Содержание

вчення та значення праць. Реферат – Освіта.UA

Дитинство та юність Аристотеля. Вчення Аристотеля. Значення праць філософа

Дитинство та юність Аристотеля

Датою народження Аристотеля вважається 384 р. до н. е. Відбулася ця подія в грецькому місті Стагір. Аристотелю пощастило, що його батьком був відомий лікар Нікомах, інакше невідомо, як склалася б його доля, адже Стагір був маленьким провінційним містечком. Оскільки професія лікаря дуже цінувалася в Давній Греції, лікарі займали високе суспільне становище, до того ж батько Аристотеля славився своїм мистецтвом лікування у всій Македонії.

Зовні юний Аристотель був вельми непоказним. Юнак був сухорлявим, з худими ногами, маленькими оченятами й до того ж шепелявив. Непомітну зовнішність він приховував під дорогими шатами та незвичайною зачіскою, часто надягав дорогоцінні персні.

Хоча батько Аристотеля й був лікарем, син вирішив не ставати продовжувачем сімейних традицій Однак медицина все-таки відіграла свою роль. Протягом життя, займаючись філософією, Аристотель завжди звертався до медицини, щоб роз’яснити на прикладах із медичної практики найскладніші філософські поняття.

У 17 років Аристотель вступив до школи Платона. Спочатку він суворо дотримувався постулатів свого вчителя, а потім, унаслідок розвитку власних принципів, відійшов від платонівського вчення. Аристотель захоплено навчається в платонівській Академії, починає писати твори, що свідчать не тільки про його глибокий розум, але й про чималі риторичні здібності Власне, риториці Аристотель і присвятив усе своє життя.

364 рік до н. є стає роком зустрічі Аристотеля й Платона і потім, протягом 17 років, ці два мислителі продовжують спілкуватися, аж до самої смерті Платона. Історичні джерела античності стверджують, що між Аристотелем і Платоном були великі розбіжності в поглядах і навіть ворожість один до одного. Платонові не подобалося зухвале вбрання Аристотеля, який любив виділитися з юрби своїм незвичайним одягом. До того ж стало відомо, що Аристотель не вмів стримуватися й часто суперечив своєму вчителеві, ймовірно, досить запально. Можливо, тому Аристотелю надалі довелося створювати свою школу, адже він не міг зійтися з Платоном ані за характером, ані за філософськими поглядами. Платон навіть якось пожартував щодо нестриманості Аристотеля: «Аристотель мене брикає, як лоша-сосунець свою матір».

Вчення Аристотеля

І хоча між цими двома філософами точилися нескінченні суперечки, історія нерозривно пов’язує імена Аристотеля й Платона. Порівняймо їхні філософські погляди. Для Платона ядром філософії став «ейдос». Аристотель повністю прийняв цей постулат і вніс його у свою філософію. І Платон, і Аристотель не уявляють речей без їхніх ейдосів — ідей. Філософія Сократа й Платона базувалася на життєвому досвіді й практичній необхідності. І тільки вчення про ідеї становило собою чисто теоретичні думки.

     

Відповідно до ідеї Платона, речі, що сприймаються тільки почуттями, не є чимось постійним і досконалим. їм властиво змінюватися й навіть повністю зникати. Але існує щось, що пов’язує ці речі з тим, що реально існує. Платон стверджував: усім, що в них «є істинно сутнім, почуттєві речі зобов’язані своїм причинам». Форми речей і є причинами. Вони не можуть сприйматися почуттями, тільки за допомогою розуму можна їх знайти. Платон їх класифікує як «види» або «ідеї». Кожен клас речей почуттєвого світу має свій «вид», або інакше — «ідею». Наприклад, клас «коней» має «вид» коня, або інакше — «ідею» коня. «Вид» неможливо осягнути почуттями, а тільки розумом, і тільки добре підготовленим розумом. Платон наголошував на тому, що «ідеї» не можуть ані народитися, ані вмерти. Навіть є «царство ідей», де останні класифіковані.

Платон подає таку класифікацію:

 • Вищі категорії буття мають свої ідеї. До цієї категорії входять краса, істина, справедливість.
 • Фізичні явища — ідеї спокою, світла, звуку, руху тощо.
 • Розряди істот — ідеї тварини, людини.
 • Предмети, створені людиною, — ідеї ліжка, стільця тощо.
 • Категорія науки — ідеї чисел, рівності, відносин.

Принципи існування ідей:

 • Ідея породжує ідею.
 • Кожна з ідей буде еталоном, завдяки їм Деміург створював світ речей.
 • Усе, що існує, прагне стати ідеєю. Усім живим і неживим керує душа Космосу. Саме вона стає «натхненником» ідей, переносячи їх у світ речей. Між двома цими світами — світом ідей і світом речей — знаходиться найвище божество, що має ім’я Деміург.

Погляди Платона й Аристотеля істотно відрізняються. Аристотель не визнає платонівський постулат відриву ідеї речі від самої речі. Він переконаний, що ідея міститься всередині самої речі. Саме ця теза і є основною відмінністю платонівського й Аристотелівського вчень.

Аристотель намагається довести, що ідея речі повинна бути своєрідною загальністю, тобто ейдосом у всіх відношеннях. Однак Аристотель указує на те, що ейдос не може бути тільки узагальненістю його різних елементів. Він одночасно є і чимось одиничним, Саме цією одиничністю ейдос речі й стає несхожим на ейдоси інших речей. Аристотель доходить висновку, що ейдос речі, будучи одночасно й загальністю, і одиничністю, одночасно являє собою якусь цілісність. Жодним чином не можна відокремити загальне від одиничного, і навпаки. Ми, якщо бажаємо видалити який-небудь із моментів цілісності, знищимо саму цілісність. Філософ наводить приклад із будинком. Якщо ми знімемо з будинку дах, то будинок утратить свою цілісність і фактично перестане бути будинком.

Аристотель уявляє собі річ як організм і пише про це в багатьох своїх роботах. Він вважає, що існує чотири причини, або, інакше кажучи, чотири принципи речі-організму.

Перший принцип акцентує увагу на тому, що ейдос кожної речі зовсім не є абстрактним поняттям, а є сутністю, що міститься всередині самої речі й розшифровує її суть.

Другий принцип

стосується матерії й форми. На перший погляд, матерія й форма не становлять собою жодного філософського інтересу. Однак Аристотель стверджує протилежне. Візьмемо для прикладу звичайний стіл. Його матерією є дерево, а формою — той вигляд, якого він набув після його обробки людиною. Начебто тут немає нічого складного. Тільки не для Аристотеля, адже для нього навіть матеріал має власну форму. Філософ постійно наполягав на тому, що будь-яка річ, навіть сумбурна й хаотична, має власну форму. Він наводив як приклад хмари й хмари під час грози, доводячи, що виглядають вони зовсім безформно. Однак як ми тоді можемо сприймати її, відчувати, бачити? Аристотель довго думав над цим і дійшов висновку, що «матерія речі є тільки ще сама можливість її оформлення, і можливість ця — нескінченно різноманітна». Однак Аристотель не мислить собі існування ейдоса без матерії. Матерія та ейдос обов’язково повинні ототожнюватися, щоб могла виникнути річ.

Платон теж намагався розрізняти матерію та ейдос, але тільки Аристотелю вдалося настільки тонко провести грань між цими поняттями, що він повністю змінив уявлення філософів античності. Матерія, на думку Аристотеля, не може бути ні ейдосом, ні загальним ейдосом, ні одиничним ейдосом. І тільки космічні сфери вище Місяця можуть бути ейдетично повноцінними. Те, що відбувається в середині місячної сфери, теж є частковим і завжди недосконалим.

Аристотель у своєму вченні про матерію як царство випадковості виступає як переконаний матеріаліст. Йому видається цілком очевидним, що рух є своєрідною категорією, яку неможливо ні до чого звести. Це основна категорія, така ж, як матерія й форма.

Третій принцип стосується ймовірності існування категорії руху. Аристотель виявив принципи існування будь-якої речі як єдиного організму: матерія, форма й діюча причина.

Четвертий принцип, на його думку, — мета, що зводиться в особливу категорію.

Своєю теорією осмислення чотирьох принципів існування речі як цільного організму Аристотель підводив до того, що кожна річ є результатом творчості. І зовсім необов’язково, щоб отримана річ мала красивий зовнішній вигляд. Аристотель доводив, що різноманітність світу речей базується на різних «співвідношеннях ейдоса (форми або ідеї) і матерії в їх причинно-наслідковому втіленні».

Звертаючись до світу живих істот, Аристотель і тут не забуває про свою чотирипринципну структуру. На його погляд, існує три типи душі: рослинна, чуттєва (тваринна) і розумна. У розумної душі є й ейдос, і матерія, і причинно-наслідкова спрямованість. Ейдосом живого тіла є принцип його життя — душа. Душа, хоча й керує тілом, залежить від власного ейдоса — Розуму.

На думку Аристотеля, душа є лише енергією Розуму, а сам Розум стає «ейдосом ейдосів». Аристотель стверджує, що саме Розум є найвищим ступенем буття. Він залежить тільки від самого себе й абсолютно нічим не зв’язаний. Це означає, що він постійно нерухомий. І одночасно Аристотель не заперечує, що й Розум містить власну матерію, яка робить його художнім твором. Філософ перший припустив, що матерія міститься й у Розумі. Аристотель створив три концепції Розуму як першо-двигуна.

Відповідно до першої концепції, Розум — найвище й остаточне буття. Розум — це царство богів, або інакше союз ідей вищих (над-космічних) і нижніх (зоряних).

У другій концепції стверджується, що Розум є мисленням, причому мисленням і для себе, тобто «мисленням мислення». Аристотель наполягав на тому, що власна розумова матерія Розуму створює передумови для народження вічної краси, адже ідеальний збіг ідеї й матерії і є красою.

Відповідно до третьої концепції Аристотеля, космосом керує той самий Розум. І в цьому також полягає відмінність Аристотелівської концепції від платонівської. Платон припускав, що космосом править Світова душа. Для Аристотеля Розум є найважливішим; він є двигуном усього сущого, тобто він і є життя як вічна енергія.

Значення праць філософа

Аристотель любив часто повторювати: «Платон мені друг, але істина дорожча». Тому все своє життя Аристотель присвятив пошуку істини, намагався зрозуміти, що існує довкола нього.

Його роботи відомі науковцям усього світу, хоча з дня смерті Аристотеля минуло вже стільки століть. Філософові в зоологічних трактатах удалося охарактеризувати більше 400 видів тварин.

Аристотель працював і в правовій сфері. Ним описано 158 законодавств, серед яких є й не грецькі. Основним трактатом Аристотеля була «Метафізика». Уся її V частина присвячена філософській термінології, де кожен термін має по 5-6 значень.

Аристотель не хотів умерти, як Сократ. Він зрозумів, що з ним можуть розправитися, як і з його попередником, і, цілком імовірно, отруївся.


06.08.2012

великий філософ і вчений древності (реферат)

Реферат

на тему:

Аристотель – великий філософ

і вчений древності

Аристотель народився в 384 р. до н.е. у грецькому місті Стагір. Глибоке

провінційне походження Аристотеля компенсувалося тим, що він був сином
відомого лікаря Нікомаха. Бути лікарем означало в Древній Греції займати
велике суспільне становище, і Нікомах був відомий усій Македонії.

Аристотель, за словами очевидців, з молодості був непоказного виду.
Худорлявий, мав худі ноги, маленькі вічка і шепелявив. Але зате любив
одягтися, носив по кілька дорогих перснів і робив незвичайну зачіску.
Виховуючись в родині лікаря, і самостійно займаючись медициною,
Аристотель, однак, не став професійним лікарем. Але медицина залишилася
для нього на все життя настільки рідною і зрозумілою областю, що згодом
у своїх складних філософських трактатах він дає пояснення на прикладах з
медичної практики. Приїхавши з півночі Греції, Аристотель у самому
ранньому віці (у 17років) ввійшов у школу Платона. Він був спершу
принциповим платоніком, а згодом відійшов від строгого платонізму.

Перші твори Аристотеля в стінах Платонівської Академії, куди він
приходить, відрізняються схильністю його до риторики, якою він згодом
прозаймався все життя. У 364 року до н.е. Аристотель зустрічається з
Платоном, і вони спілкувалися до самої смерті Платона, тобто протягом 17
років.

Аристотель представлявся Платонові людиною, яку потрібно було постійно
стримувати. Деякі античні джерела прямо говорять не тільки про
розбіжність, але і навіть про ворожість між двома філософами. Платон
сильно не схвалював властивої Аристотелю манери тримати себе і
вдягатися.

Аристотель додавав велику увагу своєму зовнішньому вигляду, а Платон
вважав, що це неприйнятно щирому філософу. Але Аристотель ще і зухвало
нападав на Платона, що в подальшому привело до створення Аристотелем
власної школи. У Платонівській школі Аристотель одержує найважливіші
основи знань, володіючи якими, згодом, він відкриває навпроти Платонової
свою власну школу, і стає завзятим супротивником свого вчителя.

Ім’я Аристотеля у світовій літературі безпосередньо зв’язане з ім’ям
Платона. Спробуємо розглянути філософію Аристотеля і співвіднести її з
філософією Платона. Центральна ідея філософії Платона – ейдос – перейшла
до Аристотеля майже цілком. Ні Платон, ні Аристотель не мислить речей
без їхніх ідей, чи ейдосів. Уся філософія Сократа, а потім і Платона
виникала з практики і життєвої необхідності, виходячи в чисто теоретичну
область лише у вищому своєму прояві – у навчанні про ідеї. По Платонові,
світ речей, сприйманий за допомогою почуттів, не є світ істинно
існуючого: речі безупинно народжуються і гинуть, змінюються і рухаються,
у них немає нічого постійного, міцного, зробленого і щирого. І все-таки
речі не цілком відділені від істинно існуючого, вони всі якимсь чином
причетні до нього. А саме: усім, що в них є істинно сущого, стверджує
Платон, речі зобов’язані своїм причинам. Ці причини – форми речей, не
сприймані почуттями, що осягаються тільки розумом, безтілесні і без
почуттів. Платон називає їх “видами” чи набагато рідше “ідеями”. “Види”,
“ідеї” зримі розумом форми речей. Кожному класу предметів почуттєвого
світу, наприклад, класу “коней” відповідає в безтілесному світі деякий
“вид”, чи “ідея” – “вид” коня,” ідея” коня. Цей “вид” уже не може бути
досяжним почуттями, як звичайний кінь, але може бути лише зрозумілий
розумом, до того ж розумом, добре підготовленим до такого збагнення. Ці
“ідеї” чи, “ейдоси” не народжуються, не вмирають, не переходять не в
який інший стан. Існує “царство ідей”

1.Ідеї вищих по цінності категорій буття. Сюди входять такі поняття, як
краса, справедливість, істина.

2.Рух фізичних явищ – ідеї руху, спокою, світла, звуку і т.п.

3.Ідеї розрядів істот – ідеї тварини, людини.

4.Ідеї для предметів вироблених людськими зусиллями – ідеї столу, ліжка
і т.п.

5.Ідеї науки – ідеї чисел, рівності, відносини.

Принципи існування ідей:

а)ідею робить ідея;

б)ідея є зразком, дивлячись на який, Деміур створив світ речей;

в) ідея є метою, до якої, як до вищого блага, прагне все існуюче. Світ
речей і світ ідей поєднує душу Космосу. Вона змушує ідеї бути присутнім
у речах і навпаки.

Між світом речей і світом ідей – божество – Деміур.

Аристотель рішуче критикує принциповий відрив ідеї речі від самої речі.
Ідея речі, по Аристотелю знаходиться усередині самої ж речі. Теза про
перебування ідеї речі усередині самої ж речі є те основне і принципове,
у чому полягає основне розходження між Платонівською і Аристотелівською
школами. Ідея речі, по Аристотелю, обов’язково є деякого роду
спільність, тобто ейдос у всіх змістах. Але ейдос речі є не тільки
узагальненість її окремих елементів. Він представляє собою ще і щось
одиничне. Цією одиничністю даний ейдос речі відрізняється від інших
ейдосів, і, отже, від всяких інших речей. Ейдос речі, будучи деякою
спільністю і деякою одиничністю, у той же самий час є і визначеного роду
цілісністю. Зовсім неможливо відривати загальне від одиничного і
одиничне від загального. Тобто видаливши якийсь один момент цілісності,
тим самим ми ліквідуємо саму цілісність. Знявши, до приклада дах з
будинку, будинок перестає бути цільним, і власне кажучи перестає бути
будинком.

Своє навчання про річ як організм Аристотель викладав багато разів і
різними способами. Він виділяє чотири причини, чи чотири принципи
будь-якої речі, що розуміється як організм.

Перший принцип – про те, що ейдос речі зовсім не є її занебесною
сутністю, але такою її сутністю, що знаходиться в ній же самій і без
якої взагалі не можна зрозуміти, що таке дана річ.

Другий принцип торкається матерії і форми. Здається, що матерія і форма
– загальне й усім зрозуміле протиставлення, і здається тут навіть ні про
що говорити. До прикладу матерії цього столу є дерево. А форма цього
столу є той вид, які прийняли дерев’яні матеріали, оброблені для
визначеної мети. Здається, що все тут дуже просто і зрозуміло. Проте ця
проблема була однією з найглибших філософських проблем Аристотеля. Адже
в Аристотеля матеріал зовсім не просто тільки матеріал. Матеріал у
Аристотеля вже має власну форму. Усі, навіть саме сумбурне, безладне,
безформне і хаотичне вже має свою власну форму. Хмари і хмари під час
грози виглядають абсолютно безформно. Однак якщо хмара не володіла в
самій справі ніякою формою, те як би вона могла бути для нас якоюсь
пізнаваною річчю. Звідси Аристотель робить висновок, що матерія речі є
тільки ще сама можливість її оформлення, і можливість ця – нескінченно
різноманітна. І проте без матерії ейдос залишався б тільки її
відверненим змістом, без усякого втілення цієї думки в дійсності. Тільки
повне ототожнення матерії речі з її ейдосом робить річ саме річчю. Ейдос
і матерію вмів розрізняти і Платон, і зовсім непогано їх ототожнював,
але те, що зробив Аристотель у цій області, є майже, можна сказати
революцією у відношенні платонізму. З тих філософів античності, хто
розрізняв форму і матерію, Аристотель був найглибшим і самим тонким їх
ототожнювачем. Матерія не є ейдос, ні ейдос узагалі, ні який-небудь
ейдос у частковості. По Аристотелю, тільки космічні сфери вище Місяця є
ейдетично повноцінними. А те, що відбувається всередині місячної сфери,
у підмісячній, це завжди частково і не зовсім, а інший раз і зовсім
потворно. Якщо де Аристотель і виступає, як принциповий матеріаліст,
тобто проповідує матерію як принцип живої реальності існуючого навколо
нас світу, то лише у своєму навчанні про матерії у виді царства
випадковості. По Аристотелю, рух – це цілком специфічна категорія. Таким
чином, по Аристотелю, рух є такою же основною категорією, як і матерія і
як форма. Аристотель порушує питання про можливість самої категорії
руху. Він виділив чотири принципи існування всякої речі як організму:
матерія, форма, що діє, причина. Останнім принципом існування всякої
речі по Аристотелю є мета.

Ціль – специфічна категорія, ні на що інше не схожа. Аристотель своєю
теорією чотирипринципної структури речі виходив винятково з того, що
кожна річ є результатом творчості. Причому не важливо, чи гарний цей
добуток чи поганий. Все різноманіття речовинного світу, по Аристотелю,
засноване на різних співвідношеннях ейдосу (форми чи ідеї) і матерії в
їх причинно-слідчому втіленні. Перехід до світу одухотворених істот, ми
бачимо в Аристотеля і тут на першому плані видно чотирипринципну
структуру.

Аристотель розрізняє три типи душі – рослинну, що відчуває, тваринну і
розумну. Розумна душа теж має і свій ейдос, і свою матерію, і
причинно-цільову спрямованість.

Ейдос живого тіла є принципом його життя, тобто його душі. А всяка душа
рушійна тілом, теж має свій власний ейдос, що Аристотель називає
Розумом. Так що душа, по Аристотелю, є не більшою, ніж енергія Розуму. А
Розум є ейдос усіх ейдосів. По Аристотелю Розум і є вищий ступінь буття.
Цей Розум, будучи найвищою ступінню буття в цілому, є в Аристотеля, якщо
сказати коротко, граничним поняттям взагалі. Він – “ейдос ейдосів”.
Розум, взятий сам по собі, уже рівно нічим ні зв’язаний і залежить
тільки від самого себе. У цьому змісті він вічно нерухомий. Аристотель
вважає, що Розум, незважаючи на всю волю від розумової матерії, містить
свою власну, чисто розумову матерію, без якої він не був би художнім
твором. Ніякі філософи до Аристотеля не допускали в Розумі існування
матерії. Ніхто так гостро і принципово не протиставляв матерію і Розум,
як це зробив Аристотель.

Аристотель створив три концепції Розуму – першорушія. Перша концепція –
чисто платонічна. Вона зводиться до того, що Розум є найвищим і
остаточним буттям. Розум – є не що інше, як царство богів – ідей вищих,
чи надкосмічних, нижчих, чи зоряних. В другій концепції, Розум в
Аристотеля є мисленням, і мислення самого ж себе, тобто “мислення
мислення”. Розум містить у собі свою власну розумову матерію, що дає
йому можливість бути вічною красою (тому що краса є ідеальний збіг ідеї
і матерії). Третя концепція Аристотеля сильно відрізняється від
Платонівської. У Платона космосом керує Світова душа. В Аристотеля ж це
– Розум, що рухає всім, і тому він є життям як вічна енергія. Аристотель
говорив: “Платон мені друг, але істина дорожче”.

І все життя Аристотеля складалося в нескінченному прагненні знайти,
проаналізувати, схопити істину, докопатися до змісту навколишнього
світу. У своїх зоологічних трактатах Аристотель встановлює і
характеризує більш 400 видів тварин. Він описав 158 різних грецьких і
негрецьких законодавств. Уся V книга його основного трактату
“Метафізика” спеціально присвячена філософській термінології, і кожен
термін у нього виступає в 5-6 значеннях. Аристотель був сильною людиною.
І коли виявилося, що подітися вже нікуди, і з ним можуть розправитися як
до цього із Сократом, він, як можна припускати, прийняв отруту.

Так скінчилося життя Аристотеля. І все-таки його пошуки, усе його життя
свідчать про небувалу мужність великої людини, для якого навіть сама
смерть стала актом мудрості і незворушного спокою.

Використана література

Горак С.І. Філософія. Курс лекцій. – К., 1997.

Філософія. Курс лекцій / за ред. І.В.Бичко, К.,1994.

Філософія. Навчальний посібник / за ред. І.Ф.Надольного, К.,1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

23 Мар 2004

Владимир Викторович Богатырь: биография, досье, компромат, фото и видео

Биография

Владимир Викторович Богатырь уроженец Киева. Родился 23 ноября 1977 г.  Заслуженный юрист Украины, имеет благодарность Верховной Рады Украины, а также награждён почётным знаком Министерства юстиции и отличием Министерства внутренних дел Украины.

Семья

О семейном положении и близких родственника Владимира Викторовича в открытых источниках нет информации.

Образование

Богатырь имеет высшее образование, так в 1999 году он получил диплом юридического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко, годом спустя получил свидетельство Международного центра приватизации, инвестиций и менеджмента, это свидетельство давало право заниматься торговлей ценных бумаг. На этом образование Владимира Викторовича не закончилось и в 2003 году он окончил Государственную академию статистики учёта и аудита. В 2009 году прошёл обучение в университете демократии. Вышеупомянутый летний университет демократии действует при Совете Европы и Украинской школы политических студий. В 2010 году одновременно проходил курс Школы высшего корпуса государственной службы, а также принимал участие в Международной программе лидерства в США.  

Владеет русским, украинским и английский языком. Курсы иностранного языка проходил дважды, первые были в Лондоне, а вторые проходил в Киеве.

Владимир Богатырь

Карьера и бизнес

Первый трудовой опыт Богатырь получил на должности юрисконсульта и было это в 1992 году. Тогда Владимир Викторович работал в обществе с ограниченной ответственностью «Ботарже».  После этого в течении трёх лет по 1998 год работал на этой же должности, но не другом предприятии – в Контрольно-ревизионном управлении по Киевской области. Далее с конца 90-ых по начало 2000-ых занимал должность заместителя директора в Юридическом бюро «Анвальт». У Владимира Викторовича на тот момент уже была лицензия на осуществление юридической практики, и он решил попробовать себя в качестве предпринимателя и занялся предпринимательской деятельностью. Когда же в 2001 году Богатырь получил свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью, то он занимал руководящие должности, которые связанные с проведением правовых работ в государственном и частном секторе.

Параллельно со своей трудовой деятельностью Богатырь также был консультантом народных депутатов на протяжении четырёх созывов. В 2006 году Владимир Викторович стал представителем в Центральном избиркоме Украины с правом совещательного голоса на выборах народных депутатов. Далее поднимаясь ввысь по карьерной лестнице Богатыря в 2007 году, назначают на должность заместителя Министра юстиции Украины. Сперва он был заместителем Александра Лавриновича, а потом после смены руководителя, он стал заместителем Министра Николая Онищука. С 2010 по 2011 год вновь был заместителем Министра Лавриновича.

Является руководителем фирмы «Богатырь и партнеры». Основал образовательную платформу, в которую входит школа судебной практики, корпоративного и налогового права, школа криминальной практики и интеллектуальной собственности. На базе его школы проходит повышении квалификации адвокатов. По словам руководителей эта платформа должна стать не только образовательной площадкой для обучения, а также и для объединения юридического рынка с учётом инновационного формата. Обучение в школе проводиться как стационарно – посещать лекции, так и дистанционно – изучать программу в режиме онлайн.  

Богатырь был назначен на пост заместителя главного редактора, входит в состав научного совета Бюллетеня Минюста Украины, а также является членом Наблюдательного совета по вопросам оценочной деятельности Фонда государственного имущества Украины.

По мимо трудовой деятельности, Богатырь занимался ещё и научной деятельностью, в частности имеет множество работ касательно проблем теории государства, которые опубликованы в открытых источниках, а также в специализированных и научных юридических изданиях.

Деятельность Владимира Викторовича включает в себя судебную практику, международное уголовное расследование, избирательный процесс, международное структурирование, интеллектуальная собственность, стратегическое планирование судебных процессов в юрисдикционных спорах.  

Компромат и слухи

За свою трудовую юридическую деятельность Владимиру Богатырю присвоено почётное звание Заслуженного юриста Украины, имеет ряд наград, в частности, получил благодарность парламентского комитета по вопросам борьбы с организационной преступностью и коррупцией. У Владимира Викторовича есть «Почётный знак Министерства юстиции Украины», а также отличие МВД Украины «За содействие органам внутренних дел».  

В открытых источниках Владимир Богатырь рассказывал о юридических механизмах противостоянию политическому преследованию. В частности, он делился своим мнением относительно расследования уголовного производства и о том, как столкнулся с нарушением профессиональных прав. На одном из дел, которое расследовалось в 2017 году Владимир Богатырь находился в заграничной командировке в Великобритании, где занимался юридической практикой в коммерческих спорах, а также оказывал правовую помощь оппозиционерам, которые преследовались властями.  Тогда Богатыря никто даже не вызывал и не уведомлял о преследованиях, он сам о них узнал только из прессы, хотя прокуратура была уведомлена сотрудниками адвокатского объединения о том, что он находится в заграничной поездке. До уезда Богатырь был в прокуратуре со своим коллегой адвокатом, которого после этого прокуратура не допускала. По словам Богатыря следователи занимались изучением данных о пересечении границы несовершеннолетними детьми и супругой, которые вовсе не являются субъектами уголовного производства. Все вышеуказанные факты являются прямым свидетельством о игнорировании требований процессуальных норм. В ходе дела ходатайство защитников Богатыря вовсе не рассматривались.

Богатырь вместе с партнерами через кабинет министров проводили детальное исследование практически всех органов государственной власти относительно проведения правовой работы в государственных органах и обеспечение в них должностей юристов или количества юристов, которые входит в их состав. Исследования показали, что только два органа исполнительной власти используют посторонних юридических советников и закупают необходимые юридические услуги. Это Министерство финансов и Министерство юстиции. Как оказалось, что киевские юристы с нескольких юридических компаний консультируют через иностранную юридическую компанию. Трудности перевода и коммуникации чиновников привели к тому, что Министерство финансов не смогли найти на рабочем месте преподавателей юристов, в то время как этих юристов с успехом нашла и передала Минфину английская компания. Также эта компания стала советником по украинскому праву. В итоге английские юристы привлекали других английских юристов, что привело к тому, что в период с 2013 по 2018 года в 19 раз были увеличены траты на юридических советников. Не плохая такая благотворительность за деньги налогоплательщиков. К примеру, только за 2018 год траты на юридические услуги составили 762,4 миллиона гривен, на момент того года это были 28 миллионов долларов.

Часть из этих задействованных юристов действительно всемирно известные, и в большей степени известны тем, что оплачивали огромные штрафы за своё без рассудительное поведение, а также за конфликт интересов. Часть этих юристов были причастные к коррупционным скандалам либо же спокойно и успешно работали вместе с подсанкционованными компаниями. Примечательным остаётся тот момент, что все вышеперечисленные пункты вовсе не останавливают украинских чиновников при отборе юридических советников в свои структуры.   

Фотографии

Владимир Богатырь

Владимир Богатырь

Видео

Ссылки

Фейсбук

Цикл лекций С.В. Месяц «Читаем Аристотеля»

Читаем Аристотеля.


Лекторий в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева»


Посвящается «Году Аристотеля»

Старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Светлана Викторовна Месяц провела  цикл лекций-бесед, посвященных биографии и творениям Аристотеля.  В работе лектория принял участие старший научный сотрудник Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» Виктор Петрович Троицкий, ведущий здесь тему «Аристотель в творческом наследии и интерпретациях А.Ф. Лосева».


По трактатам «Метафизика», «Физика», «О душе» И «Никомахова  этика».

Лекция 1. Биография Аристотеля и судьба его сочинений. Экзо- и эзотерические произведения Аристотеля: особенности стиля тех и других. Издание Андроника Родосского и альтернативные списки сочинения Аристотеля. Искусственное объединение изначально разрозненных сочинений в трактаты. Происхождение названия “метафизика” (meta ta physica). Трактат «Метафизика»: какие сочинения входят в его состав. Вопрос о хронологии произведений Аристотеля: В. Йегер и И. Дюринг. Аристотелевская система наук и систематизация философии в Древней Академии. Метафизика и первая философия.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 2. Чтение и разбор «Метафизики» Аристотеля (I, 1-4, 980a 21 – 984b 22). Философия как знание о причинах. Первая философия – исследование причин сущего как такового. Метод исследования – от очевидного для нас к очевидному по природе. Что еще исследует метафизика? Части философии: физика, математика и теология. Подход к вопросу о бытии со стороны речи и языка. Подлежащее (субстрат) и сказуемое (свойство). Почему о бытии говорится «в разных значениях»?

 

Видеозапись лекции

Лекция 3. Чтение и разбор «Метафизики» Аристотеля (IV, 1-2, 1003a 20 – 1005a 17). Учение о десяти категориях. Почему вопрос о «сущем как таковом» сводится к вопросу о сущности. Сущность как существующее самостоятельно, не сказывающееся ни о каком подлежащем и не находящееся ни в каком подлежащем. Сущность первая и вторая. Род, вид и индивид. Сущее и единое: тождественные по субстрату и разные по определению. Почему сущее – не род? Понятие общего по аналогии. Четыре смысла понятия «сущность»: чтойность (to ti en einai), общее, род, субстрат. Происхождение и значение термина «чтойность». Чтойность как форма и определение вещи. Учение о четырех причинах: форме, материи, действующем и цели. Материя как лишенность и возможность; материя первая и последняя.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 4. Чтение и разбор «Метафизики» Аристотеля (VΙΙ, 1-3, 1028a 10 – 1005b 12). Учение о возможности (dynamis) и действительности (energeia). Возможность как способность претерпевать и способность действовать; разумные и неразумные возможности. Действительность (энергия) – осуществление возможности. Два типа целенаправленного движения. Понятие энтелехии, его отличие от понятия энергии. Приоритет действительности перед возможностью. Учение о божественном Уме (ноология). Вечность движения и ее доказательство: даже достижение цели не есть остановка. Доказательство существования первого двигателя мира; его неподвижность, вечность, нематериальность, неделимость. Перводвигатель как сущность и чистая энергия. Перводвигатель как Ум и Бог, мыслящий самого себя. Окончательный ответ на главный вопрос метафизики.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 5. Чтение и обсуждение «Физики» Аристотеля (III, 4–6 и IV, 10–12). Физика как «вторая философия» и одна из теоретических наук. Предмет физики: естественное сущее и его отличие от искусственного сущего. Природа (φύσις) как начало движения и изменения, внутренне присущее естественным вещам. Относятся ли случай и самопроизвольность к числу естественных причин? Движение и его определение; виды движений; отличие движений естественных (по природе) от насильственных (против природы). Аристотель об элементарном строении материи, о естественном месте элементов, о мире надлунном и подлунном. Анализ понятий «бесконечное» (ἄπειρον), «место» (τόπος), «пустота» (κενόν), «время» (χρόνος). С какими затруднениями (апориями) сталкиваются те, кто пытается рассуждать о времени. Законы движения по Аристотелю.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 6. Чтение и разбор трактата Аристотеля «О душе» (I, 1-3, 402a 1 – 407b 25). Время и место написания трактата, отношение к другим психологическим произведениям Аристотеля. Античные и средневековые комментаторы «О душе». Рукописная традиция и издания. Место психологии в системе наук Аристотеля: учение о душе как раздел науки о природе. Предмет психологии и трудности, связанные с его установлением. К какому роду сущего относится душа? Мнения о душе ранних греческих философов.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 7. Чтение и разбор трактата Аристотеля «О душе» (II, 1-3, 412a 3 – 415a 12). Душа как причина движения и мышления. Является ли душа самодвижной сущностью? Спор с Платоном и предшествующими философами. Душа как сущность и форма (= энтелехия) тела. Понятие первой и второй энтелехии. Какое тело является материей души? Понятие органического. Части и способности души: растительная, ощущающая, мыслящая.

 

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 8. Чтение и разбор трактата Аристотеля «О душе» (II, 5-7, 416b 32 – 419b2). Аристотелевская теория ощущения. Самостоятельное существование чувственно-воспринимаемых качеств. Ощущение как претерпевание (πάθος), испытываемое органом чувств под воздействием ощущаемого предмета. Сводится ли ощущение к материальному процессу или представляет собой когнитивное изменение? Физикалистская и интенционалистская интерпретации психологии Аристотеля. Как Аристотель решает «трудную проблему сознания»?

Видеозапись лекции

 

 

Лекция 9. Продолжение чтения трактата «О душе» ( III, 1-4, 425a 12 – 430a 7). Теория ощущений Аристотеля: сводится ли ощущение к материальному процессу или представляет собой исключительно когнитивное изменение? Физикалистская и интенционалистская интерпретации психологии Аристотеля. Как Аристотель решает «трудную проблему сознания»?  Общее чувство, воображение и память. Ум пассивный и активный. Аристотелевское учение об уме в изложении Александра Афродисийского. Свободно ли мышление от тела? Можно ли говорить о бессмертии разумной души?

 

Видеозапись лекции

 

 

Аристотель — История и биография

Коронавирусы — это группа распространенных вирусов, которые могут поражать дыхательную систему, вызывая все, от легкой простуды до пневмонии. Обычно он встречается у животных, но может влиять на человека или передаваться ему. Среди наиболее известных штаммов вируса — тот, который вызвал вспышку SARS (тяжелого острого респираторного синдрома) в 2003 году и вспышку Mers-Cov (ближневосточный респираторный коронавирусный синдром) в 2012 году. Недавно возникла новая вспышка, 2019-nCoV, вызвавшая эпидемия пневмонии в Ухане (Китай) .На сегодняшний день насчитывается более 30 видов вируса.

История вируса

Первое описание вируса появилось в 60-х годах после обнаружения в носовой полости пациента. Затем он получил название Коронавирус из-за его похожего на корону внешнего вида при просмотре через микроскоп. Хотя штамм первоначально обсуждался на людях, было обнаружено, что он чаще встречается у животных, и его последствия не были серьезными. Однако с годами вирус мутировал, вызвав такие вспышки, как SARS и MERS.

Что вызывает коронавирус?

Вирус поражает животных и людей, вызывая все, от гриппа или легкой респираторной инфекции до более серьезных случаев, таких как пневмония или бронхит. Тяжесть и симптомы вируса различаются в зависимости от типа, хотя в большинстве случаев заболевание сопровождается такими симптомами, как лихорадка, кашель, головная боль, одышка и общее недомогание.

Как передается коронавирус?

Как правило, вирус у людей передается от человека к человеку при тесном контакте с инфицированным человеком.Скорее всего, он передается при кашле и чихании. В случаях, когда вирус происходит от животного, он может передаваться при тесном контакте с образцом, независимо от того, проглочено ли животное, прикасается ли оно к нему или причиняет ему травму (царапина и т. Д.).

Вспышки: SARS и MERS

Первая крупная вспышка, вызванная коронавирусом, произошла в Пекине в 2002 году, когда штамм вируса, известный как SARS-Cov, вызвал распространение тяжелого острого респираторного синдрома, заболевания, которое, как следует из названия, поражает дыхательную систему и в некоторых случаях может привести к смерти.В данном случае центром распространения был продовольственный рынок в Кантоне, а источником была летучая мышь.

Изначально в стране недооценили болезнь, поэтому вирус бесконтрольно распространялся, поражая медицинский персонал, который принимал инфицированных, и всех, кто с ними контактировал. После того, как было объявлено медицинское предупреждение, вирус был взят под контроль, однако к тому времени он уже распространился на другие страны Азии, в результате чего погибло более 800 человек. Тысячи были заражены. В то время реакция Китая на чрезвычайную ситуацию подверглась критике.

В 2012 году был обнаружен новый тип коронавируса, MERS-CoV (также известный как MERS), , который передавался людям от животных, в данном случае дромадера, человеку, вызывая серьезное повреждение дыхательной системы. Первые случаи были зарегистрированы в Саудовской Аравии и Катаре, и, хотя заражение от человека к человеку было низким, ВОЗ вскоре после этого выпустила предупреждение. Однако вирус распространился как на Ближнем Востоке, так и в Европе, поскольку многие путешественники (без симптомов) прибыли домой инфицированными.

На сегодняшний день выявлено несколько случаев заражения вирусом, в большинстве из них инфицированный человек непродолжительное время находился на Ближнем Востоке.Случаи были подтверждены, среди прочего, в США, Франции, Филиппинах, Турции и Южной Корее.

Новая вспышка: COVID-19 (SARS-CoV-2)

В конце 2019 года в Китае возникла новая вспышка вируса, которая сегодня называется 2019nCov, COVID-19 или Уханьский коронавирус . Эпицентр был рынком для живых животных, и, хотя его происхождение не известно, считается, что он произошел от ящеров. Первые зарегистрированные случаи были связаны с людьми, которые были на рынке, родственниками, медицинским персоналом и посетителями, которые находились в этом районе.Похоже, что вирус передается при тесном контакте. После сообщения о первых случаях заболевания и принятия мер китайским правительством жители Ухани оказались в изоляции, в то время как в других странах меры были экстремальными в ожидании заявления ВОЗ.

Хотя изначально ВОЗ была осторожна, в свете новых случаев и быстрого распространения болезни 30 января ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию. К тому времени вирус уже достиг Таиланда, Японии, Южной Кореи, Великобритании, США, Сингапура, Франции, Германии и других стран.В марте первые случаи появляются в Латинской Америке и Африке. В число стран, наиболее пострадавших от вируса, входят: Италия, США, Испания, США и Южная Корея.

В настоящее время многие страны приняли такие меры предосторожности, как изоляция, закрытие границ, отмена занятий, массовые мероприятия и остановка транспортных систем. Кроме того, из-за распространения вируса многие запасы истощились. Следует отметить, что вирус особенно опасен для пожилых людей и детей.Они больше всего страдают от вируса, как и люди, страдающие другими заболеваниями во время заражения вирусом.

Как избежать заражения?

Как уже упоминалось в СМИ, лучший способ избежать заражения — это регулярно мыть руки. Места, где собирается много людей, и больниц также следует избегать, если это не чрезвычайная ситуация. В случае появления симптомов или ухудшения состояния следует запросить внимание с помощью средств, предоставляемых каждой страной. Изоляция в этом случае может предотвратить заражение от других. Поскольку до сих пор не существует лечения или излечения от болезни, выздоровление пациента зависит от ухода, предпринятого в первые дни после заражения.

К ноябрю 2020 года появились первые вакцины-кандидаты. К февралю 2021 года было лицензировано для общественного использования около 10 вакцин.

Симптомы и различия с гриппом

У человека, инфицированного вирусом, будет сухой кашель, жар, боль в горле, головная боль, одышка и усталость. В отличие от гриппа, вирус не сопровождается чиханием, заложенностью носа или диареей.

Хронология COVID-19

31 декабря: Китай сообщает ВОЗ о вспышке.

1 января: рынок животных, эпицентр вируса, закрыт. 9 января: ВОЗ объявляет миру о новом типе коронавируса.

11 января: Первая смерть.

13 января: вирус достигает Таиланда (первый случай за пределами Китая)

16 января: первый случай в Японии.

21 января: Первый случай в США.

24 января: Первый случай в Европе.

30 января: объявлена ​​международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

13 февраля: Число инфицированных во всем мире возрастает до 46 997 человек.

11 марта 2020 г .: ВОЗ объявляет новую вспышку пандемии.

Украина отмечает Всемирный день философии — Acropolis News

Запорожье. Conferencias sobre filósofos ucranianos.Миколаев. Velada literaria y filosófica sobre la biografía y la obra de Hryhorii Skovoroda.Clases magistrales y recitales de poesía y música ucranianas.Conferencias y recitales sobre poesía y música ucranianas

Киев. Conferencia titulada “¿Tiene Ucrania su propio Sócrates?

Филиалы Нового Акрополя Украины отметили Всемирный день философии. В этом году украинская философия и ее вклад в мировую философскую мысль были в центре внимания празднования Всемирного дня философии в Украине.
Публичные лекции, встречи с учеными и философские чтения прошли в восьми филиалах Нового Акрополя Украина. Также книга Что такое древняя философия? № Пьера Адо впервые переведен на украинский язык и опубликован издательством «Новый Акрополь Украины». Всеукраинский проект Видеопоэмы «В слове» , направленный на популяризацию украинской поэтической культуры, создан и представлен во всех филиалах Нового Акрополя Украины.

Публичных мероприятий и лекций, проведенных в украинских филиалах Нового Акрополя в рамках празднования Всемирного дня философии:

Киев: Встреча с учеными Института философии им. Сковороды НАН Украины Виктором Малаховым, к.Д., и Татьяна Чайка, кандидат исторических наук, по истории Киевского философского общества
• Лекция по украинской философии Есть ли в Украине свой Сократ?
• Лекция « Философы Древней Украины» Сергея Иосипенко, доктора философских наук, заведующего кафедрой истории философии Института философии им. Сковороды
• Лекции и сольные выступления по украинской поэзии и музыке.

Днепропетровск: • Философские киномоменты — украинские поэтические фильмы 1960-70-х годов режиссеров Николайчука, Илленко и Параджанова
• Лекции об украинских деятелях культуры: Дмитрий Яворницкий.Рыцарь науки , Иван Франко. Украинский Аристотель , Николай Лысенко — солнце украинской музыки .

Запорожье: украинские киномоменты
• Лекции по украинским философам: Иван Франко. Украинский Аристотель , Григорий Сковорода . Странствующий философ .

Львов: Кинотеатр вопреки всему

Николаев: Литературно-философский вечер, посвященный биографии и творчеству Григория Сковороды.

Одесса: Пеший квест Украинская Одесса
• Лекции по украинским философам: Дмитрий Яворницкий.Рыцарь культуры , Правила жизни Григория Сковороды
• Литературный вечер Расстрелянный ренессанс .

Полтава: Лекция о Григории Сковороде. Животворящий Дух .

Харьков: Лекция Украинская идентичность как социальный конструкт Нади Кораблевой, к.э.н.
• Лекция Универсальная философия Григория Сковороды и вызовы XXI века
• Кинотеатр Александр Довженко и его Звенигора .

Этот пост также доступен на: Испанский

Лучшие книги Аристотеля — Пять книг Рекомендации экспертов

Прежде чем мы начнем говорить о ваших избранных книгах Аристотеля, не могли бы вы немного рассказать о своей недавней книге, Путь Аристотеля , и почему вы ее написали?

Я по образованию классик. Я познакомился с Аристотелем, когда изучал классику в Оксфорде.Но на самом деле мои собственные публикации и исследования ранее касались литературы, театра и истории культуры. Очень трудно говорить об этом, не походя на секту, в которую вы инициированы — а это определенно не так, — но я решил практиковать аристотелевскую этику в студенческие годы, и это сработало для меня. Меня разочаровало то, что Аристотель — среди всех древних авторов, а не только философов — рассматривается большинством академиков как мыслитель, которого по какой-то причине нужно удерживать в стенах академии.Люди никогда не говорят вам, что Аристотель сам был заинтересован в написании доступных трактатов, называемых его «экзотерическими» трудами, в форме диалога для публики; ни то, что он лично читал лекции для широкой аудитории. Он сам был энтузиастом публичного участия. Он считал, что если все — сапожники, рыбаки и крестьяне — станут сторонниками этики добродетели, то мир действительно станет лучше. Он думал, что каждый способен научиться моральному мышлению и размышлению. Это было то, что греки называли просто еще одним навыком или областью знаний, technē , например, парусный спорт, поэзия, медицина или садоводство.Фактически вы можете выучить , и он бы предпочел, если бы все так сделали.

Меня пугала жизнь философа вся культура, окружавшая его в Оксфорде в начале 1980-х, где с классическими философами обращались как с философами-аналитиками. У меня гораздо более историцистский подход. Я вырос в строгой протестантской семье англиканским священником кальвинистского конца спектра. Я полностью потерял свою религию в возрасте 13 лет, и это оставило зияющий разрыв.Я чуть не сошел с рельсов, потому что не мог понять, почему в практике добродетели есть какое-то преимущество. Без интервенциониста или провиденциального божества я не видел смысла в попытках быть хорошим человеком. Конечно, позже я обнаружил, что это была главная тема для дискуссий в моральной философии. У меня, как и у многих из нас, были тревожные подростки: я пробовала всевозможные странные религии, спиритизм и наркотики. Я был шесть лет в моральной пустыне и несчастен, потому что мне нужно было иметь цель в жизни и продуманный набор ориентиров, которые сделают меня счастливее, а окружающих — счастливее и, соответственно, все общество — счастливее.

Получайте еженедельный информационный бюллетень Five Books

Первым отрывком из Аристотеля, который я прочитал, была третья книга Никомахова этика для студенческого эссе о том, как персонажи обдумывают и принимают решения в трагедии. Я был полностью потрясен этим. Я понял, что это именно то, что я искал. Хотя я не специализировался на философии на уровне докторантуры, я занимаюсь этим лично почти четыре десятилетия. Пару лет назад, после того как я закончил Знакомство с древними греками , мой агент указал, что я всегда цитировал Аристотеля как путеводитель по жизни, и что я должен написать об этом для других людей.Тогда я понял, потому что мне почти шестьдесят, у меня было много друзей, через кризисы на работе, разводы, тяжелые утраты, роды и воспитание молодых людей, что теперь у меня есть сорокалетний жизненный опыт практической этики в политической, профессиональной и политической сферах. личная жизнь и много хороших примеров того, что делает людей счастливыми и несчастными, и моральных дилемм. Я не мог написать эту книгу в 20-летнем возрасте.

Это очень интересно, потому что это связано со всем понятием, которым действительно интересовались многие древнегреческие философы: как жить в практическом смысле, а не только в абстрактном «философском» смысле.Сейчас к стоицизму проявляют большой интерес, но в академических кругах аристотелевская этика добродетели все еще остается довольно техническим предметом. Часто речь идет об интерпретации, а не о действии.

Совершенно верно. Я решил сделать глубокий вдох и отправить предложение. Penguin, как в Америке, так и в Великобритании, ухватились за это, потому что они, очевидно, догадались, что люди хотят самопомощи advanced . В конечном счете, это связано с секуляризацией. В нравственной жизни многих людей огромная пустота.Если вы посмотрите на статистику даже средней веры в Великобритании — хотя и не среди иммигрантского сообщества, потому что католицизм и ислам на самом деле растут, — и иудаизм, и англиканское христианство, с точки зрения регулярного религиозного присутствия и практики, в значительной степени находятся на подъеме. убывать. Социологи обычно датируют начало этого спада примерно 1969 годом. Произошел резкий спад всего, что происходило в социальном плане в 1960-е годы, и у людей больше нет никаких внутренних «правил» того, что делать и как жить.

«Они исключили этику добродетели из учебной программы. Они остались в эпистемологии и онтологии, но не единственное, что может пригодиться »

Я часто бываю в школах, потому что другой мой проект пытается включить классическую цивилизацию и древнюю историю в государственное образование. Наши подростки жаждут элементарной моральной философии. Если я скажу: «Как Аристотель принял бы решение?» или обсуждают, как составить жизненный план или как выбрать партнера, они так взволнованы, потому что никто никогда не разговаривал с ними раньше.К сожалению, они почти полностью исключили этику добродетели из программы философии A Level. Они остались в эпистемологии и онтологии, но не единственное, что могло бы пригодиться.

Итак, это может звучать безумно, но я очень серьезно хотел вернуть Аристотеля людям за пределами Академии, послушно написав его как женщина средних лет и мать с этическими примерами, взятыми из моей собственной жизни и опыта. Я немного светский миссионер и думаю, что такой подход может сделать людей счастливее.

Был ли сам Аристотель светским? Я думал, что, как и многие его современники, он верил в богов.

Моя последняя глава книги полностью посвящена этому. Он считал, что там есть какое-то божество. Он назвал это «неподвижным двигателем». Итак, есть какой-то двигатель вселенной — некая энергетическая сила, — а это означает, что мы и остальная вселенная все постоянно меняемся. Иногда он довольно смело приравнивал это к разуму или « nous », как будто бог — это космический разум. Иногда он звучал устрашающе, как Стивен Хокинг. «Если люди дойдут до того момента, когда мы полностью поймем вселенную, — сказал Хокинг, — тогда мы познали бы разум Бога».Иногда Аристотель подразумевает, что он верил, что очень далекие небесные тела могут быть Богом. Его увлекала астрономия. Из того, что он нам рассказывает, мы знаем, что у него было зрение 20/20. Он умел смотреть на вещи очень далеко. Он описывает луну, проходящую перед Марсом в 357 г. до н. Э., Когда он еще учился в Платоновской академии, и делает вывод, что Луна должна быть ближе к Земле, чем Марс. Это значит, что у него должно быть отличное зрение.

И, рискуя показаться легкомысленным, моя теория состоит в том, что Платон изобрел теорию форм, потому что он, напротив, был близорук.Я сам очень близорук, и мне приходилось создавать в своей голове расширенный набор изображений того, как выглядят вещи, чтобы помочь мне передвигаться, когда я не могу найти свои контактные линзы. Я думаю, что Платон был умным, чокнутым мальчиком, родившимся в семье военных государственных деятелей с тираническими или олигархическими наклонностями. Он стал философом, потому что не мог быть генералом, в то время как Аристотель пришел из Северной Греции со своим видением 20/20. Итак, конечно, Аристотель интересовался эмпирическим изучением материальной, физической реальности и того, что Платон считал бы поверхностным проявлением вещей.

Давайте перейдем к первой книге Аристотеля, которую вы выбрали. Это Аристотель: Его жизнь и школа Карло Натали, биография Аристотеля. Не могли бы вы сказать, почему вы выбрали эту книгу?

Что ж, это больше, чем биография. Не то чтобы биография Аристотеля была бы плохим делом, но это гораздо больше. Карло Натали — выдающийся классик, а также античный философ. Он действительно знает греческий и латынь, и это очень важно, когда вы имеете дело со своеобразными древними биографическими источниками об Аристотеле.Многие из этих источников враждебны. У Аристотеля были враги как в свое время, так и в более позднюю античность, а также среди ранних христиан и в раннем средневековье. В их трудах есть много унизительного материала, который необходимо тщательно проанализировать. Главный источник — человек по имени Диоген Лаэртский, написавший биографии древних философов, но они часто больше похожи на комические карикатуры. Он заставляет Аристотеля заниматься глупыми сексуальными махинациями и тщеславием. Но это, очевидно, часть пропаганды и контрпропаганды, идущей между различными философскими школами.Связывая воедино жизнь Аристотеля, мы также включаем археологические раскопки в Мьезе в Македонии и Афинах, а также надписи — эпиграфические свидетельства — из близ Ассоса, города в Малой Азии, где он жил некоторое время. И у нас есть свидетельства, содержащиеся в работах самого Аристотеля: например, когда он пишет о существах, которых видел на Лесбосе, мы получаем четкое представление о его пребывании на этом острове.

«Первоначальная книга была новаторской, потому что до нее исследования жизни Аристотеля были в высшей степени умозрительными»

Но эта книга Аристотеля — гораздо больше, чем биография.Натали учится в Венецианском университете, он был опубликован в 1991 году на итальянском языке. Д. С. Хатчинсон, выдающийся аристотелист из Торонто, не только перевел его, но и сделал новые английские переводы. Он вернулся ко всем этим древним источникам, чтобы не упустить возможность толкования итальянского перевода. Также с 1991 года появилось несколько новых источников. Текущая версия с 2013 года, так что она вполне актуальна. Оригинальная книга была новаторской, потому что до нее исследования жизни Аристотеля были в высшей степени умозрительными.Немцы, в том числе Вернер Йегер, построили огромные гипотетические временные рамки, пытаясь расположить все трактаты (которые я считаю принципиально неподдающимися датированию) в хронологическом порядке. Они сказали бы: «Посмотрите, есть дуга, по которой мы можем наблюдать, как разногласия Аристотеля с Платоном становятся все более заметными, или его взгляды на возможность или невозможность изменения загробной жизни, и другие подобные предполагаемые события». Это все спекулятивно. Натали свела все это обратно к эмпирически доказываемым фактам; Аристотель одобрил бы это.С этой точки зрения это была революционная книга.

Первая глава о жизни Аристотеля, а вторая — о лицее. Мы довольно много знаем о лицее, университете, который он основал в Афинах, и его правовом статусе. Третья глава посвящена радикально новым формам деятельности, которых не было в Академии, включая коллекционирование книг. О библиотеке Аристотеля в лицее ходили легенды, и ее организация позже стала образцом Александрийской библиотеки.Были и новые педагогические методы, в том числе публичные лекции. Так что это гораздо больше, чем биография. Речь идет об основах перипатетической философии. И это так читаемо.

Давайте перейдем к вашему второму варианту, Дети Аристотеля Ричарда Э. Рубинштейна. Это книга Аристотеля о некоторых способах, которыми его мысли повлияли на последующие поколения. Это почти клише, что он был известен как «философ» на протяжении большей части средневекового периода, как будто никогда не было другого.

Совершенно верно. Он сидит там и отвечает за всех других великих мыслителей Данте; он « maestro di color che sanno » [мастер тех, кто знает]. Я выбрал эту книгу, потому что мне она очень понравилась, я многому научился из нее и мне было интересно читать, а также потому, что у ее автора цель выходит за рамки рассказа истории Аристотеля в XII веке нашей эры. Он хочет, чтобы книга помогла нам разрешить конфликты между религиями и помешать нашим современным теократам убедить людей в том, что Бог играет какую-то роль в государстве.Рубинштейн изначально был юристом. Трое из выбранных мной авторов не являются ортодоксальными специалистами-академиками, пишущими об Аристотеле. В молодости Рубинштейн был вовлечен в самые радикальные дела: движение Черных пантер, кампании за расовое равенство и протесты против войны во Вьетнаме. Сейчас он ведет важный блог о разрешении конфликтов и на самом деле является профессором разрешения конфликтов и связей с общественностью в Университете Джорджа Мейсона.

«Рубинштейн видит в этом модель межконфессионального диалога, в центре которого стоит философия»

В XII веке восприятие Аристотеля радикально повлияло на то, как не только христиане, но также иудеи и мусульмане видели взаимосвязь между верой и разумом — i.е. вовлечение Аристотеля в дискуссии об этих отношениях значительно усилило роль разума. Рубинштейн видит в этом модель межконфессионального диалога. Он ставит философию в центр и позволяет людям уйти от мелких межконфессиональных конфликтов и перейти к взаимному обсуждению и сотрудничеству. Так что я считаю эту книгу действительно важной с точки зрения путей продвижения в 21 веке. Так он и задумал.

Это явная цель? Из-за того, как книга описывается в Интернете, создается впечатление, что это историческое исследование.

Он говорит, что отношения между аристотелевской мыслью и христианством в средние века были этапом творческого напряжения, на котором великие схоласты не рассматривали веру и разум как выбор «либо-либо». Он говорит, что аристотелевский проект, который казался неуместным в эпоху политической и религиозной раздробленности (Аристотель вышел из моды в эпоху Просвещения), может, тем не менее, послужить вдохновителем творческой интегративной мысли на следующем этапе истории человечества. Он пишет: «Не нужно испытывать ностальгию по Средним векам, чтобы признать, что стирание этой части нашего прошлого заставляет настоящее казаться вечным и стирает альтернативные варианты будущего.Он считает, что нам следует обратить внимание на необычайную встречу в Испании арабской философии и христианских, боэтийских мыслей о роли философии в образовании. Эта книга предлагает исследование другого времени и другого места, где Аристотель оказался чрезвычайно позитивным. Его светское мышление, а также интерес к разуму и логике были причинами, по которым схоласты изначально так его любили. Лишь позже люди, подобные Аквинскому, приняли Аристотеля за себя и попытались превратить его в христианина.

Одной из вещей, которая лично меня оттолкнула от этики Аристотеля, было то, как его идеи использовались в католицизме для подавления поведения. Аристотель стал философским страховщиком всех видов морального консерватизма.

Совершенно верно. Это то, что его бы совершенно потрясло. И не только я так думаю. Многие считают, что Аристотель обещает сбалансировать те дебаты, которые мы ведем в светскую эпоху 21 века.Одним из первых, кто начал попытки приобщить его к догматическому христианству, был Тертуллиан, один из первых христианских отцов. Они сказали, что Аристотель на самом деле принял веру и покончил жизнь самоубийством — чего он никогда бы не сделал: он категорически не одобрял самоубийство. Они сказали, что он покончил жизнь самоубийством, потому что не мог понять приливы Еврипа.

Это пролив между материковой Грецией и островом Эвбея. Аристотель действительно умер там. Он бежал из Афин, потому что его, как и Сократа, обвиняли в нечестии.Но в отличие от Сократа (который хотел стать мучеником и мог уйти, но не сделал этого), Аристотель разумно удалился обратно в безопасное изгнание в свой родительский дом. Он умер, вероятно, от рака желудка, вскоре после того, как попал туда, разочарованный человек, в возрасте шестидесяти двух лет. Но ранние христиане сказали, что он фактически бросился в Еврип, где есть приливы, которые ни один ученый не объяснил полностью даже сегодня. Они жестокие — я был на них. Отцы церкви сказали, что перед смертью он принял, что должно быть божество и что человеческий разум может , а не объяснить все, как он ранее утверждал.Они утверждали, что его последними словами были: «Если Аристотель не может интеллектуально постичь Еврипа, то пусть Еврипус заберет Аристотеля». Но это была христианская фантастика. Они отчаянно нуждались в нем, чтобы отказаться от своего отношения к Богу. Люди понимали, что для религии проблема в том, что этот великий мозг жил и умер, но с самого начала было абсолютно ясно, что: а) не существует интервенционистского божества; б) загробной жизни не было. Это было слишком.

Ваш третий выбор из книг Аристотеля — Этика с Аристотелем Сары Броди.Это более традиционный комментарий к «Никомаховой этике Аристотеля» , не так ли?

Я бы не назвал это комментарием, потому что я склонен рассматривать комментарии как состоящие из лемматизированного текста с последовательностями ссылок на номера строк. Это то, что я называю комментарием. Это долгое и напряженное критическое чтение. Из Никомаховой этики упускается только дружба / партнерство, которое является важным, и некоторые отрывки, когда Аристотель подробно описывает отдельные добродетели.

Не могли бы вы дать нам представление об этой книге Аристотеля? Это вполне академическая книга?

Это так. Я думаю, что было бы гораздо лучше сначала прочитать некоторые исторические факты об Аристотеле. Но он исключительно ясный. Он очень солидный — более четырехсот страниц. Он весьма аргументирован и не согласен со многими основными аристотелевцами по одному важному пункту. Она ссорится с Аристотелем на каждом шагу, а это значит, что в конце, согласны ли вы с ней или с Аристотелем, вы совершили аристотелевское путешествие.Это такой вызов.

«Она ссорится с Аристотелем на каждом шагу; согласны ли вы с ней или с Аристотелем, в конце концов вы совершили аристотелевское путешествие »

Она очень шотландка и рассудительна. По сравнению с другими философами, Броуди пишет красиво короткие предложения (которые Аристотель рекомендует в своей книге Rhetoric ). Это значительно упрощает отслеживание аргументов, хотя вам, вероятно, придется прочитать это два или три раза, чтобы понять ее аргументацию.На мой взгляд, это лучшее дополнение к Ethics на английском языке.

The Nicomachean Ethics имеет огромное влияние, хотя это не была окончательная письменная версия Аристотеля. Разве это не его конспекты лекций?

Ну, не знаем. Рецензирование его текстов из античности — это отдельная история. Это такой беспорядок, потому что все они заблудились и застряли в канаве на двести лет в западной Турции, прежде чем их спасли книжные торговцы, а затем римский полководец Сулла.Он понял, насколько они важны. Ему удалось вернуть их в Рим. Нам говорят об этом несколько авторов, в том числе древний географ по имени Страбон, который очень любил Аристотеля. Страбон рассказывает нам ужасную историю о том, как впоследствии они были плохо скопированы книготорговцами, которые отчаянно пытались заработать быстрые деньги и не использовали систематическое редактирование различных рукописей. Даже с сохранившимися книгами — Аристотель написал от одной до двухсот, а у нас есть только восьмая часть от общего числа, — мы должны быть гораздо более осторожны, предполагая, что каждое слово передается правильно, а мы этого не делаем. с Платоном.Платон был тщательно скопирован с первого дня и прекрасно сохранился в рукописной традиции Византии.

Как вы думаете, это из-за разных стилей их письма? Платон невероятно литературный и прекрасный писатель, но Аристотель не знает того, что сохранилось.

Точно, в чем выживает . Но я хотел бы настоять на том, что мы знаем по тому, как люди говорят о его экзотерических работах — коротких, доступных трактатах, которые он написал для распространения среди публики, — что это были драматические диалоги, подобные диалогам Платона, и они славились своей красотой.Это так печально, что они не дожили до нас, чтобы мы их прочитали.

Итак, он действительно учился у Платона как писатель и как мыслитель?

Да. Цицерон говорит о «золотой реке» прозы Аристотеля в популярных произведениях. Это не относится к тому, что уцелело, а это в основном продвинутое письмо для философов-стажеров. Если вы посмотрите на мои тексты, когда я обучаю своих аспирантов, то я совершенно не утруждаюсь их упрощением. Если мне нужно использовать неологизм, новый язык, стенографию или специальную техническую терминологию, я это сделаю.Это часть изучения technē классицизма. Но я бы никогда не мечтал издавать такую ​​прозу для широкой публики. Вы, как общественный философ, полностью поймете, что я имею в виду. Итак, да, работа Аристотеля сложна и сложна, и именно поэтому я хотел написать книгу, в которой идеи Аристотеля были представлены через некоторые реальные практические примеры и моральные дилеммы, с которыми я и мои друзья столкнулись.

Одно из критических замечаний, часто высказываемых против этики добродетели в том виде, в каком она проявляется на философских факультетах, заключается в том, что на самом деле она не говорит вам, как жить.Он скажет: выберите средний путь или сделайте то, что поступил бы добродетельный человек. Но вы в тупике, потому что не знаете, какие крайности вы выбираете, и не знаете, что сделал бы добродетельный человек, потому что, если бы вы это сделали, то вы бы это сделали.

Да, конечно. Однако Аристотель высказывает некоторые радикальные взгляды, которые имеют четкое практическое значение. Например, бездействие / совершение. Задолго до того, как римские католики изобрели грехи бездействия, Аристотель — в третьей книге Никомаховой этики — есть необычный набор предложений, в которых он говорит, что если вы несете ответственность и отвечаете за то, что вы сделали, что имело плохие результаты, тогда, если вы выбрали , чтобы не делать чего-то, а упущение имело плохие результаты, то вы в равной степени несете ответственность.У нас в Великобритании правовая система, которая намного хуже, чем любая другая в мире, с точки зрения отказа от призыва людей к ответу за бездействие, и это представление о проступке в результате бездействия радикально изменило мою жизнь. Я перестал говорить себе: «Избегал ли я сегодня неприятностей?» И начал говорить себе: «Если у меня есть три десятка лет и десять, как я хочу сделать мир лучше?» Я не хочу ». Не думаю, что мы используем это достаточно близко в наших оценках политиков, знаменитостей, богатых людей и лидеров.Мы только просим, ​​чтобы они держали носы в чистоте и умудрялись не говорить ничего расистского или сексистского, а не того, что они сделали или не сделали со своей властью, богатством, статусом и влиянием.

Интересно, что в нем больше пользы от утилитаризма, чем от аристотелизма.

Я знаю, но он это придумал. Ясно одно: чем выше вы находитесь по социальной лестнице и чем больше у вас защищенности, тем больше вы обязаны использовать этот статус и безопасность во благо.Аристотель очень строго относился к богатым, которые не делали ничего конструктивного со своими деньгами. Это человек, которому пришлось жить при дворе Филиппа Македонского. Он наблюдал одни из самых ужасных проявлений поведения в греческом мире. И в Никомахова этика , когда он говорит о финансовой подлости, он использует один из самых горьких словечек.

Там есть интересный отрывок о том, кому достанется лучшая флейта. Если у вас есть замечательный инструмент, кому он в итоге достанется? Должен ли это быть человек, у которого больше всего денег, или тот, кто лучше всех умеет их играть? На самом деле, наше общество говорит, что это должен получить человек, имеющий на это законные права — возможно, тот, кто его купил.Если они достаточно милосердны, чтобы одолжить это великому исполнителю, они могут соизволить сделать это, но они не обязаны это делать. У Аристотеля гораздо более сильная меритократическая тенденция: это должны получить люди, которые лучше всего используют что-то, а не люди, у которых обязательно больше всего денег.

Совершенно верно. И это похоже на его другую необычную идею Dynamis , потенциала. У всего есть потенциал. Даже кусочки дерева и камня могут стать статуями или частями храма.Но в случае с человеком, раскрытие всего своего физического, интеллектуального и творческого потенциала и постоянное выполнение этого как деятельности, а не просто достижение этого состояния и остановка, неотделимо от eudaimonia . Это именно то, что есть. В некотором смысле, мы с вами сейчас находимся в состоянии eudaimonia , потому что мы делаем то, что нам больше всего нравится, и поэтому стали достаточно хороши — говорить об идеях.

Но у этого есть и обратная сторона. Вы могли бы сделать еще много всего.Как вы выбираете между различными вещами, которыми вы могли бы заниматься, если вы не можете делать все?

Я рассказываю об этом в книге; Мне очень повезло. У меня был наставник-социалист-аристотелист, замечательная женщина по имени Марго Хайнеманн, профессор английского языка. Когда мне было за двадцать, я был в растерянности. Я не собирался учиться в докторантуре; Я сделал это довольно поздно. Она пригласила меня на час и сказала: «Запишите все, что вы можете сделать, а затем скажите мне, что вы делаете для этого. Она была старой марксисткой, поэтому просто сказала: «Хорошо, ты не можешь идти в политику.Вы слишком эмоциональны для политической плоскости. Вы не настоящий рабочий класс, поэтому вы не можете работать в экономической плоскости. Так что идите и работайте в идеологической плоскости ». Я сказал: ну как мне это сделать? »Она сказала:« У тебя есть мозг. У тебя высшее образование. Ради бога, разве не очевидно, что вам нужно пойти учиться? »Разве это не блестяще? Мне повезло, потому что у меня был человек, способный наставлять и заботиться. Сколько детей в жизни не имеют таких взрослых? Она сделала это для меня, и я думаю, что мы должны делать это для всей нашей молодежи.

Интервью Five Books стоит дорого производить. Если вам нравится это интервью, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.

Моя вторая глава посвящена Dynamis . От этого термина Альфред Нобель получил название своего оригинального пороха, который я ненавижу, потому что это такое конструктивное слово. Я хотел назвать свою книгу Аристотелевским динамитом , но издатель мне не разрешал. Но настоящий динамит есть в каждом человеке на планете.

Перейдем к четвертому варианту. Это Аристотель: политическая философия Ричарда Краута. В этой книге Аристотеля мы перешли от того, как мы должны жить как личности, к тому, что это значит для общества.

Да, здесь мы плавно переходим от Ethics к политике Politics . Ричард Краут написал несколько книг об Аристотеле и Платоне. Он замечательный человек. Он единственный из них, кого я знаю лично.Он учится в Северо-Западном университете и горячо посоветовал мне написать мою книгу около шести лет назад, когда я там был гостем. Он посоветовал мне перестать беспокоиться о том, что я еще не признанный философ, и просто сделай это. Я был напуган негативной реакцией со стороны сверстников из академических кругов. Террор, судя по отзывам ученых, был полностью оправдан. Обычным людям и неакадемическим рецензентам это нравится, но академикам — во всяком случае старшим мужчинам — в основном нет.

Интервью Five Books стоит дорого производить.Если вам нравится это интервью, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.

Ричард Краут написал несколько отличных книг. Я мог бы выбрать его Аристотель о человеческом благе (1989), но моя любимая из всех его книг — Аристотель: Политическая философия (2002). Краут лично привержен общественному интересу, поэтому пишет с необычайной ясностью. Он говорит, что хочет писать для новичков Аристотеля. Но есть много оригинального и нового для политических теоретиков и философов.Это великолепный баланс, потому что, хотя везде вы можете почувствовать, что Краут полностью вовлечен в самые современные научные исследования, он легко его переносит. Это совершенно не заглушает голос его рассказчика.

Если «Этика » Аристотеля сфокусирована на eudaimonia , что часто переводится как «процветание», а не «счастье», то на чем сосредоточена его политическая философия?

Делать это «хорошо» вместе как политические животные, которые продвигают живые города-государства, и как делать это вместе.Это своего рода максимизация и преумножение этих добродетелей на коллективном уровне.

Был ли он сторонником демократии? Платон был явно антидемократическим.

Аристотель был более продемократическим. Вот тут-то и появляется Краут. Большинство аристотелистов ясно заявляют, что он верил, что демократия, если она работает хорошо, является лучшей конституцией. В его собственной жизни интересно, как, когда он мог, он возвращался в Афины. Он прожил гораздо большую часть своей взрослой жизни в Афинах, в условиях демократии, чем где-либо еще, хотя он был всего лишь иностранцем-резидентом.Он никогда не смог бы даже иметь полные права гражданина.

Но он был наставником Александра Великого.

Не думаю, что у него был большой выбор. Люди говорят об этом так, как будто у него есть диапазон или альтернативы. Люди, которые не делали того, что им велел Филипп Македонский, — ужасный одноглазый тиран и самодержец — были убиты. Отравления и распри были обычным делом в Пелле. На самом деле довольно удивительно, что Аристотель остался жив. В конце концов, Филипп осадил родной город Аристотеля Стагиру на северо-востоке Греции и убил или поработил его жителей.Люди говорят так, как будто вы можете получить письма с вызовом от Филиппа Македонского, и уметь сказать «ну нет, вообще-то» …

«Отравления и распри были обычным делом в Пелле. На самом деле довольно удивительно, что Аристотель остался жив »

Но что мне нравится в книге Краута, и это похоже на то, что я сказал о Рубенштейне, так это то, что он ясно понимает, что нам нужно использовать политические идеи Аристотеля, чтобы помочь нам жить вместе сегодня. Он сейчас очень актуален. В том, что я говорю, есть продолжение.Он говорит: «В политической мысли Аристотеля есть богатство, которое не признается или недооценивается, и что его точка зрения заслуживает того, чтобы быть включенной в современные дискуссии по социальным и политическим вопросам». Сам Аристотель обращался к будущим политическим лидерам, обучавшимся вместе с ним в четвертом веке до нашей эры, и современные лица, определяющие государственную политику, все еще могут извлечь пользу из его идей о хорошем обществе, справедливости, гражданстве, равенстве, демократии, сообществе, собственности, семье, классовом конфликте, и разрушительные последствия крайней нищеты и богатства.

Это очень сильная рекомендация для этой книги.

Это превосходная книга. Это вдохновляюще, красиво написано и создано лучшим аристотелевским умом.

Перейдем к последней книге Аристотеля. Это «Лагуна: как Аристотель изобрел науку» Арман Мари Леруа.

Я просто обожаю эту книгу Аристотеля. Леруа не классик; он профессор эволюционной биологии развития в Имперском колледже Лондона.В начале своей карьеры он обнаружил, как и любой, кто изучает зоологию, должен, что Аристотель является отцом-основателем зоологии. Его два великих трактата О воспроизводстве животных и История животных — отличное место для начала чтения Аристотеля, потому что они написаны легкой, плавной прозой. В них много цвета, потому что все они о лошадях, жирафах, моллюсках и других животных. Я часто рекомендую их как хороший путь к Аристотелю для молодежи.

Леруа решил подробно изучить эти произведения Аристотеля. Аристотель часто упоминает конкретные места, где он видел существ, в частности, остров Лесбос. Мы знаем, что он провел там около 18 месяцев в решающий момент своей карьеры, когда ему было около 40 лет, с Теофрастом, который был его преемником на посту главы лицея. Теофраст был на 17 лет моложе, но он был самым верным другом Аристотеля и лесбиянкой в ​​том смысле, что он был с острова Лесбос. Лерой посетил Лесбос. Аристотель нарисовал красивые изображения животных, но, к сожалению, они не сохранились: в книге Лероя есть их реконструкции.Книга Леруа — панегирик естествоиспытателю Аристотелю. Аристотель был замечателен: он, кажется, даже изобрел электронную таблицу, чтобы иметь возможность составлять десятки и десятки параллельных случаев, сопоставлять их, а затем выводить из них общие научные принципы. Итак, эта книга — песня о любви к Аристотелю, написанная ученым, который пишет прозу гораздо лучше, чем большинство ученых-гуманитариев. Леруа также часто показывает, что эти идеи нельзя отделить от этики. Аристотель верил, что наша добродетель основана на природе и что, если мы не будем жить в соответствии с нашей биологически обусловленной животностью, мы не сможем достичь счастья.Физические удовольствия, которыми наслаждаются все животные, для нас не являются самоцелью. Это не внутренние товары, а , направляющие к хорошему.

Они являются проводниками к добру и, предположительно, к элементам хорошей жизни?

Да, но только потому, что они инструментальные. Сексуальное желание поможет вам улучшить отношения, но это лучшие психологические отношения, которые вам нужны.

Потому что, в отличие от свиней, оленей, моллюсков или чего-то еще, у нас есть способность рефлексивно взаимодействовать с кем-то, кого мы уважаем, помимо физического взаимодействия?

Совершенно верно.То же самое и с едой. Он говорит, что вкусная еда важна, потому что вкусная еда обычно полезнее и полезнее для вас, и в результате ваше тело будет в лучшем состоянии, что способствует лучшему и более серьезному мышлению. Итак, наука имеет решающее значение для Аристотеля. В Биркбек-колледже в Лондоне есть отличный философ по имени София Коннелл, который действительно понимает это. Она уже опубликовала замечательные статьи, объясняющие, почему мы не можем обойтись этикой без биологии, и Аристотель о самках животных: исследование поколения животных вышел с CUP в 2016 году.Она также занимается редактированием The Cambridge Companion to Aristotle’s Biology.

Это очень интересно. Надо сказать, что эти аспекты сохранившихся работ Аристотеля обычно изучаются независимо, особенно философами, которые лишь на словах прислушиваются к Аристотелю как ученому, на самом деле не очень глубоко разбираясь в том, каким ученым он был.

Совершенно верно. Я бы посоветовал, чтобы полный новичок просто пошел и прочитал History of Animals .Он полон восхитительных анекдотов и передает сильное чувство Аристотеля-любителя животных. Он разбирается в лошадях, как мне подтвердила моя сестра, эксперт по конному спорту.

Как он столько уместил в такую ​​короткую жизнь?

Не знаю. Платон называл его «Мозг». Говорили, что в Академии было ужасно тихо, когда его не было. Но он читал, читал и читал все: он читал физические науки, чего не читали Сократ и Платон; он уважал изучение риторики, если оно использовалось в морально правильных целях; он хотел провести исследования в каждой дисциплине и был первым, кто теоретизировал, как мы логически рассуждаем во всех из них.Он собрал обширную библиотеку, но он также сотрудничал с другими мыслителями. Тот факт, что некоторые из его работ помечаются как «поддельные», просто потому, что они принадлежат эквиваленту его аспирантов.

Получайте еженедельный информационный бюллетень Five Books

Итак, он действительно был командным игроком, а также независимым гением?

Да. В лицее они меняли руководящие роли, как это когда-то делали настоящие колледжи и университеты: интеллектуалы, когда я начинал свою академическую карьеру, по-прежнему меняли пост декана, а не приглашали бизнес-менеджеров и бухгалтеров, чтобы они приходили и рассказывали нам, как делать нашу работу.

Ясно, что вы глубоко восхищаетесь Аристотелем. Что бы вы сказали о его непреходящей важности?

Лучший ответ на этот вопрос находится в последней главе моей книги Аристотеля. Я действительно не мог написать эту главу долгое время: меня задержали на целый год, потому что моя мать умирала. Я приходил и уходил от ее постели и нашел способ использовать аристотелевские идеи, чтобы помочь мне. Его теория сознательного воспоминания, которую могут выполнять только люди, была для меня поддержкой. Он утверждает, что у животных есть память, но они не могут вспоминать преднамеренно.Аристотель говорит, что это уникальное человеческое умение. Эта идея также повлияла на меня как на ученого: я думаю, что я хранитель преднамеренных воспоминаний, потому что я пишу книги по истории и сознательно извлекаю воспоминания о нашем человеческом прошлом, активируя наше историческое сознание. Но это понятие стало бесценным лично для меня, когда я просмотрел свой банк памяти и поделился с мамой всеми своими самыми счастливыми воспоминаниями детства. Думаю, это помогло и моей маме.

«Аристотель — самый важный интеллектуал из когда-либо живших»

Мы знаем, что Аристотель использовал все виды памятных записок .У него была картина его матери, которую он очень любил. Он никогда не забывал свою жену, которая умерла молодой. У него был бюст Сократа и фотография очень любимого бывшего ученика лицея. Он написал стихотворение в память о правителе Ассоса, который был близким другом. Он использовал преднамеренные воспоминания, чтобы поддерживать связь с прошлым, хотя он не верил ни в какую жизнь после смерти. Я думаю, это движется. Человек, столкнувшийся со смертью лицом к лицу, один из очень немногих людей в античности, которые поступили так, храбро осознавал, что жизнь — это не только генеральная репетиция, но и единственное представление и премьера в одном лице.Я нашел его чрезвычайно полезным в одной из самых сложных жизненных ситуаций.

Я думаю, что Аристотель — самый важный интеллектуал из когда-либо живших. Он обладает основополагающим статусом во многих академических дисциплинах, а также изобрел революционную этику, ориентированную на человека. Каждый заслуживает доступа к этому удивительному мыслителю.

Five Books стремится обновлять свои рекомендации по книгам и интервью.Если вы участвуете в интервью и хотите обновить свой выбор книг (или даже то, что вы о них говорите), напишите нам по адресу [email protected]

Излечимая болезнь для Украины?

14 февраля, -е, , 2010, после второго тура голосования на пятых президентских выборах Украины после обретения независимости Виктор Янукович был объявлен победителем и избранным президентом.В течение нескольких месяцев после такого развития политического ландшафта Украины были приняты многочисленные реформы, которые вызвали гнев как международного сообщества, так и некоторых групп внутри самой Украины. Например, после президентских выборов и того, что кандидату от оппозиции Юлии Тимошенко было трудно сформировать коалицию в парламенте, в Верховной Раде было сформировано новое правительство. Сообщается, что это правительство состоит из самого большого кабинета любого европейского государства с 29 министрами, назначенными для работы в этом центральном качестве.Однако из 29 назначенных министров нет ни одной женщины-парламентария. [1] Замечания, сделанные главой этого кабинета министров, новоназначенным премьер-министром Украины Николаем Азаровым, «разозлили феминистские группы, заявив, что женщины не подходят для высоких политических должностей и неспособны проводить реформы» [2]

.

Независимо от того, какое влияние это новое правительство окажет на статус прав женщин в Украине или внешнюю политику государства, сами выборы и события, которые привели к формированию нового правительства в Верховной Раде, отражают новые тенденции в постсоветском пространстве Украины. политическое развитие, которое может создать значительные риски для стабильности существующей там демократической модели.Чтобы изучить возможные решения проблемы растущего уровня нестабильности, необходимо будет подробно изучить события, связанные с объявлением 14 февраля победы Януковича, и конкретные тенденции, которые отражают эти события.

Даже на ранних этапах президентской избирательной кампании несколько кандидатов на этот государственный пост начали выдвигать обвинения против своих оппонентов, предполагая, что эти оппоненты могут готовить крупномасштабные попытки фальсификации результатов голосования.В начале января 2010 года «Тимошенко утверждала, что Партия регионов Януковича организовывала массовые мошенничества на востоке страны…» [3] Кроме того, даже когда Тимошенко отозвала свою апелляцию в Высший административный суд по результатам выборов, она настаивал на отказе официально признать Януковича новым президентом и даже зашел так далеко, что в телеобращении заявил, что «Янукович стремится установить антиукраинскую диктатуру» [4]

.

Важно отметить, однако, что не только Тимошенко и ее сторонники выступили с такими публичными обвинениями в достоверности результатов выборов.Действующий кандидат Виктор Ющенко, бывший союзник Тимошенко во время так называемой «оранжевой революции» 2004 года, предположил, что «самая большая угроза фальсификации в первом туре исходит от Блока Юлии Тимошенко» [5]. , Янукович рекламировал обвинения в том, что Тимошенко и ее сторонники будут стремиться оказать неэтичное влияние на результаты выборов, чтобы избежать поражения во втором туре президентских выборов [6]. С учетом того, что действующий кандидат, а также два лидера на выборах играют на опасениях, что фальсификация на выборах, которая присутствовала в первых двух турах президентских выборов 2004 года в Украине, повторится в 2010 году, понятно, что общественное доверие к целостность демократического процесса должна в некоторой степени пострадать.

Совместный опрос, проведенный местными НПО «Демократические инициативы» и Украинской социологической службой за несколько недель до выборов, показал, что только 4,5% респондентов считают, что голосование будет справедливым, в то время как 41,4% полагают, что результатами выборов будут манипулировать, и 15,7% выразил уверенность в том, что манипуляции с голосованием будут настолько обильными, что результаты будут радикально отклонены от подлинной политической воли электората [7]. Международные наблюдатели отметили существенное влияние этих обвинений и на политическую атмосферу в стране.В своем заключительном отчете о голосовании наблюдатель за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отметили, что «необоснованные обвинения в крупномасштабных фальсификациях на выборах негативно повлияли на атмосферу выборов и уверенность избирателей в процессе ». [8]

Эти отчеты местных и международных наблюдателей о состоянии общественного доверия к демократическому процессу в Украине указывают не только на то влияние, которое украинские политики могут оказать на восприятие легитимности определенного государства. институты — такие как административный потенциал Центральной избирательной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов — но также и общественное мнение о том, что правящие элиты не были в достаточной степени способны оказывать правительственные услуги ожидаемого уровня, занимая государственные должности.Эту правящую элиту, состоящую из давних украинских политиков, не следует понимать здесь в марксистском смысле, имея в виду буржуазию, которая обеспечила себе средства производства в период приватизации и принятия вдохновленных Западом экономических реформы, последовавшие за распадом Советского Союза. Скорее, имея в виду «правящую элиту», цель состоит в том, чтобы кратко указать либо тех украинских политиков, которые продемонстрировали стойкую способность оставаться рядом с основными процессами принятия решений в управлении своей страной, либо обладают некоторой предполагаемой степенью харизмы. это побуждает аудиторию — а именно электорат — принимать настоящие «речевые акты» таких политических лидеров как нормативные правила в этой политической культуре.

Что касается первого типа политического лидера, который может быть определен как часть украинской властной элиты, можно сослаться на пример Николая Азарова. Хотя его замечания о роли женщин в украинской политике вызвали большой гнев общественности, как уже упоминалось ранее, Азаров по-прежнему неизменно участвует в процессах принятия решений на высоком уровне в национальном правительстве. Помимо того, что в настоящее время он занимает пост премьер-министра, он ранее занимал пост премьер-министра с конца 2004 г. до начала 2005 г., а также занимал пост министра финансов с 2002 г. до конца своего первого, хотя и короткого срока на посту премьер-министра.[9] Между тем, в случае второго типа политического лидера, который может быть определен как принадлежащий к правящей элите, достойным внимания примером является бывший премьер-министр и кандидат в президенты Юлия Тимошенко. В материалах, пропагандирующих свою политическую позицию в международной аудитории, Блок Юлии Тимошенко сам использует термин «харизматический лидер» для описания Тимошенко. [10] Представление о том, что Тимошенко обладает значительной степенью влияния на общественное мнение в силу своей личной харизмы, настолько распространено, что некоторые наблюдатели выдвинули идею о том, что победа Тимошенко на президентских выборах 2010 года вполне могла нанести ущерб хрупкой системе. сдержек и противовесов в демократической системе Украины, поскольку она могла быть склонна к концентрации власти внутри президентства.[11]

Хотя основания для включения отдельных политических деятелей в украинскую правящую элиту различаются, у этих политических лидеров есть одно общее сходство, помимо способности влиять на развитие социальных конструкций в Украине и прерогативы разработки государственной политики, отсутствие доверия общественности к этой элите. Можно сказать, что общественное доверие к возможностям нынешней политической элиты в Украине было довольно низким еще до того, как общественность стала свидетелем разворачивающейся драмы президентских выборов 2010 года и их непосредственных последствий.Некоторые ученые отмечают, что в разгар восстановления независимости Украины от распадающегося Советского Союза «лидеры не контролировали процессы государственного строительства. Фактически, именно сам процесс определял действия и восприятие лидеров »[12]. Некоторые авторы предполагают, что стремление к независимости и национальному возрождению еще до распада Советского Союза представляло собой значительный сдвиг в политической жизни. культуры Украины, создавая новую жизненную силу для политического дискурса страны, и что этот «политический дискурс» создал идеологический фон для националистических движений и означал создание новой национальной элиты.[13] Было ли это так и случаи «переноса», то есть политические лидеры, которые ранее поддерживали советский режим, сохраняя власть и влияние в переходный период и в последующий период, были исключением, а не правилом согласно Таким образом, похоже, что украинская общественность и некоторые международные наблюдатели считают мышление правящей элиты и ее подходы к современным социальным проблемам устаревшими и неадекватными.

Кроме того, похоже, существует точка зрения, что украинские политические лидеры, независимо от их предполагаемого уровня компетентности, не считают своей основной мотивацией наилучшие интересы электората.Это мнение о том, что политические элиты в Украине озабочены главным образом не общественными интересами, а личными интересами, дополнительно подкрепляется тесными связями, которые многие представители этой интеллигенции поддерживают с политическими и деловыми лидерами в соседней Российской Федерации. На Украине и в других частях постсоветского пространства «члены политической элиты в этих странах продолжали развивать личные связи с бывшими партийными и экономическими лидерами в Москве» [14], и, как было замечено, они продолжали преуспевать и после переворота. -отверждение украинской независимости.

Эта последняя причина отсутствия уверенности в способности правящей элиты способствовать достижению наилучших результатов политики оказывается наиболее убедительным аргументом в пользу широко распространенной политической апатии в Украине в настоящее время. В конце концов, в стране не обязательно отсутствует целостность демократического процесса, поскольку международные наблюдатели не сообщили об отсутствии нарушений в процедуре голосования на недавних президентских выборах. «Несмотря на то, что формальные демократические институты и процедуры были приняты, игры за власть элит отрицательно сказались на качестве демократической политики.[15] Таким образом, даже при наличии институтов, способствующих динамичной и стабильной демократии, споры между политическими элитами страны представляют собой главную угрозу этой самой демократии и всему развитию, которое было достигнуто в два десятилетия после распада Советского Союза. В этом свете споры между Ющенко и Тимошенко после «оранжевой революции» нанесли такой же ущерб демократическому процессу, как и необоснованные обвинения в фальсификации выборов, которыми обменивались лидеры-кандидаты.

Украинская демократия была скована гордиевым узлом, составляющими которого являются «медленная институционализация, политическое общество, ограниченное элитами с в основном слабой партийной базой, сдержанная внутриэлитная борьба за власть, [и] потеря уверенности в себе. элиты со стороны граждан… »[16] Дилемма поиска средств развязать этот узел вполне может иметь важное значение для успеха проекта государственного строительства в Украине. В конце концов, поскольку избиратели чувствуют себя все более отчужденными от кандидатов в президенты и их внутриэлитной борьбы за власть, рассматривая честность избирательной администрации и саму процедуру голосования как подозрительные, вполне вероятно, что углубление этой политической апатии по поводу дополнительных избирательных циклов может привести некоторые сообщества к поиску альтернативных средств защиты своих политических интересов.Действительно, в государстве, охватывающем такую ​​большую территорию, где проживает множество этнических, языковых и религиозных меньшинств и которое постоянно испытывает некоторые экономические трудности, Украина находится в повышенном риске политического терроризма со стороны негосударственных субъектов, если только общество не будет доверять государство и его институты строго поддерживаются.

Если текущая политическая ситуация указывает на то, что легитимность государства находится под угрозой, необходимо изучить, как эту угрозу можно устранить или, по крайней мере, рассеять посредством корректировки поведения правящей элиты.На первый взгляд может показаться простой перспективой устранить усугубляющие факторы. Как уже говорилось, одной из наиболее веских причин растущего уровня политической апатии в Украине является преобладание внутриэлитной борьбы за власть. Следовательно, было бы разумно предположить, что наиболее подходящим решением для политических элит было бы проведение любой борьбы за власть или избирательных кампаний на основе идеологических разногласий или так называемых «проблем клина» в отношении политики правительства.Концепция проблем клина приобрела большое значение в политических коммуникациях и, следовательно, в политической культуре в Соединенных Штатах Америки с середины 20 века и далее. Выбор клина для политической кампании может быть делом с очень высоким риском для данного политика. «Ставка на позицию по какому-либо вопросу может привлечь внимание некоторых избирателей, но она также может оттолкнуть избирателей, которые не согласны…» [17]

В определенной степени некоторые украинские политические элиты стремились использовать клинья в качестве средства политической кампании.Например, в преддверии президентских выборов 2010 г. Тимошенко и Янукович пытались использовать статус русского языка в Украине в качестве политического вопроса, вокруг которого можно было бы мобилизовать свои региональные базы поддержки. [18] Тем не менее, статус русского языка не был жизнеспособным вопросом, по которому Ющенко и Тимошенко могли бы выстроить свою собственную борьбу за власть, поскольку их собственные позиции по этому вопросу не были ощутимо различны, и их соответствующие базы поддержки были получены из регионов страны, расположенных одинаково. — именно те, где русский язык не так широко распространен, а поддержка украинского языка как единственного государственного языка достаточно высока.Это указывает на одну из возможных причин того, почему политические элиты стремятся так активно использовать личные нападки в украинской политике. Украинская политическая культура сильно склоняется к коммунитаризму и тесно связанному с ним этнолингвистическому национализму.

Значение, придаваемое этнической идентичности и различным ортодоксиям, которые возникли в связи с ней, например, предположение о том, что украинский язык требует рьяной защиты, чтобы поддерживать свою силу как язык повседневного использования в большинстве, если не во всех, регионах страны означает, что те кандидаты, которые стремятся получить широкую поддержку в избирательных кампаниях на федеральном уровне, имеют очень мало возможностей для гибкости в поиске клинья.«На массовом уровне этническая идентичность является суррогатом разорванных связей бывшего советского коммунитаризма…» [19] В результате политические лидеры мотивированы активно поддерживать коммунитарные идеалы, апеллируя к социальным институтам и элементам, связанным с украинским нации, а не преследовать либеральные идеалы и ценности, которые продвигают личность выше этого структурированного видения сообщества. Даже Янукович и Партия регионов, хотя и считаются более скептическими по отношению к украинскому этническому национализму, по-прежнему в целом привязаны к коммунитаризму в политических коммуникациях.Принципиальное различие между Януковичем и его оппонентом во втором туре на президентских выборах 2010 года, Тимошенко, состояло в том, что социальные институты, которые он наиболее активно продвигал, были связаны не с украинской этнической нацией, а с русской этнической нацией в Украине.

Преобладание того или иного коммунитаризма в современной украинской политике открывает тревожные перспективы для демократического процесса в стране. Коммунитаристы «не верят, что социальное единство может поддерживаться такой слабой связью, как общие принципы справедливости… и опасаются, что баланс между разнообразием и единством был потерян.[20] Таким образом, изменение политической культуры Украины представляется маловероятным, поскольку постсоветский период обеспечит сильную поддержку коммунитарных настроений как правящей элитой, так и самим электоратом. Пока эти настроения гарантируют, что политические аргументы должны поддерживать и укреплять этническое сообщество, в то же время лично унижая политических оппонентов, нисходящая спираль апатии будет продолжаться. Были ли политические лидеры и электорат более склонными к представлениям о гражданском национализме и дискуссиям о гражданских ценностях и моделях государства — например, государства всеобщего благосостояния в Западной Европе или более либерализованное государство «ночного сторожа» — большее чувство социального Можно было бы укрепить сплоченность по всей Украине, а также создать политическую среду, в которой у правящей элиты не будет недостатка в проблемах, связанных с клином, по которым они будут проводить свои избирательные кампании в будущем.

Еще предстоит увидеть, как можно снизить уровень апатии и как большая часть украинского населения может быть вовлечена в политический процесс. Если избиратели по-прежнему будут лишены избирательных прав в результате избирательных кампаний страны, рассматривая усилия властных элит как подозрительные и самомотивированные, тогда, естественно, в конечном итоге проявятся более деструктивные проявления политического конфликта. Сохраняется некоторый потенциал для изменения поведения властных элит в ближайшем будущем, с окончанием президентства Виктора Януковича.Тем временем этнический и языковой национализм вполне может оставаться в центре политической повестки дня, поскольку это вопрос, по которому Янукович и Тимошенко могут легко занять противоположные позиции. Однако после президентства Януковича все еще может существовать некоторая перспектива изменения политической культуры, которая создаст более благоприятную атмосферу по отношению к ключевым принципам гражданского национализма, способствуя отходу от коммунитаризма раннего постсоветского периода. Этот сдвиг вполне может иметь решающее значение для сохранения стабильности и будущего процветания Украины.


[1] Киев Почта. (2010, 16 марта). Кабинет Азарова имеет самое большое количество министров в Европе. Киевская почта . Получено с http://www.kyivpost.com/news/politics/detail/61805/
[2] Хардинг, Люк. (2010, 24 марта). Украинские женщины ругают премьер-министра «неандертальца» за сексистские высказывания. Хранитель . Получено с http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/24/ukraine-mykola-azarov-women

. [12] Чурилов, Николай. (1999). «Украинская политическая элита: ее особенности и эволюция» в Шлапентохе, Владимире и Вандерпуле, Кристофере (ред.) Новая элита в посткоммунистической Восточной Европе . (с.179-187). Детройт, издательство Мичиганского государственного университета. стр.181 [13] Таран, Сергей. (2000). «Мифическое мышление, аристотелевская логика и метафоры в парламенте Украины» в Feldman, Ofer & de Landtsheer, Christal. (Ред.) За пределами публичного выступления и символов: исследования в риторике политиков и СМИ . (с.120-146). Вестпорт, Коннектикут: Гринвуд. стр.128 [14] Смит, Кейт С. (2004). Российская энергетическая политика в странах Балтии, Польше и Украине .Вашингтон, округ Колумбия: CSIS Press. стр.23 [15] Хигли, Джон и Пакульски, январь (2000 г.). «Игры за власть элиты и демократическая политика в Центральной и Восточной Европе» в Добри, Мишель (ред.) Демократические и капиталистические переходы в Восточной Европе . (стр.109-130). Амстердам: Клувер. стр.109 [16] Вебер, Александр. (2006). Влияние Европы на украинское государственное строительство: борьба за идентичность между Европой и Россией . Нордерштедт, Германия: GRIN Verlag. стр.66 [17] Hillyguys, Саншайн Д.И Шилдс, Тодд. (2008). Убедительный избиратель: проблемы клина в президентских кампаниях . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. стр.45 [19] Молчанов, Михаил А. (2002). Политическая культура и национальная идентичность в российско-украинских отношениях . Эдмонтон: Университет Альберты Press. стр.13 [20] Kymlicka, Will. (2002). Современная политическая философия . Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета. стр.271


Автор: Пол Прайс
Написано по адресу: Таллиннский университет
Написано для: Райво Ветик

июня 2010 года

Дополнительная литература по электронным международным отношениям

Колтачыхина О.Влияние православия на космологические представления в Украине (XI – XVIII вв.) (HSBS 2017-4, статья № 3)

 1. Колтачыхина Оксана Ю. Религия в космологических идеях в Украине (с XI по XVII век) (2014). Научный космополитизм и местные культуры: религии, идеологии, общества. Материалы 5-й Международной конференции Европейского общества истории науки. / Джанна Кациампура (ред.). Национальный греческий исследовательский фонд.Афины: Институт исторических исследований. 61–67. [на английском].
 2. Колтачыхина, О.Ю. (2014). Уявление про светобудову в Украине до XVII ул. [Идея мироздания в Украине до XVII века]. Украинское небо. Студии над историей астрономии в Украине: збирнык научных занятий. Студии по истории астрономии в Украине: сборник научных трудов. Львов. 186–201 [на украинском языке]
 3. Мильков, В.В., Полянский С. М. (2008–2009). Космологические произведения в книге Древней Руси: в 2 ч. Санкт-Петербург. [на русском].
 4. Огирко О.В. (2014). Религия и наука та их спиввидношення. Фундаментальные и прикладные исследования в практике ведущих научных школ.2, 123–137. [на русском].
 5. Гребеников Е.А., Огородников К.Ф., Климишин И.А. (1992). Очерки истории отечественной астрономии: С древних времен до начала XX в. Киев. 512. [на русском языке].
 6. Павленко Ю. В., Руда С.П., Храмов Ю. О., Хорошева, С. А. (2001). Природа в Украине до початки XX ул.в историческом, культурном на освященном контексте. Киев. 420. [на украинском языке].
 7. Райков Б.Е. (1937). Очерки гелиоцентрического мировоззрения в России. Москва-Ленинград. 264. [на русском языке].
 8. Головко, М.В. (1998). Выкорыстання материалов из истории вычизняной науки при выведении физики та астрономия.Киев. 93. [на украинском языке].
 9. Хижняк, З. И. (2001). Киево-Могилянская академия. Исторический нарис [Киево-Могилянская академия. Историческое обозрение. Киев. 20. [на украинском языке].
 10. Маньковский В. К., Хижняк З. И. (2003). История Киево-Могилянской академии. Киев. 184. [на украинском языке].
 11. Мыцко, И. З. Материалы до истории Острожкой академии (1576-1636): Bibliohr.материалы по истории Острожской академии (1576–1636): Библиограф. руководство]. Киев. 216. [на украинском языке].
 12. Winstedt, E.O. ed. (1909). Христианская топография Космы Индикоплевста. Кембридж: University Press, 400.
 13. Баранков, Г. С. (1998). Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского. Шестой день Иоанна Экзарха Болгарии. Раннее русское издание. Москва. 768. [на русском языке].
 14. Голышенко, В. С. Дубровина, В. Ф. (1997). Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Москва. 825. [на русском языке].
 15. Истрин, В. М. (1920–1930). Книги времени и образ Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе: в 3 т. [Книги того времени и образы Георгия Мниха. Летопись Георгия Амартола в древнеславянском переводе: в 3 т.].Ленинград. 1518. [на русском языке].
 16. Шестоднев, составленный Иоанном экзархом Болгарским [Шестоднев, составитель Иоанн Экзарх Болгарии] (1879) Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских обществ истории и древностей Российского общества истории и древностей Московского университета. Книга 3. 574. [на русском языке].
 17. Кузанский, Н. (1979). Сочинения: в 2 т. [Сочинения: в 2-х частях].Москва. 488. [на русском языке].
 18. Зизаний, С. (1906). Кассация святого Кирилла Иерусалимского Патриарха об антихристе и его знамениях…] Памятки украинско-русской мовы и литературы. Vol. 5. [на украинском языке].
 19. Hizelʹ, I. (2009–2012). Выбраны творения: у 3 т. [Избранные произведения: в 3 т.]. Киев-Львов. [на украинском языке].
 20. Козачинский, М. (1745). Философия Аристотелева по умствованию перипатетиков изданная. Львов. [на украинском языке].
 21. Прокопович, т. (1980). Философские творения: в 3 т. [Философские труды: в 3 т.]. Киев. 550. [на русском языке].
 22. Колтачыхина, О.Ю. (2011). Историко-научный анализ моделей происхождения Всесвиту в Давногрецкий натурфилософии.Вопросы истории науки и техники. 4, 39–47. [на украинском языке].
 23. Гаврюшин Н. К. (1983). Византийская космология в XI веке. Историко-астрономические исследования. 16, 325–338. [на русском].
 24. Филатова К.А. (2011). Византийский словарь: в 2 т. [Византийский словарь: в 2 т.]. Санкт-Петербург, т.2. [на русском языке].
 25. Словарь античной мифологии (1985). Киев. 236. [на украинском языке].
 26. Безобразов П.В. и Любарский Я. Н. (2001). Две книги о Михаиле Пселле. Санкт-Петербург. 544. [на русском языке].
 27. Пселл, М. (2003). Хронография. Краткая история. Краткая история]. Санкт-Петербург, 398. [на русском языке].
 28. История украинской культуры: у 5 т.Т. 2: Украинская культура XIII — первый половыний XVII столит (2001). [История украинской культуры: в 5 т. Vol. 2: Украинская культура ХІІІ — первой половины XVII веков. Киев. 847. [на украинском языке].
 29. Баранкова Г.С. (1978). Об астрономических и географических знаниях. Еестеннонаучные представительства Древней Руси: сб. ул. [Прикладное и чистое изображение в Древней Руси: Сборник статей].Москва. 48–62. [на русском].
 30. Зубов В. П. (1962). Неизвестный русский перевод «Трактата о сфере» Иоанна де Сакробоско. Историко-астрономические исследования. [Исторические и астрономические исследования]. 8, 221–239. [на русском].
 31. Шинкарук, В. И. (1987). История философии на Украине: у 3 т. [История философии в Украине: в 3 т.].Киев. Vol. 1. Философия эпохи феодализма. 400. [на украинском языке].
 32. Циборовская-Римарович И. О. (2008). Книги из библиотек иезуитских коллег в фондах НБУВ: происхождение, исторические судьбы, пути поступления. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития.6, 411–430. [на русском].
 33. Сотниченко П.А. (1981). К истории библиотеки Острожской школы. Федоровские чтения. 148–149. [на русском].
 34. Прения Лаврентия Зизания с игуменом Илиею (1859). Летописи русской литературы и древности. [Хроники русской литературы и древности]. 2, 2.[на русском].
 35. Сухомлинская О.В. (2005). Украинская педагогика в личностях. Киев. 624. [на украинском языке].
 36. Кашуба, М. В. (1979). Георгий Конысский [Георгий Конисский]. Москва. 173. [на русском языке].
 37. Фощан Я. И. (2010). История православия в науковом доробке Георгия Кониского: синтез теории и церковной практики.Хилея. 26, 238–245. [на русском].
 38. Матвийишин, Я. О. (1993). Новые материалы до биографии Георгия Кониского (1717–1795). Рукописное и книжное наследие Украины. Киев. 1, 39–58. [на украинском языке].

Аристотель | Биография, философия и факты

Аристотель родился 384 г. до н. Э. он известный греческий философ и эрудит.Аристотель был учеником Платона и впоследствии стал учителем Александра Великого. Работы Аристотеля охватывают различные темы, начиная от логики, музыки, театра, метафизики, физики, поэзии, политики, биологии, этики, государственного управления, лингвистики и зоологии. Он известен как основоположники западной философии. Именно работы Аристотеля создали всеобъемлющую систему западной философии, которая включала различные темы, такие как мораль, эстетика, логика, наука, метафизика и политика.Средневековая наука была глубоко сформирована из взглядов, которые он внес в отношении физических наук.

Аристотель родился в Стагире, Халкидики, примерно в 384 г. до н. Э. Его отец, Никомах, был личным врачом царя Македонского Аминта. Историки находят очень мало сведений о детстве, проведенном Аристотелем. Однако есть предположение, что он провел некоторое время во дворце Македонии. К восемнадцати годам он поехал в Афины, чтобы продолжить образование в Платоновской академии.Аристотель учился в академии в течение двадцати лет, прежде чем покинуть Афины около 348 г. до н. Э. После смерти Платона Аристотель почувствовал усиление напряженности и антимакедонских настроений в Академии. Поэтому Аристотель и Ксенократ отправились ко двору своего друга Гермия Атарнея, который находился в Малой Азии. Находясь в Малой Азии, Аристотель путешествовал по острову Лесбос, где изучал ботанику и зоологию острова. В это время он женился на племяннице Гермиаса, которую считали приемной дочерью Пифия.После смерти Гермия в 343 г. до н. Э. Филипп II Македонский пригласил Аристотеля стать наставником своего сына Александра. Именно в это время он был назначен главой королевской академии, расположенной в Македонии. Уроки были даны не только Александру, но и двум другим будущим королям, среди которых были Птолемей и Кассангер.

Аристотель вернулся в Афины в 335 г. до н. Э., Где основал школу, известную как лицей. Следующие двенадцать лет Аристотель вел курсы в официальной школе.Многие историки считают, что именно в этот период времени (335 г. до н.э. и 323 г. до н.э.) Аристотель начал сочинять большинство своих работ. Большинство сохранившихся работ имеют форму трактатов и включают в себя некоторые из наиболее важных и влиятельных работ современной западной философии. В список работ входят: Physics, Metaphysics, Nicomachean Ethics, Politics, de Anima и Peotics. Аристотель изучал почти все предметы, которые были доступны в то время, а также внес значительный вклад в эти области.К ним относятся: анатомия, астрономия, эмбриология, геология, метеорология, физика, зоология и география. Он внес свой вклад в философские сочинения по эстетике, этике, правительству, метафизике, политике, экономике, психологии, риторике и даже теологии. Это объединенные работы Аристотеля, составляющие виртуальную энциклопедию греческих знаний.

Вновь антимакедонские настроения возникли в Афинах после смерти Александра Македонского. Это заставило Аристотеля бежать из города в дом своей матери в Халкиде.Аристотель умер в 322 г. до н.э. в Эвбео естественной смертью. Он оставил главным палачом своего бывшего ученика Антипатра. В завещании, оставленном Аристотелем, говорилось, что он хотел, чтобы его похоронили рядом с женой.

Купить книги Аристотеля

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *