

Сімейство

Роди об’єднуються в сімейства. Назва сімейства може походити від родової назви, наприклад, куницеві або ведмежі.

Також назва сімейства може повідомляти про особливості будови або спосіб життя тварин:

 • пластинчатовусі;
 • короїди;
 • коконопряди;
 • гнойові мухи.

Споріднені сімейства зібрані в загони.

Загони

Загони містять вже велику кількість видів різних родів і сімейств і тому види одного загону можуть мати мало спільного.

Наприклад, в загін хижі включені такі різні за будовою і способу життя звірі, як:

 • лев;
 • ласка;
 • білий ведмідь;
 • лисиця.

Бурий ведмідь із загону хижих в разі хорошого врожаю ягід та грибів може тривалий час не полювати, а їжак із загону комахоїдних полює практично щоночі.

Клас

Класи – численні групи тварин.

Наприклад, клас черевоногих молюсків налічує близько 93 тис. видів, а клас відкритощелепних комахи – понад мільйон.

Причому щороку відкриваються нові види комах. За оцінками деяких біологів в даному класі може значитися від 2 до 3 млн. видів.

Типи – найбільші таксони.

Найважливіші з них:

 • хордові;
 • членистоногі;
 • молюски;
 • кільчасті черви;
 • плоскі черви;
 • круглі черви;
 • губки;
 • кишковопорожнинні.

Найбільш об’ємними таксонами є царства.

Всі тварини об’єднані в царство тварин.

Основні систематичні групи ми наводимо в таблиці «Класифікація тварин».

Елементи класифікація Приклади безхребетних Приклад хребетних
Царство Тварини Тварини
Тип Членистоногі Хордові
Клас Відкритощелепні комахи Ссавці
Загін Двокрилі Хижаки
Сімейство Справжні комарі Куницеві
Рід Комар Тхір
Вид Звичайний Степовий
Різночитання

Вчені мають різний погляд на класифікацію тваринного світу. Тому нерідко в підручниках певну групу тварин відносять до різних таксонів.

Наприклад, одноклітинних тварин іноді виділяють в царство протистів, а іноді вважають тваринами тип найпростіших.

Часто вводяться додаткові елементи класифікації з приставками над-, під-, інфра:

 • підтип;
 • надродина;
 • інфраклас і інші.

Наприклад, ракоподібні раніше вважалися класом в типі членистоногих. У нових книгах вони вважаються підтипом.

Що ми дізналися?

Наука систематика займається класифікацією видів тварин та інших організмів. Вивчивши цю тему в біології 7 класу, ми дізналися основні і додаткові таксони, в які групуються таксони нижчого порядку. Класифікація тварин проводиться за певними ознаками. Чим вище порядок таксона, тим більш загальними будуть

ознаки.

« Корінь — функції, зони, типи, кореневі системи Генотип і фенотип »

moyaosvita.com.ua

ТВАРИНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Пустіть тварин у своє життя.

Телеканал “Dіscoverу”

&5. ТВАРИНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

Основне поняття: ЗООЛОГІЯ

Пригадайте! Що вивчає біологія?

Поміркуйте

За теоретичними підрахунками, на нашій планеті існує майже 8,7 млн. видів живих еукаріотичних організмів. 80% з них до цих пір ще не відкриті. На сьогодні описано всього 12% видів, що становить 953 434 види.

І жодний зоолог не зможе дати відповіді на запитання: а скільки ж усього видів тварин, великих і малих, входить до складу фауни нашої планети? Для чого ж потрібно “відкривати” нові види тварин?

ЗМІСТ

Яке значення мають зоологічні знання?

ЗООЛОГІЯ – це наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення для природи й у житті людини.

Засновником зоології є давньогрецький вчений Аристотель, який у праці “Історія тварин” описав будову та життя близько 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки – це здобуття знань про біологічні особливості та різноманітність тварин, про місце тварин у природі, про можливості використання та охорони тварин. Для вивчення тварин у сучасній зоології дуже часто використовуються досягнення й методи багатьох інших наук: хімії, фізики, географії, математики, інформатики, кібернетики тощо. Сучасна зоологія – це система


дисциплін про різні прояви життя та групи тварин.

Іл. 13 Аристотель “батько” зоології

Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУК

За завданнями досліджень

За об’єктом досліджень

Анатомія тварин – наука про будову тварин

Арахнологія – наука про павуків

Фізіологія тварин – наука про функції організму

Ентомологія – наука про комах

Екологія тварин – наука про взаємозв’язки тварин

Іхтіологія – наука про риб

Етологія – наука про поведінку тварин

Орнітологія – наука про птахів

Зоогеографія – наука про поширення тварин

Теріологія – наука про ссавців

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (наприклад, принцип будови крила птахів, використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (наприклад, для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їх природними ворогами), промисловості (наприклад, у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук і знання, які дає ця наука, можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше. Весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо найзагальніші принципи класифікації тварин.

1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди – у родини, родини в ряди, ряди – у класи, класи – у типи, типи – у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії – підцарство, надклас, підряд, надвид.

2. Найменшою одиницею класифікації є вид – сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування – ареал.

3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.

4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької – на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.

5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається “феліс сільвестріс”).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій, враховуючи при цьому ступінь й спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів – різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості грунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.

Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед та ін. Тварини також постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск, з бджолиної отрути виготовляють різноманітні ліки.

Значення тварин у природі

1. Грунтоутворення (дощові черв’яки, личинки двокрилих)

2. Розклад органічних решток (жуки-гнойовики, гробарики)

3. Запилення квиткових рослин і поширення плодів та насіння (комахи, птахи)

4. Утворення осадкових порад (молюски)

5. Очищении води (тварини-фільтратори)

Значення тварин для людини

1. Джерело їжі (курії, кролі)

2. Джерело сировини (віск, пух)

3. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками (їздці, сонечко)

4. Домашні тварини (собаки, кішки)

5. Джерело ліків (бджоли, змії)

6. Збудники хвороб (черви-паразити)

7. Переносники збудників хвороб (кліщі, комарі)

8. Шкідники (попелиці, плодожерки)

9. Отруйні тварини (шершні, гадюки)

10. Лабораторні тварини (миші, жаби)

Щоб постійно мати продукти харчування та необхідну сировину для виготовлення одягу, щоб охороняти своє житло, людина ще з давніх часів приручила різних тварин: собаку, кішку, коня, бика, козу, вівцю, качку, гуску та інших. Унаслідок тривалої селекції з’явилося багато порід свійських тварин. Хижі (наприклад, їздці, жуки-сонечка, хижі кліщі) та паразитичні види тварин людина використовує для обмеження чисельності шкідників сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних лабораторіях, а потім випускають на поля та городи. Це біологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками. Своїм яскравим забарвленням, видовим різноманіттям, співучістю (як-от, птахи) тварини задовольняють естетичні потреби людини.

Однак тварини можуть завдавати людині шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання. Це різноманітні паразити (деякі черви та кліщі) та кровососні види (іксодові кліщі, комарі, гедзі тощо), які можуть переносити збудників різноманітних хвороб – кліщового енцефаліту, малярії, висипного тифу. Запасам харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі, мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і кліщів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть загрожувати здоров’ю й навіть життю людини та свійських тварин (наприклад, павуки – каракурт, тарантул, змії – гюрза, ефа, кобра).

Отже, значення тварин у природі та їхня роль для людини є незамінною, тому кожен з існуючих видів тварин на Землі має величезну цінність.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Судження – форма мислення, у якій щось стверджується або заперечується про об’єкт, його властивості й взаємовідносини з іншими об’єктами чи явищами. Прості судження – судження, складовими частинами яких є поняття. Просте судження можна розподілити лише на поняття. Складні судження – судження, складовими частинами яких є прості судження або їх поєднання. Запропонуйте декілька своїх суджень щодо значення зоологічних знань.

Біологія + Мистецтво

На картині художниці-анімаліста Бонні Марріс зображено сірого ведмедя, або грізлі. Це підвид бурого ведмедя, що мешкає переважно на Алясці й у західних районах Канади.

Будовою тіла й зовнішнім виглядом грізлі схожий на бурого ведмедя, але більший і сильніший за нього (розміри 2,4-2,5 м і вага до 450 кг). Його тіло покрите темно-коричневою із світлими кінчиками шерстю, що надає хутру сивуватого відтінку. Звідси назва “grizzly”, що означає “сірий, сивий”. Визначте місце цього підвиду в системі тваринного світу.

Іл. 14. Картина В. Мapрic “Грізлі”

Біологія + Космос

Тварини в космос відправлялися на космічних кораблях різного типу з науково-дослідницькою метою. До виходу людини в космічний простір (1961 р.) польоти тварин мали за мету перевірити, чи можуть майбутні космонавти вижити після польоту, і якщо так, то як політ вплине на їх здоров’я. СРСР запускав у Космос собак, піщанок, США – пацюків і мавп, Франція – котів, Іран – черепах. Люди літають у Космос понад 50 років, проводили на орбіті більше року, проте науковці й досі не отримали достатньо даних, щоб до кінця зрозуміти, як впливає на живі організм сила тяжіння. Що таке невагомість і які зміни будови й життєдіяльності можуть виникнути в тварин-космонавтів?

Іл. 15. Maкaкa-резус брала участь у космічному польоті (1959р.)

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що вивчає зоологія? 2. Назвіть основні методи дослідження тварин. 3. Що таке класифікація тварин? 4. Назвіть основні систематичні категорії для класифікації тварин. 5. Наведіть 2-3 приклади значення тварин у природі. 6. Наведіть 2-3 приклади, які ілюструють значення тварин для людини.

7-9

7. У яких галузях діяльності людини зоологічні знання мають неабияке значення? 8. Для чого тварин класифікують? 9. Яка роль тварин у природі?

10-12

10. Висловіть свої судження щодо значення зоологічних знань.

predmety.in.ua

Тварини, їхня класифікація та значення » mozok.click

Основні поняття й ключові терміни: ЗООЛОГІЯ. Класифікація тварин. Вид. Пригадайте! Що вивчає біологія?

Поміркуйте

За теоретичними підрахунками, на нашій планеті існує майже 8,7 млн видів живих еукаріотичних організмів. 80 % з них до цих пір ще не відкриті. На сьогодні описано всього 12 % видів, що становить 953 434 види. І жодний зоолог не зможе дати відповіді на запитання: а скільки ж усього видів тварин, великих і малих, входить до складу фауни нашої планети? Для чого ж потрібно «відкривати» нові види тварин?

ЗМІСТ

Яке значення мають зоологічні знання?

ЗООЛОГІЯ (грец. «зоо» — тварини, «логос» — наука) — це наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення для природи й у житті людини.

Засновником зоології є давньогрецький вчений Аристотель, який у праці «Історія тварин» описав будову та життя близько 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки -це здобуття знань про особливості та різноманітність тварин, про місце тварин у природі, про можливості використання та охорони тварин. Для вивчення тварин у сучасній зоології дуже часто використовуються досягнення й методи багатьох інших наук: хімії, фізики, географії, математики, інформатики, кібернетики тощо. Сучасна зоологія - це система дисциплін про різні прояви життя та групи тварин.Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУК

За завданнями досліджень

За об'єктом досліджень

Анатомія тварин - наука про будову тварин

Арахнологія - наука про павуків

Фізіологія тварин - наука про функції організму

Ентомологія - наука про комах

Екологія тварин - наука про взаємозв'язки тварин

Іхтіологія - наука про риб

Етологія - наука про поведінку тварин

Орнітологія - наука про птахів

Зоогеографія - наука про поширення тварин

Теріологія - наука про ссавців

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (принцип будови крила птахів використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їхніми природними ворогами), промисловості (у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук, і знання, які дає ця наука, можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше. Весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо най-загальніші принципи класифікації тварин.

1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди - у родини, родини в ряди, ряди - у класи, класи - у типи, типи - у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії - підцарство, надклас, підряд, надвид.

2. Найменшою одиницею класифікації є вид - сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування - ареал.

3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.

4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької, - на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.

5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається «феліс сільвестріс»).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій, враховуючи при цьому ступінь їх спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів - різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екскременти тварин, очищують водойми.


Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед та ін. Тварини також постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск, з бджолиної отрути виготовляють різноманітні ліки. Щоб постійно мати продукти харчування та необхідну сировину для виготовлення одягу, щоб охороняти своє житло, людина ще з давніх часів приручила різних тварин: собаку, кішку, коня, бика, козу, вівцю, качку, гуску та інших. Унаслідок тривалої селекції з’явилося багато порід свійських тварин. Хижі (наприклад, їздці, жуки-сонечка, хижі кліщі) та паразитичні види тварин людина використовує для обмеження чисельності шкідників сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних лабораторіях, а потім випускають на поля та городи. Це біологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками. Своїм яскравим забарвленням, видовим різноманіттям, співучастю (як-от, птахи) тварини задовольняють естетичні потреби людини. Однак тварини можуть завдавати людині шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання. Це різноманітні паразити (деякі черви та кліщі) та кровосисні види (іксодові кліщі, комарі, ґедзі тощо), які можуть переносити збудників різноманітних хвороб - кліщового енцефаліту, малярії, висипного тифу. Запасам харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі, мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і кліщів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть загрожувати здоров’ю й навіть життю людини та свійських тварин (наприклад, павуки - каракурт, тарантул, змії - гюрза, ефа, кобра).

Значення тварин у природі

1. Ґрунтоутворення (дощові черв'яки, личинки двокрилих)

2. Розклад органічних решток (жуки-гнойовики, гробарики)

3. Запилення квіткових рослин і поширення плодів та насіння (комахи, птахи)

4. Утворення осадкових порід (молюски)

5. Очищення води (тварини-фільтратори)

Значення тварин для людини

1. Джерело їжі (кури, кролі)

2. Джерело сировини (віск, пух)

3. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками (їздці, сонечко)

4. Домашні тварини (собаки, кішки)

5. Джерело ліків (бджоли, змії)

6. Збудники хвороб (черви-паразити)

7. Переносники збудників хвороб (кліщі, комарі)

8. Шкідники (попелиці, плодожерки)

9. Отруйні тварини (шершні, гадюки)

10. Лабораторні тварини (миші, жаби)

Отже, значення тварин у природі та їхня роль для людини є незамінною, тому кожен з існуючих видів тварин на Землі має величезну цінність.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Судження - форма мислення, у якій щось стверджується або заперечується про об’єкт, його властивості й взаємовідносини з іншими об’єктами чи явищами. Запропонуйте декілька своїх суджень щодо значення зоологічних знань.

Біологія + Мистецтво

На картині художниці-анімаліста Бонні Марріс зображено сірого ведмедя, або грізлі. Це підвид бурого ведмедя, що мешкає переважно на Алясці й у західних районах Канади.

Будовою тіла й зовнішнім виглядом грізлі схожий на бурого ведмедя, але більший і сильніший за нього (розміри 2,4-2,5 м і вага до 450 кг). Його тіло покрите темно-коричневою із світлими кінчиками шерстю, що надає хутру сивуватого відтінку.

Звідси назва «grizzly», що означає «сірий, сивий».

Визначте місце цього підвиду в системі тваринного світу.


Біологія + Космос

Тварини в космос відправлялися на космічних кораблях різного типу з науково-дослідницькою метою. До виходу людини в космічний простір (1961 р.) польоти тварин мали за мету перевірити, чи можуть майбутні космонавти вижити після польоту, і якщо так, то як політ вплине на їх здоров’я. СРСР запускав у Космос собак, піщанок, США - пацюків і мавп, Франція -котів, Іран - черепах. Люди літають у Космос понад 50 років, проводили на орбіті більше року, проте науковці й досі не отримали достатньо даних, щоб до кінця зрозуміти, як впливає на живі організми сила тяжіння. Що таке невагомість і які зміни будови й життєдіяльності можуть виникнути в тварин-космонавтів?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що вивчає зоологія? 2. Назвіть основні методи дослідження тварин. 3. Що таке класифікація тварин? 4. Назвіть основні систематичні категорії для класифікації тварин. 5. Наведіть 2-3 приклади значення тварин у природі. 6. Наведіть 2-3 приклади, які ілюструють значення тварин для людини.

7-9

7. У яких галузях діяльності людини зоологічні знання мають неабияке значення?

8. Для чого тварин класифікують? 9. Яка роль тварин у природі?

10-12

10. Висловіть свої судження щодо значення зоологічних знань.

 

Це матеріал з підручника Біологія 7 клас Соболь

 

mozok.click

Класифікація тварин: доповідь

За своєю різноманітністю тварини набагато перевершують рослини – їх відомо близько 1,6 мільйона видів. В такому різноманітті важко розібратися. Вивченням різноманіття тварин займається систематика. Головне її завдання – це розподіл всієї множини тварин по супідрядним групам (таксонам), тобто їх класифікація. Основна одиниця класифікації – це вид тварин. Під виглядом тварин розуміється сукупність їх особин, що мають, як правило, схожу будову тіла і спосіб життя, здатних до схрещування з утворенням плідного потомства і населяють певну територію.

Карл Лінней застосував дуже вдалу систему подвійних латинських назв живих організмів – бінарну номенклатуру, яка дозволила впорядкувати опис нових видів. Відповідно до неї кожен організм іменується спочатку родовою назвою (пишеться з великої літери), а потім видовим (пишеться з малої літери). Наприклад, Felis catus – це латинська назва домашньої кішки, яку на різних мовах називають по-різному. Всі породи домашньої кішки, незважаючи на їх зовнішні відмінності, відносяться до одного виду.

Близькоспоріднені види тварин об’єднують в особливу групу, яка називається родом.

Так, вид Кішка домашня і його предок – вид Кішка нубийская відносять до роду Кішки. Наукові латинські назви цих видів відповідно Felis catus і Felis silvestris; ці види належать до роду Felis. Якщо у виду тварин в природі немає близькоспорідненого виду, його все одно виділяють в самостійний рід.

Близькі, подібні пологи тварин об’єднують в сімейства.

Так, рід Кішки (дика лісова кішка, очеретяний кіт, домашня кішка, рись та інші дрібні кішки), рід Пантери (лев, тигр, леопард, сніговий барс, ягуар і інші великі кішки) і рід Гепард (з одним однойменною видом) входять до складу сімейства Котячі.

Близькі, подібні сімейства об’єднуються в загони, загони – в класи, класи – в типи, типи – в подцарства, подцарства – в царство.

Так, сімейство Вовчі входить до складу загону Хижі, куди відносяться також сімейства: Котячі, Куньи (наприклад, куниця, соболь, ласка, тхір) і Ведмежі (наприклад, бурий ведмідь, білий ведмідь).

Загін Хижі – це лише один із загонів класу Ссавці, або Звірі, вигодовують дитинчат молоком. Клас Ссавці входить до складу типу Хордові, всі види яких (риби, земноводні, плазуни, птахи) всередині тіла мають опорне освіту – хорду. Тип Хордові – це лише один з типів подцарства Багатоклітинні тварини.

Подцарств тварин тільки два: Найпростіші, або Одноклітинні тварини та Багатоклітинні тварини.

Таким чином, основні систематичні групи тварин виглядають так: царство, підцарство, тип, клас, загін, сімейство, рід, вид. Це ієрархічна схема таксонів тварин.

У ній царство – найвища систематична група, а вид – основна група, і єдине реальне природне утворення.

Межі між видами об’єктивно реальні, хоча їх іноді важко встановити. Вид складається з популяцій. Зв’язки між сусідніми популяціями грають велику роль в підтримці єдності виду.

Популяцією називають сукупність особин одного виду, що займають певну територію і здатних вільно схрещуватися.

Схема систематичних категорій тварин і рослин в основному збігається, але в зоології об’єднання класів називають типом, сімейств – загоном; ботанічні відділи відповідають зоологічним типам, порядки – загонам.

Об’єднання тварин в групи робиться не довільно, а відповідно з усіма наявними даними про їх спорідненість і схожість. Тому класифікація в основному відображає походження і еволюцію груп. В цьому її велика предсказательная сила.

Наведемо два приклади. Перший: дізнавшись, що якась тварина відноситься до роду Ворони, можна передбачити про нього багато, починаючи з того, що у нього дві ноги, два крила і воно вкрите пір’ям; або що воно відкладає 3-6 яєць, з яких вилуплюються голі й безпорадні пташенята; аж до того, що цей птах кмітлива, товариська, здатна наслідувати людську мову. Приклад другий: з’ясувавши, що якісь ліки виліковує шимпанзе від якоїсь хвороби, припустимо СНІДу, можна без побоювань прописати ці ж ліки і в тій же дозі людині, і воно допоможе людині і не виявиться для нього отрутою, тому що шимпанзе і людина стоять в класифікації тварин поряд. Але якщо якась речовина нешкідливо для таргана, далекого по положенню в класифікації від людини виду, не можна сказати, що воно нешкідливе і для людини.

« Чи є життя на інших планетах: доповідь Класифікація рослин »

moyaosvita.com.ua

типы, классы, отряды, роды и виды

Животный мир велик и многообразен. Животные есть животные, но взрослые решили поделить их всех на группы в соответствии с некоторыми признаками.  Наука о классификации животных называется систематика или таксономия. Эта наука определяет родственные связи между организмами. Степень родства далеко не всегда определяется внешним сходством. Например, сумчатые мыши очень похожи на обыкновенных мышей, а тупайи — на белок. Однако эти животные относятся к разным отрядам. А вот броненосцы, муравьеды и ленивцы, совершенно непохожие друг на друга, объединены в один отряд. Дело в том, что родственные связи между животными определяются их происхождением. Исследуя строение скелета и зубную систему животных, ученые определяют, какие звери наиболее близки друг другу, а палеонтологические находки древних вымерших видов животных помогают установить более точно родственные связи между их потомками.

Типы многоклеточных животных: губки, мшанки, плоские, круглые и кольчатые черви (черви), кишечнополостные, членистоногие, моллюски, иглокожие и хордовые. Хордовые — самый прогрессивный тип животных. Их объединяет наличие хорды — первичной скелетной оси. Самые высокоразвитые хордовые объединены в подтип позвоночных. У них хорда преобразована в позвоночник. Остальных называют беспозвоночными.

Типы делятся на классы. Всего существует 5 классов позвоночных животных: рыбы, земноводные, птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Млекопитающие — самые высокоорганизованные животные из всех позвоночных. 

Классы могут быть поделены на подклассы. К примеру, у млекопитающих выделяют подклассы: живородящие и яйцекладущие. Подклассы делят на инфраклассы, а далее на отряды. Каждый отряд делится на семейства, семейства — на роды, роды — на виды. Вид - это конкретное название животного, к примеру заяц-беляк.

Классификации примерные и все время меняются. К примеру, сейчас зайцеобразные вынесены из грызунов в самостоятельный отряд. 

Фактически, те группы животных, которые изучают в начальной школе - это типы и классы животных, данные вперемешку.

Первые млекопитающие появились на Земле около 200 млн. лет назад, отделившись от зверообразных рептилий.

7gy.ru

Классификация животного мира. Царства, типы, классы, подклассы, отряды

Наука о классификации животных называется систематика или таксономия. Эта наука определяет родственные связи между организмами. Степень родства далеко не всегда определяется внешним сходством. Например, сумчатые мыши очень похожи на обыкновенных мышей, а тупайи — на белок. Однако эти животные относятся к разным отрядам. А вот броненосцы, муравьеды и ленивцы, совершенно непохожие друг на друга, объединены в один отряд. Дело в том, что родственные связи между животными определяются их происхождением. Исследуя строение скелета и зубную систему животных, ученые определяют, какие звери наиболее близки друг другу, а палеонтологические находки древних вымерших видов животных помогают установить более точно родственные связи между их потомками. Большую роль в систематике животных играет генетика — наука о законах наследственности.

Первые млекопитающие появились на Земле около 200 млн. лет назад, отделившись от зверообразных рептилий. Исторический путь развития животного мира называется эволюцией. В ходе эволюции происходил естественный отбор — выживали только те животные, которые сумели приспособиться к условиям окружающей среды. Млекопитающие развивались в разных направлениях, образуя множество видов. Случалось так, что животные, имеющие общего предка, на каком-то этапе стали жить в разных условиях и приобрели разные навыки в борьбе за выживание. Преобразовывался их внешний облик, из поколения в поколение закреплялись полезные для выживания вида изменения. Животные, предки которых относительно недавно выглядели одинаково, стали со временем сильно отличаться друг от друга. И наоборот, виды, имевшие разных предков и прошедшие разный эволюционный путь, иногда попадают в одинаковые условия и, меняясь, становятся похожими. Так неродственные между собой виды приобретают общие черты, и лишь науке под силу проследить их историю.

Живую природу Земли делят на пять царств: бактерии, простейшие, грибы, растения и животные. Царства, в свою очередь, делятся на типы. Существует 10 типов животных: губки, мшанки, плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, кишечнополостные, членистоногие, моллюски, иглокожие и хордовые. Хордовые — самый прогрессивный тип животных. Их объединяет наличие хорды — первичной скелетной оси. Самые высокоразвитые хордовые объединены в подтип позвоночных. У них хорда преобразована в позвоночник.

Царства

Типы делятся на классы. Всего существует 5 классов позвоночных животных: рыбы, земноводные, птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Млекопитающие — самые высокоорганизованные животные из всех позвоночных. Всех млекопитающих объединяет то, что они вскармливают своих детенышей молоком.

Класс млекопитающих делится на подклассы: яйцекладущие и живородящие. Яйцекладущие млекопитающие размножаются, откладывая яйца, как рептилии или птицы, но детенышей вскармливают молоком. Живородящие млекопитающие делятся на инфраклассы: сумчатые и плацентарные. Сумчатые рожают недоразвитых детенышей, которые долгое время донашиваются в выводковой сумке матери. У плацентарных зародыш развивается в утробе матери и рождается уже сформировавшимся. У плацентарных млекопитающих есть особый орган — плацента, осуществляющая обмен веществ между материнским организмом и зародышем в период внутриутробного развития. У сумчатых и яйцекладущих плацента отсутствует.

Типы животных

Классы делятся на отряды. Всего существует 20 отрядов млекопитающих. В подклассе яйцекладущих — один отряд: однопроходные, в инфраклассе сумчатых — один отряд: сумчатые, в инфраклассе плацентарных 18 отрядов: неполнозубые, насекомоядные, шерстокрылы, рукокрылые, приматы, хищные, ластоногие, китообразные, сирены, хоботные, даманы, трубкозубые, парнокопытные, мозоленогие, ящеры, грызуны и зайцеобразные.

Класс млекопитающих

Некоторые ученые выделяют из отряда приматов самостоятельный отряд тупайи, из отряда насекомоядных выделяют отряд прыгунчиковые, а хищных и ластоногих объединяют в один отряд. Каждый отряд делится на семейства, семейства — на роды, роды — на виды. Всего на земле в настоящее время обитает около 4000 видов млекопитающих. Каждое животное в отдельности называется особь.

www.what-this.ru

Классификация животных | Биология

Чтобы не запутаться во всем многообразии животных, живущих и живших на Земле, необходимо их разделение на взаимосвязанные группы. Другими словами, животных необходимо классифицировать. Классификацией всех живых организмов и животных в частности занимается наука систематика живого мира.

Несмотря на то, что живая природа Земли уже хорошо изучена человеком, в настоящее время продолжают открывать новые ранее неизвестные виды животных. Ученые и исследователи описывают новый вид и потом в соответствии с классификацией животных относят его к той или иной группе.

Главным в классификации животных является понятие вида. В биологии вид представляет собой совокупность особей, имеющих сходное строение и образ жизни, при скрещивании друг с другом способных давать плодовитое потомство. Примеры видов: домашняя кошка, человек разумный, домовый воробей, китовая акула.

Близкие виды объединяют в роды, близкие роды — в семейства, семейства — в отряды, отряды — в классы, классы — в типы. Типы составляют царство Животные. При этом нередко выделяют промежуточные группы: подцарства, подтипы, подклассы и др.

На протяжении человеческой истории люди в разных странах открывали и описывали виды животных. Они давали им названия. Часто один и тот же вид в разных местах называли по-разному. Чтобы не допустить неоднозначность в классификации живых организмов, в XVIII веке К. Линней ввел в науку так называемую бинарную номенклатуру. Это способ давать видам названия, состоящие из двух латинских слов. Первое слово обозначает род, которому принадлежит данный вид животного, а второе слово — конкретизирует вид. Например, рыжий кенгуру по латыни называется Macropus rufus. Здесь слово Macropus латинское название рода исполинских кенгуру, а слово rufus в сочетании с первым словом однозначно классифицирует вид.

Классификация животных разработана так, чтобы отразить эволюционную и родственную связь между группами животных. Одноклеточных животных объединяют в подцарство Простейшие (хотя в настоящее время их обычно выделяют в отдельное царство). В этом подцарстве выделяют типы: Инфузории, Саркодовые и др. Многоклеточных животных классифицируют как отдельное подцарство. Здесь выделяют типы Кишечнополостные, Плоские, Круглые, Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие, Хордовые.

В типе хордовых выделяют классы Хрящевых рыб и Костных рыб, Земноводных, Пресмыкающихся, Птиц и Млекопитающих.

Эволюция животного мира на Земле шла от одноклеточных форм к многоклеточным, у которых в последствие развились сложные системы органов (появился скелет, нервная система и др.). Наиболее сложное строение имеют птицы и млекопитающие.

Группы животных не равноценны друг другу по количеству видов, их роли в природе. Поэтому при изучении зоологии обычно более подробно рассматривают отдельные классы одного типа, в то время как другой тип рассматривается в общем. Например, подробно рассматривают тип Инфузории, но не отдельные классы этого типа. В то время как классы, принадлежащие типу Хордовые, рассматриваются каждый отдельно.

biology.su

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *