Содержание

Past Simple — минулий неозначений час

Past Simple (Past Indefinite) – простий неозначений час в англійській мові, що найчастіше використовується для позначення дії котра відбувалася в минулому і вже є завершеною. Ниже наведена формула та правила утворення Past Simple та слова-показники, наведені приклади його використання у розповідних, заперечних та питальних реченнях та наведені ситуації за яких вживається простий неозначений час в англійській мові.

Утворення Past Simple

У стверджувальному реченні Past Simple утворюється за допомогою додавання до дієслів закінчення -ed або ж використання їхньої другої форми (що також зветься Past Simple), якщо дієслово є неправильним. Для знаходження другої форми дієслова користуйтеся таблицею неправильних дієслів, що є на нашому сайті.

Стверджувальне (розповідне) речення з використанням Past Simple:

I played football yesterday. – Я грав у футбол вчора (дія завершена ще вчора).

I thought about that. – Я думав про це (дія завершена).

Заперечне речення утворюється за допомогою дієслова did (2 форма дієслова do) та додавання після нього частки not. При цьому did та not можна злити в одне слово didn’t.Формула:

Іменник + did + not + дієслово

Приклад заперечного речення:

I did not play with my dog yesterday. – Я не грав зі своєю собакою учора.

I didn’t smoke five years ago. – Я не курив п’ять років тому назад.

Для створення питального речення у Past Simple необхідно користуватися наступною формулою:

Did + іменник + дієслово

Приклад питального речення:

Did you play football yesterday? – Ти грав у футбол вчора?

Did you go to the cinema five days ago? – Ти ходив у кінотеатр п’ять днів тому?

 Слова-покажчики Past Simple

З Past Simple часто вживаються допоміжні слова, що дозволяють легше відрізняти простий неозначений час. Є такі слова-покажчики:

СловоПереклад
yesterdayвчора
the day before yesterdayпозавчора
(three days, five days, five years…) agoтри дні тому, п’ять днів тому, п’ять років тому і т.д.
last (week, month, year, weekend…)на минулому тижні, у минулому місяці, у минулому році і т.д.
in (1999, 2010, June, April…)у 1999, у 2010, у червні, у квітні і т.д.
when…коли….

Випадки, в яких вживається Past Simple

Ось ми підійшли до найголовнішого, а саме – випадків вживання простого неозначеного часу. Адже мало знати правила утворення будь-якого часу, потрібно вміти ним користуватися. Наведені нижче правила та приклади його вживання у різних випадках допоможуть вам навчитися його використовувати у розмові та на письмі.

I варіант використання: завершена дія у минулому

Past Simple в даному випадку використовується, аби підкреслити, що дія відбувалася в минулому і завершилася в минулому. При цьому часто використовуються слова-маркери. Приклади:

I saw a movie yesterday. – Я бачив фільм учора.

I didn’t see a play yesterday. – Я не бачив виставу учора.

Last year, I traveled to Japan. – В минулому році я подорожував до Японії.

II варіант використання: серія завершених дій

Past Simple використовується для позначення дій у минулому, що йшли одна за одною. Приклади:

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. – Я закінчив роботу, пройшовся до пляжу та знайшов гарне місце щоб поплавати.

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. – Він прибув з аеропорту у 8:00, зареєструвався в готелі у 9:00 та зустрів інших о 10:00.

Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? – Чи додав ти муки, відсипав її у молоко та потім додав яєць?

III варіант використання: дія, що продовжувалася в минулому деякий час

Ще одним випадком, коли використовується простий неозначений минулий час, може бути бажання підкреслити, що дія відбувалася в минулому деякий час. Зазвичай в таких випадках використовуються вислови for two years, for two months, all day, all year та інші. Приклади:

I lived in Brazil for two years. — Я жив у Бразилії протягом двох років.

Shauna studied Japanese for five years. — Шона вчила японську протягом п’яти років.

They sat at the beach all day. – Вони сиділи на пляжі увесь день.

IV варіант використання: звички в минулому

Past Simple може використовуватися у випадку, коли ви хочете показати, що у вас була якась звичка в минулому, якої ви вже позбулися. В цьому випадку Past Simple замінює вислів used to. Також є частим використання слова when. Приклади:

I studied French when I was a child. – Я вчив французьку, коли був дитиною.

He didn’t play the piano. – Він не грав на піаніно.

Did you play a musical instrument when you were a kid? – Чи ти грав на музичних інструментах, коли був дитиною?

V варіант використання: факти, що були актуальні в минулому або узагальнення

В даному випадку Past Simple використовується для опису фактів в минулому або ж узагальнення. Як і у випадку з 4 варіантом використання, значення дуже наближене до значення речень, в яких зустрічається used to. Приклади:

She was shy as a child, but now she is very outgoing. – Вона була скромною у дитинстві, але зараз вона дуже товариська.

He didn’t like tomatoes before.  — Раніше йому не подобалися помідори.

People paid much more to make cell phone calls in the past. – В минулому люди платили набагато більше аби дзвонити з мобільних телефонів.

Правила та приклади використання Past Simple(Indefinite) Passive дивіться тут.

Правильних відповідей:  

Ваш результат:  

ВПРАВИ

Далі:

Past Simple (Indefinite) – минулий неозначений час 4.60/5 (91.94%) 278 votesСподобався матеріал? Лайкни його! Тобі не важко, а нам приємно 🙂 Більше цікавого матеріалу з вивчення англійської мови:

Простое прошедшее время Past Simple – правила в английском языке

Название этого времени включает слова «past» (прошлый) и «simple» (простой). Второе дает надежду на несложные правила и беспрепятственное употребление на практике. Но многие студенты возмутятся такой обманке. Ряд трудностей в построении предложений, работа со смысловым глаголом, попытки уместно употребить обстоятельства времени – неполный перечень того, что может выбить почву из-под ног и отбить желание практиковать английский.

На помощь придут структурированные правила, с которыми вы увидите, что все не так уж сложно.

 

Когда по правилам нужно употреблять Past Simple

 

Действия, которые закончились в прошлом в определенное время

Мы можем задать вопрос «когда?» и получить четкий ответ

My cousins arrived yesterday

Мои кузены приехали вчера

Действия, которые происходили одно за другим

I got up, had breakfast and left for work

Я проснулся, позавтракал и отправился на работу

Действия, которые произошли в прошлом и не могут повториться ни при каких обстоятельствах

Обычно используется для описания жизни людей, которых уже нет в живых

I once took photo with Princess Diana

Однажды я сфотографировался с принцессой Дианой

Для выражения привычки или состояния в прошлом

When he was young, he lived in a small flat

Когда он был молод, он жил в маленькой квартирке

 

Глаголы в Past Simple: правила

Умение использовать верную форму смыслового глагола в предложении – это 98% успеха. Перед тем как приступить к глаголам в Past Simple, вспомним, какие глаголы бывают и почему важно уметь их различать.

Смысловые глаголы – это глаголы, которые заключают в себе смысл предложения и действия. И, соответственно, участвуют в переводе.

 • I washed my hands.
  – Я помыла руки.

Вспомогательные глаголы – в названии кроется истина: они помогают строить предложения и не участвуют напрямую в переводе. Для каждого времени выделяется свой личный вспомогательный глагол. Для Past Simple это «did».

 • Did you wash the hands? – Ты помыл руки?

Смысловой глагол в Past Simple

Смысловые глаголы в Past Simple бывают двух видов: правильные и неправильные. Первые консервативны, не любят сильных изменений. В утвердительном предложении ограничиваются добавлением окончания «-ed».

 • I opened the door. – Я открыл дверь.

Вторые (неправильные) – отчаянные ребята, готовые к кардинальным перевоплощениям. В утвердительном предложении полностью меняют свой внешний вид.

 • She went to the zoo. – Она пошла в зоопарк. (Начальная форма глагола «went» – «to go».)

Как понять, к какой группе относиться выбранный вами глагол? На первых порах фото жены/мужа/детей/кота в кошельке придется заменить таблицей неправильных глаголов. При построении предложения постоянно заглядывайте туда и ищите форму глагола во второй колонке. Хотим вас подбодрить: неправильных глаголов, которые чаще всего употребляются в речи, не так много, они быстро запомнятся – и фото жены/… можно будет вернуть на законное место.

Прежде чем мы перейдем к построению предложений, уделим еще минутку правильным глаголам. Мы уже обозначили, что правильные глаголы ограничиваются добавлением окончания «-ed». Но, как и всегда в английском языке, есть свои нюансы.

 

Глагол заканчивается на «e» – добавляем только «d»

Like – liked

Hate – hated

She danced a lot yesterday

Она танцевала много вчера

Одна ударная гласная + согласная = удваиваем гласную + «ed»

Prefer – preferred

Stop – stopped

They planned to have a party

Они запланировали провести вечеринку

Согласная + «y» = «y» + «ied»

Carry – carried

Study – studied

Tom tried to sleep last night

Том попытался поспать прошлой ночью

Гласная + «y» = «y» + «ed»

Play – played

Enjoy – enjoyed

We stayed in hotel

Мы остановились в отеле

 

Обратите внимание, что перевод глаголов в Past Simple на русский язык может быть выражен глаголами как совершенного типа, так и несовершенного.

 • Olivia cleaned her room an hour ago. – Оливия убрала комнату час назад.
 • I watched TV yesterday. – Я смотрел телевизор вчера.

Произношение окончания «-ed»

 

[ɪd]

когда глагол заканчивается на [t], [d]

posted, succeeded

[t]

когда глагол заканчивается на [k], [s], [tʃ], [ʃ], [f], [p]

cooked, kissed, touched, wished, laughed, stepped

[d]

любое другое окончание

arrived, prepared, showed, robbed

 

Как строятся предложения в Past Simple: правила

Утверждение

Подлежащее + сказуемое + второстепенные члены предложения.

Подлежащим может выступать местоимение (I, you, etc.), имя собственное (Mary, Tom etc.) или существительное (the boys). Сказуемое выражено смысловым глаголом в Past Simple – правильным или неправильным – смотрим по ситуации.

 • The boys played in the garden. – Мальчики играли в саду.

Подлежащее – существительное «boy» во множественном числе.

Сказуемое – правильный глагол «play».

 • Tom bought a new car last week. – Том купил новую машину.

Подлежащее – имя собственное.

Сказуемое – неправильный глагол «buy».

 • They planned the robbery. – Они спланировали ограбление.

Подлежащее – местоимение «they».

Сказуемое – правильный глагол «plan».

 

Отрицание

Построить отрицательное предложение поможет вспомогательный глагол «did». Он полностью освобождает смысловой глагол от необходимости менять форму или добавлять окончание. Плюс не забываем про частичку «not» для указания отрицания. От утвердительного предложения отличие в том, что сказуемое выражено вспомогательным глаголом «did» + частичкой «not» + смысловой глагол без изменений.

 • She did not stay. – Она не осталась.

Рекомендуем сокращать «did not» до «didn’t».

 • You didn’t study. – Ты не учился.

Вопрос

В вопросе частичку «not» отпускаем отдыхать, а «did» предоставляем королевское место в самом начале предложения. Причем свое покровительство над смысловым глаголом «did» оставляет в силе, форму не меняем.

 • Did Samantha go to the party? – Саманта пошла на вечеринку?

Краткость – сестра всего хорошего на этой земле, поэтому вовсю используем краткие ответы.

 • Did you travel abroad? – Yes, I did. / No, I didn’t. – Ты путешествовал за границу? – Да, путешествовал. / Нет, не путешествовал.

Глагол «to be» в Past Simple

«Быть или не быть в Past Simple?», – вопрошал Шекспир. Глагол «to be» популярный и востребованный в речи, поэтому и запросы у него отдельные. В утвердительном предложении все остается, как раньше.

 • I was afraid. – Я боялся. («To be» – неправильный глагол, форма «was» для единственного числа.)
 • We were late. – Мы опоздали. (Форма «were» для множественного числа.)

В отрицательных и вопросительных предложениях глагол «to be» обходится без помощи «did». Справляется гордо сам. Но частичке «not» обязательно явиться для указания отрицания. Так как «did» не приглашен, то и «to be» остается в форме Past Simple. Рекомендуем использовать краткие формы:

were not – weren’t;
was not – wasn’t.

 • Kate wasn’t happy after the party. – Кейт не была счастлива после вечеринки.
 • Were you at school yesterday? – Ты вчера был в школе?

Конструкция «used to»

Для обозначения прошлых привычек, которые уже не актуальны, можно использовать «used to».

 • She used to walk to school, but now she drives to work. – Раньше она ходила на работу пешком, но сейчас она ездит на машине.

В вопросительных и отрицательных предложениях законы те же, что и с правильными глаголами.

 • I didn’t use to get up early. (But now I get up early.) – Раньше я не вставала рано. (Но теперь я встаю рано.)
 • Did you use to work in a café? – Раньше ты работал в кафе?

Необязательно указывать, что ситуация изменилась в настоящее время. При использовании «used to» изменения в жизни подразумеваются сами собой. Мы же указали их для наглядного примера.

 

Обстоятельства времени и указатели в Past Simple

Помимо главных членов предложения, с которыми мы ведем упорную работу во времени Past Simple, существуют также обстоятельства времени – слова-маркеры, которые подчеркивают особенности Past Simple и помогают лучше донести информацию. Они, как маяки, указывают, где мы смело можем ставить глагол в Past Simple. Мы предоставляем основные обстоятельства времени, но их, конечно же, больше. Главное правило: обстоятельство времени в Past Simple должно указывать конкретное время и отвечать на вопрос «когда?».

 • My parents got married in 1995. – Мои родители поженились в 1995. (Точное указание года.)
 • Mary left for Italy a week ago. – Мари уехала в Италию неделю назад. (Может также быть month/year ago.)
 • Did you brush your teeth yesterday?
  – Ты чистил зубы вчера? (Когда? – Вчера.)
 • The boys played football last Sunday. – Мальчики играли в футбол прошлое воскресенье. (Дополнительные варианты – Last night/week/month/year.)
 • She opened the door, then her friends shouted “Happy birthday”. – Она открыла двери – и все друзья закричали: «С днем рождения!».

Дополнительные случаи употребления Past Simple

Также Past Simple, по правилам, мы используем для описания воображаемой ситуации в настоящем.

 • If I saw a ghost, I would run away. – Если бы я увидел приведение, я бы убежал.
 • If I were you, I would apologize. – Будь на твоем месте, я бы извинился.

Во второй части предложения «would» можно заменить на «could», «might».

 • If the weather improved, we could go on a picnic. – Если бы погода улучшилась, мы бы отправились на пикник.
 • If I won a lottery, I might buy a yacht. –  Если бы я выиграл в лотерею, я бы купил яхту.

Обороты «there was», «there were»

Это прошлая форма конструкций «there is», «there are». Используется в предложении, чтобы указать, что что-то существовало. Дословно не переводится, а перевод самого предложения начинается с конца.

 • There was a bakery on the street 20 years ago. – Двадцать лет назад на этой улице была пекарня.

Для вопроса «there» и «were» меняем местами.

 • Were there any houses here thirty years ago? – Тридцать лет назад тут были какие-то дома?

Для создания отрицательного предложения нам понадобится частичка «not».

 • There weren’t any children in the classroom. – В классной комнате детей не было.

Минулий час в англійській мові: утворення Past Simple

Минулий простий час в англійській мові (Past Simple) вживається для позначення процесу або дії, яка почалась або закінчилась в минулому. В статті розглянемо основні принципи утворення та правила вживання Past Simple у різних формах речення.

Формування часу

Основне правила при побудові стверджувального речення полягає в тому, що при утворення часу до правильних дієслів додається закінчення – ed, а неправильні – мають іншу форму (наведені в таблиці неправильних дієслів). Для прикладу розглянемо таблицю:

ІнфінітивМинулий час
to workпрацюватиworkedпрацював
to playгратиplayedграв
to wantхотітиwantedхотів
 • She played with her cat in the backyard. – Вона гралася зі своїм котом у дворі.
 • They worked until last night. – Вони працювали до кінця минулої ночі.
 • He wanted to bye a cap of tea. – Він хотів купити чашку чаю.

Проте є деякі особливості додавання закінчення -ed до певних слів, які наведені в таблиці.

Винятки в правописіПриклад
Після закінчення -e, додається лише -dsmilesmiled
Якщо дієслово закінчується на приголосну, перед якою стоїть голосна, то вона подвоюєтьсяadmit
travel
admitted
travelled
Якщо дієслово закінчується на -y, перед яким стоїть приголосна, то він змінюється на -ihurryhurried
 • She smiled when she saw her husband. – Вона посміхнулася коли побачила свого чоловіка.
 • We admitted that we were wrong. – Ми визнали, що були не праві.
 • He harried to yob yesterday. – Вчора він поспішав на роботу.

Заперечна форма

Для побудови заперечного речення використовують дієслово did (форма do для минулого часу) з додаванням частки not. Скорочена форма виглядає так: didn’t. Наприклад:

 • They did not play football the day before yesterday. – Вони не грали в футбол позавчора.
 • He didn’t live in London. – Він не жив у Лондоні.
 • I didn’t sleep well last night. – Я не спала минулої ночі.

Зверніть увагу! В такому реченні в минулому часі вживається лише допоміжне дієслово did not, усі інші використовуються в інфінітиві.

Питальна форма

Для побудови питального речення також використовується дієслово did, з якого починається запитання, якщо відсутнє додаткове питання. Наприклад:

 • Did you call me yesterday? – Ти телефонував мені вчора?
 • Did she live abroad? – Вона жила за кордоном?
 • When did you meet your husband? – Коли ти познайомилась зі своїм чоловіком?

Використання Past Simple

У цьому розділі ми розглянемо випадки використання минулого простого часу в англійській мові, детально розберемо кожен з них та наведемо приклади.

1 – Завершена в минулому дія

Минулий час в англійській мові використовується щоб підкреслити, що дія почалась і закінчилась в певний момент часу в минулому.

He saw a movie yesterday. – Вчора він бачив фільм.
I didn’t play this game last night. – Я не грав цю гру вчора ввечері.
Did she have dinner last night? – Вона вечеряла минулого вечора?

2 – Серії завершених дій

Past Simple вживається щоб перерахувати та показати що деякі дії відбувалися в минулому одна за одною. Наприклад:

She finished work, went to the store and bought a new dress. – Вона закінчила роботу, пішла в магазин та купила нове плаття.
They arrived from the airport at 6:00, checked into the hotel at 7:00 and met the others at 9:00. – Вони прибули з аеропорту о 6:00, зареєструвалися в готелі о 7:00 та зустріли інших о 9:00.

3 – Тривалість дії в минулому

Past Simple також може бути використаний щоб показати що дія деякий час відбувалася в минулому. Тривалість такої дії зазвичай позначається такими виразами: for two minutes, for five years, all day, all week та інші.

Bill studied Japanese for six years. – Біл вчив японську протягом п’яти років.
He didn’t stay at the party the entire time. – Він не залишався на вечірці увесь час.
We lived in China for two years. – Ми жили в Китаї протягом двох років.

4 – Звички в минулому

Також минулий час можна використовувати якщо ви хочете розповісти про звичку, яка була в минулому, але ви її позбулися. Past Simple у цьому випадку змінює вислів “used to”. Щоб було зрозуміло що мова йде про звички часто вживають наступні вирази: often, never, always, when I was younger, when I was a child та інші.

She played the piano. – Вона грала на піаніно.
Did he play a musical instrument when he was a kid? – Він грав на музичних інструментах коли був дитиною?
They studied Spanish when they were children. – Вони вивчали іспанську коли були дітьми.

5 – Факти в минулому або узагальнення

У цьому випадку минулий час в англійській мові вживається для щоб описати факти, які були в минулому або узагальнення, які більше не правдиві. Так само як і у в випадку, використання Past Simple схоже з виразом “used to”. Наприклад:

She didn’t like apples before. – Раніше їй не подобались яблука.
He was shy as a child, but now he is very outgoing. – Він був сором’язливою дитиною, але зараз він дуже товариський.

Ось це і усі основні моменти, які вирізняють минулий неозначений час серед всіх інших. Їх слід добре запам’ятати, оскільки він досить часто вживається у повсякденній розмовній мові. Також не забудьте виконати вправи з Past Simple для кращого закріплення матеріалу.

Past Simple – вживання минулого часу в англійській мові

4.3 (86.03%) 63

Прошедшее время в английском языке. Примеры предложений в Past Simple

Время означает действие, которое произошло или происходило (совершенный/несовершенный вид) в прошлом. Эта часовая форма также используется для обозначения последовательности действий или многократно повторяющихся привычек в прошлом. Вот примеры предложений на английском:

 • We were in London in 2017 (Мы были в Лондоне в 2017 году).
 • The museum had a great collection of paintings (Музей имел огромную коллекцию картин).
 • Samanta received this present two days ago (Саманта получила этот подарок два дня назад). 
 • He finished his work in the garden and washed his hands (Он закончил работу в саду и вымыл руки).
 • My child watched cartoons every weekends (Мой ребенок смотрел мультики каждые выходные). 

Распознать прошедшее время легко с помощью не только соответствующих форм глагола, но и временных слов-маркеров:

 • yesterday (вчера),
 • last summer, month, year… (прошлого лета, месяца, года …),
 • two years, five days … ago (два года, пять дней… назад),
 • in 2019… (в 2019… году),
 • How long ago…? (Как давно…?).

 

Past Simple для описания прошлых привычек

Повторяющиеся действия в прошлом, которые не продолжаются на сегодняшний день, можно передавать с помощью выражений «used to» или «would». После них употребляется неопределенная форма глагола. Эти конструкции означают, что действие происходило много раз в неопределенное время. При переводе указанных глагольных выражений добавляем обстоятельства времени «раньше», «когда-то давно». Однако с «used to» и «would» не сочетаются слова-маркеры прошедшего времени «yesterday», «last», «ago».

 • I used to travel a lot when I was young (Я много путешествовал, когда был молодым). Но: I travelled a lot last summer (Я много путешествовал прошлым летом).
 • Helen used to eat meat, but now she is a vegetarian (Раньше Хелен ела мясо, но сейчас она вегетарианка).
 • I would sit and watch the sunset in the evenings (Когда-то я сидела и наблюдала закаты по вечерам).
 • When I felt alone in long winter evenings, I would play the piano and sing (Когда я чувствовала себя одиноко длинными зимними вечерами, я играла на рояле и пела).

«Would», в отличие от «used to», слово более формальное и используется исключительно для повторяющихся действий. А вот «used to» может также обозначать состояния или характерные человеческие черты. Например:

 • Cristofer used to like seafood (Раньше Кристофер любил морепродукты).
 • There used to be a deep pond behind the pinewood (За сосновым лесом раньше был глубокий пруд). 

 

Схема построения повествовательного предложения в Past Simple. Правильные и неправильные глаголы

Прежде чем переводить предложения, необходимо выяснить, с каким глаголом имеем дело. Кстати, разделение глаголов на правильные и неправильные присуще только повествовательным предложениям. Если глагол вам неизвестен, стоит поискать его в таблице неправильных глаголов (іrregular verbs), вторая колонка слева. Всего в английском языке насчитывают около 470 іrregular verbs, но многие из них уже устарели и вышли из активного употребления. 

Если глагола нет в таблице, значит – он правильный. К правильным глаголам добавляем окончание -ed: to work-worked, to clean-cleaned, to stay-stayed. Схема повествовательного предложения выглядит так:

Подлежащее + сказуемое (глагол-ed или ІІ форма неправильного глагола) + вспомогательные члены предложения.

 • They forgot to leave a note (Они забыли оставить записку).
 • We discussed all questions yesterday (Мы обсудили все вопросы вчера).

Правила добавления окончания -ed. Чередование и удвоение звуков

 • Если глагол заканчивается на или -ее, добавляем только букву d:

arrive – arrived, underline – underlined, agree – agreed.

 • Если глагол имеет окончание –у, перед которым стоит согласная, то буква –у чередуется с –і. Когда же перед –у находится гласная, никаких изменений не происходит:

try – tried, accompany – accompanied, marry – married, но stay – stayed, enjoy → enjoyed

 • Если глагол заканчивается на –ic, то во время добавления –ed, буквосочетание –ic чередуется с –ick

panic – panicked, picnic – picnicked

  • Когда глагол заканчивается на согласную, перед которой стоит краткая ударная гласная, наблюдаем удвоение конечной согласной. Исключением являются буквы –x и –w. Например: omit – omitted, stop – stopped, occur – occurred, но cook – cooked, open – opened, mix – mixed
 • В британском варианте английского языка конечная согласная –l всегда удваивается. В американском варианте – только когда на предыдущую краткую гласную падает ударение: 

travel – travelled, cancel – cancelled, rebel – rebelled

 

Отрицательные предложения в прошедшем времени. Вспомогательные глаголы

Чтобы передать отрицание в Past Simple, используем вспомогательные глаголы и частицу not. Выделяют 3 вспомогательных глагола:

 • did (2-я форма глагола to do)
 • was (был, была, было; аналог is в Present Simple)
 • were (были; аналог are в Present Simple)

Глагол was употребляется с лицами I, he, she, it. Глагол were – с лицами you, we, they. 

Формы выражения «не» did not, was not, were not имеют сокращенные варианты didn’t, wasn’t, weren’t

В предложении только один глагол может иметь грамматическую категорию Past Simple. Такие особенности отличают прошедшее время. Грамматика английского языка содержит важное правило: после «did» основной значимый глагол употребляется в начальной форме. Вот схемы отрицательного предложения:

Подлежащее + didn’t + сказуемое (глагол в начальной форме) + вспомогательные члены предложения.

Подлежащее + wasn’t/weren’t + вспомогательные члены предложения.

 • They didn’t pay the driver (Они не заплатили водителю).
 • She didn’t use to eat porridge in the mornings (Раньше она не ела овсянку по утрам).
 • I wasn’t at home yesterday (Меня не было дома вчера).
 • Our guests weren’t surprised (Наши гости не были удивлены).

 

Как задавать вопросы в Past Simple? Какой порядок слов в предложении?

В вопросительном предложении используются вспомогательные глаголы, а также особенный, «вопросительный» порядок слов: сначала ставится вспомогательный глагол, потом – подлежащее, затем – сказуемое. Нужно помнить, что основной глагол остается в начальной форме. Ознакомимся с подробными схемами вопросов:

Вопросительное слово (если есть) + did + подлежащее + сказуемое в начальной форме+ вспомогательные члены предложения?

Вопросительное слово (если есть) + was/were +подлежащее + вспомогательные члены предложения?

 • Did you suggest such an interesting trip? (Вы предложили такое интересное путешествие?)
 • Why didn’t he tell about this? (Почему он не рассказал об этом?)
 • Were children at the playground an hour ago? (Дети были на площадке час назад?)
 • Where was your purse? (Где был твой кошелек?)

 

Особенные случаи применения формы Past Simple

Форма простого прошедшего времени употребляется в условных предложениях второго типа (Second Conditional) для выражения нереального условия. Придаточные предложения с этим условием имеют значение настоящего или будущего времени. В частности, Past Simple необходимо использовать после союзов и выражений:

 • if в значении «если бы».

If I were in your shoes, I would make a right decision (Если бы я была на твоем месте, я бы приняла правильное решение). Глагол «were» в этом случае используется для всех лиц единственного и множественного числа. 

 • I wish – «жаль», «как хотелось бы».

I wish I lived somewhere at the seaside (Жаль, что я не живу где-то на берегу моря. Или: Как хотелось бы жить где-то на берегу моря).

 • It is time/ It is high time – «уже время», «давно пора».

It is high time you packed all the things. The plane leaves in three hours. (Давно пора тебе собрать все вещи. Самолет улетает через три часа). 

Past Simple Passive

— Я не сделал уроки.
— Я разбил вазу.
— Я съел все печеньки.

Не правда ли, иногда сложно вот так взять и признаться в таком?
Сравните:

— Уроки не были сделаны.
— Ваза разбилась.
— Печеньки были съедены.

Теперь все предстает в ином свете. Во-первых, непонятно, кто совершил действие, вроде как, никто и не совершал, наказывать некого. Во-вторых, звучит солидно и по-деловому. Англичане давно осознали плюсы таких предложений и активно их используют, особенно в документах, новостях и научных статьях. В общем, там, где не нужно заострять внимание на том, кто именно сделал действие. Если в активном предложении, «Я съел все печеньки», говорящий берет на себя ответственность, то в пассивном «Печеньки были съедены», он как-бы между прочим сообщает факт про печеньки.

Этим и отличается пассивный залог past simple от активного. В past simple passive правило таково: акцент переносится с действующего лица на объект действия.

Образование Past Simple Passive

(русское произношение — паст симпл пассив)

Берем предложение, в котором кто-то что-то сделал. Например,

John killed Mike (Джон убил Майка)

Сейчас фокус внимания полностью на Джоне, всем видно, какой он негодяй. Он берет ответственность за убийство и садится в тюрьму.

Чтобы получился past simple passive voice, поставьте на первое место в предложении не Джона-убийцу, а Майка-жертву:

Mike was killed by John (Майк был убит Джоном)

Конечно, это не означает, что Джону теперь ничего не будет за убийство. Но, в данном случае, он нас не очень интересует, все внимание сконцентрировано на несчастном Майке.

Образуется такое предложение следующим образом: сначала говорим, кто подвергся действию, потом ставим was или were, в зависимости от числа подвергшихся. Если один, то was, если несколько — were. Потом берем смысловой глагол, т.е. что именно было сделано. Если глагол правильный, добавляем к нему окончание -ed, если неправильный — пользуемся третьей формой V3. Эти формы есть в таблицах неправильных глаголов, которые мы все учили в школе. Помните?

See — saw — seen
Catch — caught — caught

Чтобы составлять предложения past simple passive, т.е. предложения в страдательном залоге, нам нужны именно третьи формы из таблицы:

John was seen (Джона увидели)
He was caught by the police (Он был пойман полицией).

Past Simple Passive, примеры образования:

Очень часто в предложениях с past simple passive voice опускается by whom, т.е. кем было совершено действие, это просто подразумевается, но не говорится, понимается из контекста:

I was hungry. The sweets were eaten (by me)
Я был голоден. Конфеты были съедены (мной)

Субъект, объект, предикат и кто из них страдает в страдательном залоге

Давайте разберемся: субъект — это тот, кто совершает действие. Помните Джона, который прикончил Майка? Джон — субъект, а еще — подлежащее, можно задать вопрос «кто?»:

— Кто убил Майка? — Джон.

Тот, на кого направлено действие субъекта — объект.

— Кого убил Джон? — Майка

Майк — это объект в бездушном преступлении, которое совершил Джон, а также дополнение с точки зрения грамматики.

А само действие-глагол killed (убил) называется предикат, или сказуемое. Оно отвечает на вопрос «что сделал?»

В past simple passive voice [паст симпл пассив войс] ситуация меняется. Подлежащим, или субъектом, становится тот, на кого направлено действие. Тот, кто совершил действие, становится всего лишь дополнением.

Майк был убит Джоном.

Майк — подлежащее, был убит — сказуемое, Джоном — дополнение.

Как узнать, какой залог в предложении?

Есть только два варианта — либо залог пассивный, либо активный. Если действующее лицо стоит в начале фразы, перед глаголом, то это активный залог. Если тот, кто совершил действие, находится в конце фразы, либо вовсе отсутствует, это точно пассивный залог.

Рассмотрим разницу между активным и пассивным залогом в таблице ниже:

Past simple active and passive: правило использования, или когда что выбрать

Активные предложения дают слушателю больше информации, они более прямые и понятные. Тогда как пассивные предложения часто могут затуманивать смысл сказанного. Многие учебники писательского ремесла предостерегают юных авторов от частого использования past simple passive voice, примеры злоупотребления пассивным залогом особенно часто можно слышать от политиков:

Mistakes were made
(Были допущены ошибки)

Сразу видно, что ушлый политик не хочет признавать свои ошибки!

В повседневной речи мы часто пользуемся past simple для того, чтобы описать регулярные действия в прошлом. Стоит ли также часто использовать в past simple страдательный залог, если вы рассказываете знакомому, как вчера пошли в магазин, купили продукты, приготовили ужин, а потом заснули и видели интересный сон? Наверное, нет, это будет звучать немного неестественно и может иметь комический эффект.

Однако, пассивный залог может быть очень полезен, когда нужно подчеркнуть последствия какого-то события. Вместо того, чтобы говорить о виновнике события, предложения past simple passive подчеркивают его результат. Предложение «A pedestrian was hit by a car» (пешеход был сбит машиной) в английском более предпочтительно, чем «A driver hit a pedestrian» (водитель сбил пешехода). Во-первых, мы можем не знать подробностей, как и зачем он сбил, во-вторых, состояние здоровья пешехода намного важнее.

Подчеркивание результатов очень важно в описании научных исследований. Не так уж важно, кто именно проводит эксперименты, а вот сам процесс представляет научный интерес.

Итак, где использовать Passive Voice в Past Simple [пассивный залог паст симпл]:

 • Научная литература. Описание процессов и результатов научных исследований;

  The test was conducted with the use of anesthesia
  (Тестирование проводилось с использованием анестезии)

 • Предложение, в котором нужно подчеркнуть, что именно произошло, и не так важно, кто совершил действие или что спровоцировало результат:

  These photos were taken in South Africa
  (Эти фотографии были сделаны в Южной Африке)

Активный залог Past Simple используем, когда

 • нужно предельно четко что-то объяснить, избежать путаницы.

  I took this document and put it right here.
  (Я взял этот документ и положил вот сюда)

 • общаемся на бытовые темы, неофициально.

  We took the test yesterday and failed
  (Вчера мы писали тест и провалились)

Используйте пассивный залог правильно, и удачи!

Предложения в Past Simple

Past Indefinite (Simple) на русский язык переводится как прошедшее неопределенное (простое) время. Past Simple, как правило, используется для выражения действий, которые были совершены в прошлом и не имеют связи с настоящим периодом времени. У данного времени есть свои временные указатели, которые помогают нам определить, что перед нами Past Simple. К ним можно отнести:

 • yesterday – вчера
 • last Monday / week / month / year – в прошлый понедельник / на прошлой неделе / в прошлом месяце / году
 • a minute / hour / day / week / month / year ago – минуту / час / день / неделю / месяц / год назад
 • in 2012 – в 2012 году
 • on the 12th of March – 12–го марта (конкретная дата)
 • that Tuesday / day / night / evening / week / month / year – в тот вторник / день / в ту ночь / в тот вечер / на той неделе / в том месяце / в том году

Как правило, при построении предложений в Past Simple, данные маркеры стоят либо в начале предложения, либо в самом конце.

Yesterday we went to the zoo. – Вчера мы ходили в зоопарк.

We had a big party last Saturday. – У нас была большая вечеринка в прошлую субботу.

В Past Simple можно построить утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения. Образуются данные предложения следующим образом.

I. Образование утвердительных предложений.

Порядок слов в английском языке фиксированный, следовательно, чтобы построить утвердительное предложение, на первое место мы ставим подлежащее, за ним сказуемое (II форма глагола), на третьем месте будут второстепенные члены предложения. II форма глагола для всех лиц одинакова.

John went to the park with his friend. – Джон пошел в парк со своим другом.

The dog played with its ball. – Собака играла со своим мячиком.

При построении предложений в Past Simple, следует помнить, что в английском языке существует две категории глаголов: правильные и неправильные. К правильным относятся те глаголы, чьи II и III формы образуются с помощью окончания –ed. У неправильных глаголов II и III формы образуются по-другому: может меняться форма слова полностью (go – went – gone – идти), у некоторых глаголов все три формы могут совпадать (put – put- put – класть), а у других могут совпадать I и III формы (become – became – become – становиться) и так далее. В любом случае, неправильные глаголы следует запомнить.

У правильных глаголов, как было сказано выше, утвердительная форма – это глагол во II форме, то есть образуется путем присоединения окончания –ed. В английском языке существуют правила для присоединения и произношения этого окончания.

Правила присоединения окончания –ed:

 1. Если глагол заканчивается на –е, то присоединяется только окончание–d:

  skate – skated (кататься на коньках)
  free – freed (освобождать)

 2. Во всех остальных случаях необходимо добавить окончание –ed:

  stay – stayed (оставаться)
  talk – talked (говорить, болтать)

 3. Конечная согласная буква удваивается, если она одна и если стоит после краткой и ударной гласной:

  nod – nodded (кивать)
  stop – stopped (останавливать(ся)
  stir – stirred (помешивать)
  permit – permitted (разрешать)
  refer – referred (ссылаться)
  compel – compelled (заставлять)

 4. Конечная согласная буква –l удваивается, даже если стоит после безударной гласной (Британский вариант английского языка):

  travel – travelled (путешествовать)
  cancel – cancelled (отменять)

 5. У некоторых глаголов, оканчивающихся на глухой согласный –p, также происходит удвоение:

  kidnap – kidnapped (похищать)
  handicap – handicapped (препятствовать)
  worship – worshipped (поклоняться)

 6. Если глагол оканчивается на –у, а ей предшествует согласная буква, то –у меняется на –i, и добавляем окончание –ed:

  cry – cried (плакать, кричать)
  reply – replied (отвечать)

Правила произношения окончания –ed.

У окончания –ed есть три варианта произношения:

 1. [id] — Если глагол заканчивается на согласные [d] или [t]:

  skate – skated (кататься на коньках)
  chat – chatted (болтать)
  decide – decided (решать)
  end – ended (заканчивать(ся)

 2. [d] – Если глагол заканчивается на звонкий согласный, кроме [d]:

  live – lived (жить)
  travel – travelled (путешествовать)
  change – changed (менять)

 3. [t] – Если согласный заканчивается на глухой согласный, кроме [t]:

  talk – talked (говорить)
  stop – stopped (останавливать(ся)
  wish – wished (желать)
  place – placed (размещать)

Отрицательные и вопросительные предложения в Past Simple образуются с помощью вспомогательного глагола.

II. Образование отрицательных предложений в Past Simple.

Отрицательные предложения в Past Simple образуются при помощи вспомогательного глагола did и отрицательной частицы not. Смысловой глагол будет стоять в форме инфинитива без to. Порядок слов в отрицательных предложениях следующий: 1. Подлежащее 2. Вспомогательный глагол с отрицательной частицей 3. Смысловой глагол в форме инфинитива 4. Второстепенные члены предложения.

В отрицательных, как и в утвердительных предложениях маркеры Past Simple могут стоять в начале или в конце предложения.

On Monday John didn’t go to school. – В понедельник Джон не пошел в школу.

Susan didn’t call me last week. – Сьюзан не звонила мне на прошлой неделе.

III. Образование вопросительных предложений в Past Simple.

В английском языке существует пять типов вопросов:

1. Общие вопросы (General Questions)
2. Специальные вопросы (Special Questions)
3. Альтернативные вопросы (Alternative Questions)
4. Разделительные вопросы (Disjunctive Questions)
5. Вопросы к подлежащему (Subject Questions)

1. Общие вопросы (General Questions)

Данный тип вопросов, который еще называют Yes – No question, предполагает подтвердить или опровергнуть содержание высказывания. То есть на вопрос можно ответить кратко «да» или «нет».

Порядок слов в данном типе вопросов следующий: 1. вспомогательный глагол 2. подлежащее 3. смысловой глагол 4. второстепенные члены предложения.

Did Mary go to London last month? – Yes, she did. – Мэри ездила в Лондон в прошлом году? – Да.

Специальные вопросы (Special Questions) в Past Simple

Специальный вопрос – это вопрос к определенному члену предложения. При этом вопросительное слово заменяет тот член предложения, к которому ставится вопрос. Такой тип вопросов также называют Wh-question. Ответ на данный вопрос должен быть полным.

К вопросительным словам относятся:
· what? – что?
· who? – кто?
· when? – когда?
· where? – где?
· why? – почему?
· which? – который?
· whose? – чей?

Порядок слов в таких вопросах следующий: 1. вопросительное слово 2. вспомогательный глагол 3. подлежащее 4. смысловой глагол 5. второстепенные члены предложения. Примеры специальных вопросов в Past Simple:

What did you do last night? – Что ты делал прошлой ночью?

Why did you go to England? – Почему ты поехал в Англию?

Вопросительные предложения со словами which, whose и (иногда) what будут строиться немного по-другому. На первом месте будет стоять вопросительное слово, далее дополнение, затем вспомогательный глагол, подлежащее и основной глагол:

Which city did you live in when you were a child? – В каком городе ты жил, когда был маленьким?

What music did you like when you were 15 years old? – Какую музыку ты слушал, когда тебе было 15?

Whose song did you listen to yesterday? – Чью песню ты слушал вчера?

3. Альтернативные вопросы (Alternative Questions)

Альтернативный вопрос в Past Simple предполагает выбор между двумя вариантами, предлагая один из возможных ответов.

Есть три варианта построения предложений в Past Simple с альтернативными вопросами:

1. Альтернативные вопросы, заканчивающиеся на …or not? – … или нет? , (могут выражать нетерпение или раздражение)

Did you call him or not? – Ты позвонил ему или нет?

2. Альтернативные вопросы, построенные при помощи общего или специального вопроса.

Did you work as a translator or an interpreter? – Ты работал письменным переводчиком или устным? (1й общий вопрос + or + 2й общий вопрос в сокращенной форме)

Which one was your article: this one or that one? — Какая статья была твоя: эта или та? (Специальный вопрос + однородные члены, соединенные союзом or)

3. Сокращенный альтернативный вопрос, который можно услышать при неформальном общении.

Coffee or tea? — Кофе или чай? (Очевидно, что на выбор предлагают напитки).

Как и в случае со специальными вопросами, ответ на альтернативный вопрос должен быть полным.

4. Разделительные вопросы (Disjunctive Questions)

Разделительный вопрос, как правило, состоит из двух частей: развернутой (повествовательной) и сокращенной (вопросительной). Вопросительная часть представляет собой краткий общий вопрос, который состоит из вспомогательного глагола, модального глагола или глагола-связки и местоимения. На русский язык переводится как «не так ли? не правда ли? ведь?».

Если в повествовательной части разделительного вопроса:

· глагол стоит в утвердительной форме, то во второй он будет в отрицательной, и наоборот.
She went shopping, didn’t she? – Она пошла по магазинам, не так ли?

· употребляются неопределенные местоимения anyone, everyone, someone, либо отрицательные местоимения no one, nobody, то в вопросительной части стоит личное местоимение 3-го лица мн.ч. they:
Everyone knew about it, didn’t they? – Все об этом знали, не так ли?

· употребляются отрицательные местоимения nothing, none, либо наречия nowhere, barely, hardly, never, rarely, seldom, то глагол в вопросительной части будет стоять в положительной форме:
He never went to that scary place, did he? – Он никогда не ходил в то жуткое место, не так ли?

5. Вопросы к подлежащему (Subject Questions)

В английском языке вопросы к подлежащему можно задать с помощью вопросительных слов who и what. Как правило, who используется с одушевленными существительными, а what — с неодушевленными. Следует отметить, что в вопросах к подлежащему в Past Simple прямой порядок слов: 1. вопросительное слово в роли подлежащего 2. сказуемое 3. второстепенные члены предложения:

Who read the book? – Кто читал книгу?

Также есть вариант построения вопросов к подлежащему: 1. вопросительное слово 2. подлежащее 3. сказуемое 4. определение:

Whose essay was the best? – Чье сочинение было лучшим?

Отдельным пунктом хотелось бы отметить употребление модальных глаголов в Past Simple.

Модальные глаголы (Modal Verbs) – глаголы, которые выражают не действие, а отношение говорящего к действию.

К модальным глаголам относятся:
· can – could – мочь, уметь
· may – might – иметь возможность
· must – had to – должен/обязан
· should/ought to – следует сделать что-то

Стоит запомнить, что модальный глагол may употребляется в прошедшем времени только при согласовании времен в косвенной речи.

— May I come in? (прямая речь) – Могу я войти?
The student asked if he might come in (косвенная речь) – Ученик спросил, может ли он войти.

В остальных случаях вторая форма may – это конструкция to be allowed to.

Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple образуются с модальными глаголами без вспомогательных глаголов. Отрицательная частица присоединяется к самому глаголу.

I couldn’t do the exercise on my own. – Я не мог сделать упражнение сам.

Обратите внимание, что прошедшая форма модального глагола must – had to – в вопросах и отрицаниях также используется с did.

I didn’t have to do the exercise on my own. – Я не обязан был делать упражнение сам.

Past Simple Tense — простий минулий час в англійській мові

Сьогодні ми розглянемо останній час, що відноситься до групи Simple в англійській граматиці — Past Simple Tense. На російську мову воно перекладається як «простий минулий час». Із статті ви дізнаєтесь, коли воно використовується, як утворюється, як будувати негативні і питальні речення в цьому часі.

Зміст статті:

 • Коли ми використовуємо Past Simple
 • Як утворюється ствердна форма Past Simple?
 • Закінчення дієслів -ed у Past Simple
 • Слова-супутники Past Simple
 • Заперечні речення в Past Simple
 • Питальні речення в Past Simple
 • Спеціальні питання в Past Simple

Коли ми використовуємо Past Simple

Ми використовуємо простий минулий час, коли говоримо:

1. Про події або дії, які відбулися в минулому і час вчинення яких минув. Тобто дія або подія є закінченим.
(він купив машину в минулому році, вони їздили відпочивати в минулому місяці, збори було минулого тижня)

2. Про події або дії у минулому, які регулярно повторювалися, але зараз не відбуваються.
(вона займалася танцями в школі, ми ходили в спортзал в минулому році)

3. Про події минулого, які відбувалися один за іншим.
(вони зустрілися, гуляли по парку, пішли в кіно)

Бонус! Труднощі з англійськими часом? Запишіться на безкоштовний урок в Москві і дізнайтеся, як легко освоїти часи і почати говорити на англійській за 1 місяць!

Як утворюється ствердна форма Past Simple?

При утворенні Past Simple ми завжди дивимося на дієслово, так як він буде змінюватися. В англійській мові є два види дієслів: правильні і неправильні.

Залежно від дієслова минулий час утворюється так:

 • якщо дієслово правильний, ми додаємо закінчення-ed (cook – cooked)
 • якщо дієслово не правильний, ми ставимо його у другу форму (see – saw).

Немає ніякого правила, за яким можна визначити правильний або неправильний дієслово перед нами. Дізнатися це можна, лише подивившись його в словнику або запам’ятавши.

Теж саме і з формами неправильних дієслів. Їх треба запам’ятати або подивитися в словнику. Схема утворення Past Simple така:

Той, про кого йде мова + правильний дієслово з закінченням ed або 2-а форма неправильного дієслова

I
You 
Weworked
Theyslept
Shewent
He
It

Наприклад:

I went to the cinema yesterday.
Я ходила в кіно вчора.

She moved last year.
Вона переїхала в минулому році.

They married three years ago.
Вони одружилися три роки тому.

Закінчення дієслів -ed у Past Simple

Є кілька нюансів при додаванні закінчення -ed до правильних дієслів.

 • Якщо дієслово закінчується на , то до дієслова додається тільки -d:

change – changed – змінювати;
close – closed – закрити.

 • Якщо дієслово закінчується на приголосну, перед якою стоїть ударна голосна, то приголосна подвоюється:

stop – stopped — зупиняти;
ban – banned – забороняти.

Винятки: дієслова, що закінчуються на -x –w:

fix – fixed – фіксувати;
flow – flowed – текти.

Примітка: у британському англійською, коли дієслово закінчується на -l, то вона подвоюється незалежно від того куди падає наголос

travel – travelled – подорожувати.

Американський варіант:

travel – traveled – подорожувати.

 • Якщо дієслово закінчується на -y і перед нею йде приголосна літера, то y змінюється на i + ed:

cry – cried – плакати;
try – tried – пробувати.

Важливо: якщо перед -стоїть голосна, то закінчення -ed додається без зміни літери:

stay – stayed – залишатися;
play – played – грати.

Слова-супутники Past Simple

Це слова-підказки, які допомагають визначити, що перед нами простий минулий час:

 • yesterday,
 • last week / month / year,
 • in 1989 (2000, 2012 і т. д.) year,
 • two (three, four тощо) days/month/years ago/

Приклади:

I saw him five days ago.
Я бачив його п’ять днів тому.

She watched this film yesterday.
Вона дивилася цей фільм вчора.

They lived in England in 1999 year.
Вони жили в Англії в 1999 році.

Заперечні речення в Past Simple

Заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (це допоміжний дієслово do, але в минулій формі) і частки not. При цьому смисловий дієслово використовується в початковій формі.

Поєднання did + not і буде нашою часткою «не»
. Наприклад, він не брав участь у виставці, вони не ходили до клубу вчора.

Схема побудови негативного речення в Past Simple така:

Той, про кого йде мова + did + not + дієслово в початковій формі.

I
You
Wework
Theydidnotsleep
She go
He
It


Важливий момент:
допоміжний дієслово did вже показує, що пропозиція в минулому часі, тому сам дієслово в реченні (бігати/стрибати/працювати) ми не ставимо в минулий час, а використовуємо початкову форму. Тобто не ставимо його під 2ую форму і не додаємо закінчення ed.

Навіщо ж треба 2 рази показувати, що це минулий час?

Не did not swim yesterday.
Він не плавав вчора.

НЕ: He did not swam yesterday .

Наприклад:

They did not work last summer.
Вони не працювали минулого літа.

She did not run yesterday.
Вона не бігала вчора.

Яким скороченням можна користуватися?

Ми можемо скоротити негативну частку not наступним чином:

Did + not = didn’t

We didn’t win this battle.
Ми не виграли цей бій.

Питальні речення в Past Simple

Побудова питань в Past Simple таке ж, як і в інших часах цієї групи (Simple). Щоб задати питання, треба допоміжний дієслово did поставити на перше місце в реченні. Смисловий дієслово, також як в запереченні, не ставиться в минулий час, а використовується його початкова форма. Закінчення -ed додавати не треба.

Did + той, про кого йде мова + початкова форма дієслова

I
you 
theywork?
Didwesleep?
hego?
she
it

Твердження:

He called me last week.
Він дзвонив мені минулого тижня.

They bought a new car.
Вони купили нову машину.

Питання:

Did he call you last week?
Він дзвонив тобі минулого тижня?

Did they buy a new car?
Вони купили нову машину?

Короткий позитивну відповідь містить допоміжний дієслово did, який замінює сама дія.

Yes, he did.
Так, він дзвонив.

Yes, they did.
Так, вони купили.

Повний позитивну відповідь будується як стверджувальне пропозицію.

Yes, he called me last week.
Так, він телефонував мені минулого тижня.

Yes, they bought a new car.
Так, вони купили нову машину.

Короткий негативну відповідь містить допоміжний дієслово did і негативну частку not.

No, he did not.
Ні, він не дзвонив.

No, they did not.
Ні, вони не купили.

Повний негативну відповідь будується як негативне пропозицію.

No, he did not call me last week.
Ні, він не дзвонив мені минулого тижня.

No, they did not buy a new car.
Ні, вони не купили нову машину.

Спеціальні питання в Past Simple

Коли ми задаємо питання з наступними питальними словами:

 • what,
 • when,
 • where,
 • who,
 • how,
 • which,
 • why.

ці слова ставляться на місце, далі порядок слів йде як в звичайному питанні. Схема освіти:

питальне слово + did + той, про кого йде мова + дієслово у початковій формі

I
Whenyou
Wheretheywork?
Whatdidwemeet?
Whyshebuy?
he
 it

Давайте розглянемо приклади:

Why did you steal this thing?
Чому ти вкрав цю річ?

When did she sell her phone?
Коли вона продала її телефон?

What did they buy?
Що вони купили?

Отже, ми розібрали простий минулий час, який насправді не є таким вже простим. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх у коментарях під статтею.

Також, якщо ви ще не зробили це, раджу вам почитати про інші часи групи Simple:

Present Simple Tense – просте даний час в англійській мові
Future Simple Tense простий майбутній час в англійській мові

А тепер давайте перейдемо до практики.

Вправа для закріплення Past Simple

Перекладіть наступні речення на англійську мову:

1. Він побудував свій будинок в 1997 році.
2. Вони ходили на концерт в минулому місяці.
3. Ти подарував їй подарунок вчора? Так, я подарував їй вчора подарунок.
4. Ми не бачилися минулого тижня.
5. Моя подруга розбила свій телефон в минулому році.
6. Діти не поїхали в табір минулого літа.
7. Чому він переїхав?
8. Ви ходили в похід на минулих вихідних? Ні, ми не ходили.

Пишіть свої відповіді в коментарях, а я їх обов’язково перевірю.

объяснений по грамматике английского языка — Past Simple

объяснений по грамматике английского языка — Past Simple

Примечание. Javascript отключен.

Простое прошедшее время чаще всего используется для следующих обозначений:

— За действия, которые произошли в прошлом
— В отчетной речи
— в условных предложениях

Как сформировать простое прошедшее время

За действия, которые произошли в прошлом

Простое прошедшее время — это самое обычное время для разговоров о вещах, которые произошли или закончились раньше.Очень часто мы используем слово или выражение «законченное время» с этим временем. В следующих примерах предложений выражение времени окончания выделено жирным шрифтом:

 • Приехала в Германию два года назад .
 • Дождь шел каждый день в течение недели в отпуске .
 • Колумб открыл Америку в 1492 году .
 • Я играл в теннис на выходных .
 • Я тебя не видел вчера .Вы были в школе?
 • Моя мама ходила по магазинам в субботу , но ничего не купила.
 • Я смутился, когда учитель задал простой вопрос, но я не знал ответа.
 • Погода была плохой. сегодня днем ​​ *, поэтому пикник у нас не устроили, как планировалось.
 • Как ты это сделал?
 • Вы смотрели фильм по телевизору вчера вечером ?
 • Почему вы не сделали уроки?

* В этом предложении говорящая говорит вечером, поэтому для нее сегодня днем ​​ — время окончания.

В заявленной речи

В репортажной речи принято сдвигать напряжение назад. Так, например, если кто-то сказал вам что-то в настоящем времени, вы должны сообщить об этом в прошедшем времени. Взгляните на эти примеры. В каждом случае первое предложение является прямой речью, а второе предложение — отчетной речью. Глаголы в простой прошедшей форме выделены жирным шрифтом.

 • Она сказала: «Я живу во Франкфурте».
  Она сказала мне, что жила во Франкфурте.*
 • Он сказал: «Я могу говорить на 5 языках».
  Он сказал, что может говорить на 5 языках.
 • Новая девушка сказала: «Мой отец миллионер!»
  Новая девушка сказала мне, что ее отец был миллионером , но я ей не верю!
 • Она сказала: «Моя мама не любит немецкую еду».
  Она сказала, что ее мать не любит немецкую кухню.
 • Он сказал: «Я плохо себя чувствую».
  Он сказал, что плохо себя чувствует.
 • Она спросила: «Тебе нравятся уроки английского как иностранного?»
  Она спросила меня, нравится ли мне уроков ESL.
 • Учитель сказал: «Ты знаешь ответ?»
  Учитель спросил меня, знаю ли я, , ответ.

* В современном разговорном английском принято, чтобы НЕ меняли время, если вы верите, что то, что вам кто-то сказал, все еще верно. Так, например, мы могли бы сказать:

 • Она сказала, что живет во Франкфурте.
 • Она сказала мне, что ее мать не любит немецкую кухню.

В условных предложениях

Прошедшее простое время используется в двух условных предложениях. Взгляните на несколько примеров, прежде чем читать объяснение того, что такое условное 2. Глаголы в простой форме прошедшего времени выделены жирным шрифтом.

 • Я бы вам помог, если бы у меня было раз!
 • Если бы я был учителем, я бы давал много домашних заданий каждый день!
 • Что бы вы купили, если бы вы выиграли много денег?
 • Если бы вы, , купили калькулятор, вам не пришлось бы постоянно брать мой в долг!
 • Если бы вы, , не ели так много нездоровой пищи, вы стали бы намного лучше!
 • Я был бы намного счастливее, если бы вы, , не сделали этого !

Прошлое простое (условное 2) используется в этих предложениях, чтобы выразить идею о том, что не соответствует действительности или что, по мнению говорящего, вряд ли произойдет.Итак, в первых трех предложениях выше интерпретация будет:

 • У меня нет времени ..
 • Я не учитель ..
 • Я не думаю, что вы выиграете много денег ..

Пройдите тест по этой грамматической теме.

Бесплатные образцы выступлений

Воспользуйтесь моим бесплатным образцом выступлений и планами выступлений, чтобы вдохновить вас и помочь вам создать собственную презентацию во всех видах категорий, включая информативные, убедительные и разнообразные социальные мероприятия!

Примеры выступлений по категориям:

Отметьте, что вам нравится / интересно в этих выступлениях, и примените ту же тактику к своей работе.Вы также можете использовать форматы в качестве ориентира, чтобы ваша собственная речь передавалась плавно и логично.

Я был бы очень рад, если бы вы прислали свой собственный образец свободного выступления, чтобы вдохновить других, приезжающих сюда! Если это то, что вы хотели бы сделать, просто прокрутите страницу вниз и отправьте ее.

Вот мой постоянно растущий список «бесплатных образцов выступлений» — надеюсь, они вам пригодятся!Образцы информативной речи:


Скоро появятся новые бесплатные образцы информативных выступлений!


Образцы убедительной речи на:


Скоро появятся новые бесплатные образцы убедительных речей!


Образцы школьной речи :

Посетители веб-сайта Best Speech Topics могут использовать форму ниже, чтобы предоставить бесплатные образцы выступлений для студентов и других людей в качестве справочного материала.Лучшие темы выступления будут включать самые лучшие примеры в основной список.


Образцы и схемы демонстрационных выступлений:

Образцы противоречивой речи на:Образцы свадебных выступлений :

Разные образцы речи:Образец мотивационной речи:Вот и все! Многие бесплатные образцы выступлений предлагаются здесь, на Best-Speech-Topics.com. Как видно из списка разработки, веб-сайту требуется больше примеров речи, чтобы мотивировать и вдохновлять посетителей. Если вы хотите представить образец речи, заполните форму ниже и отправьте образец речи, чтобы продемонстрировать свой гений!

Поделитесь образцом выступления

Вы когда-нибудь готовили оригинальную отличную речь для школы, работы, особого случая или конкурса? Поделиться этим!

Если выбрано, ваша речь будет отображаться на веб-странице, опубликованной как постоянная запись на сайте.Письменный черновик должен быть вашей оригинальной работой и не должен нарушать чьи-либо авторские права. Best Speech Topics может редактировать вашу речь по орфографии, грамматике, пунктуации и стилю.

Что оставили другие посетители

Нажмите ниже, чтобы увидеть вклад других посетителей этой страницы:

Вам могут понравиться

 • Пример информативной речи

  Прочтите этот пример информативной речи о гибридных животных, чтобы увидеть, как этот тип речи следует объединить, и используйте его в качестве основы для создания своей собственной.

 • Пример убедительной речи

  Этот пример убедительной речи касается выбора пола, предмета, которым я увлечен! Если вы надеетесь убедить свою аудиторию принять ваш образ мышления, вы ДОЛЖНЫ выбрать тему, которая вам небезразлична.

Рекомендовано:


Напряженные изменения при использовании донесенной речи | EF

.
Простой подарок Простое прошлое
«Я всегда пью кофе», — сказала она Она сказала, что всегда выпила кофе.
Настоящее время непрерывно Прошедшее непрерывное
«Я читаю книгу», — пояснил он. Он объяснил, что он читал книгу
Простое прошлое Прошлое совершенное
«Счет прибыл в субботу», — сказал он. Он сказал, что счет прибыл в субботу.
Настоящее совершенство Прошлое совершенное
«Я был в Испании », — сказал он мне. Он сказал мне, что он был в Испании.
Прошлое совершенное Прошлое совершенное
«Я только что выключил свет , — пояснил он. Он объяснил, что он только что выключил свет .
Настоящее совершенное непрерывное Прошедшее совершенное непрерывное
Они жаловались: «Мы ждали часами». Они жаловались, что ждали часами.
Прошедшее непрерывное Прошедшее совершенное непрерывное
«Мы, , жили в Париже, », — сказали они мне. Они сказали мне, что они жили в Париже.
Будущее Настоящее условно
«В понедельник в Женеве я буду номером », — сказал он. Он сказал, что будет в Женеве в понедельник.
Непрерывное будущее Условно-непрерывная
Она сказала: « Я буду использовать машину в следующую пятницу». Она сказала, что будет использовать машину в следующую пятницу.

10 известных речей на английском языке и чему вы можете научиться из них

Речь — важный элемент языка, который мы все используем в повседневной жизни.А как насчет речи ?

Речь — это официальное обращение к аудитории с целью убедить, убедить, вдохновить или проинформировать. От исторических моментов до наших дней английский язык дал нам несколько выдающихся примеров устной речи. Разговорный английский — мощный инструмент в правильных — или неправильных — руках. Он может изменить мир и уже изменил его.

Мы выбрали десять самых известных выступлений на английском языке. Они варьируются от знаменитых, меняющих мир отрывков риторики до наших личных фаворитов, но, что наиболее важно, они по-прежнему вызывают наши эмоции, когда мы слышим их сегодня.Мы изучили каждый на предмет уловок ораторского искусства. После каждой речи вы найдете несколько пунктов, описывающих ее наиболее отличительные риторические особенности, и почему спичрайтер включил бы их.

Вспомните этих прославленных риторов в следующий раз, когда вам придется выступить публично — будь то свадьба, церемония награждения или бизнес-конференция.

Прокрутите этот пост до конца, чтобы получить важные советы по созданию речей.

Не бойтесь выступать на английском языке!

Нажмите здесь, чтобы купить этот анализ речи в виде электронной книги менее чем за 1 доллар США

Нажмите на обложку, чтобы купить книгу за 99 центов!

1.Мартин Лютер Кинг

У меня есть мечта 1963


У нас не могло быть статьи о выступлениях без упоминания этой. Невероятно известный и культовый Мартин Лютер Кинг изменил характер речи.

У меня есть мечта, что однажды в Алабаме, с ее злобными расистами, с губернатора, с губ которого капают слова вмешательства и аннулирования, — однажды прямо там, в Алабаме, маленькие черные мальчики и черные девочки смогут присоединиться к руки с маленькими белыми мальчиками и белыми девочками как сестры и братья.

Сегодня у меня есть мечта.

У меня есть мечта, что однажды каждая долина возвысится и все холмы и горы понизятся, неровности сделаются равнины, а кривые сделаются прямыми, и слава Господня явится и вся плоть увидит это вместе.

Что делает эту речь отличной?

Абстрактные существительные типа « сон » невероятно эмоциональны. Наши мечты являются интимной частью нашего подсознания и выражают наши самые сильные желания.Сны принадлежат области фантазии; неземных, возвышенных переживаний. Повторение Кингом простой фразы «У меня есть мечта» вызывает в нашем сознании картину мира, в котором существуют полное равенство и свобода.

— Он объединяет простоту языка с искренностью : то, что стремятся сделать все убедительные речи!

— Использование времен: Кинг использует будущее время («сможет», «будет», «будет сделано» »), что придает его сну уверенность и заставляет его казаться немедленным и реальным.

— Благодаря высокой библейской риторике , речь Кинга читается как проповедь. Последний процитированный здесь абзац содержит библейских слов и образов.

2. Король Георг VI

Радиоадрес 1939

Эта речь была возвращена к жизни недавно благодаря фильму Речь короля (2010). Хотя Георг VI никогда не войдет в историю как один из одаренных ораторов мира, его речь наверняка запомнится.

В этот тяжелый час, возможно, самый судьбоносный в истории, я посылаю каждому дому моего народа, как дома, так и за границей, это послание, обращенное к каждому из вас с такой же глубиной чувств, как если бы я мог переступить порог и поговорить с вами сам.

Второй раз в жизни большинства из нас мы находимся в состоянии войны.

Снова и снова мы пытались найти мирный выход из разногласий между нами и теми, кто сейчас является нашими врагами, но тщетно.

Что делает эту речь отличной?

— Всего 404 слова, речь впечатляюще экономична с языком. Его короткая длина означает, что каждое слово имеет значение и привлекает внимание аудитории.

— это отличный пример того, как спичрайтеры используют превосходной степени . Георг VI называет этот момент «самым роковым в истории». Ничто так не привлекает внимания людей, как слова «это самое важное» или «лучшее».

— « We », « us » и « I »: это очень личное выступление. Георг VI использует первое лицо, «я», чтобы обратиться к каждому, кто слушает речь. Он также говорит от третьего лица: «мы в состоянии войны», чтобы объединить британский народ против общего врага: «их» или Германии.

3. Уинстон Черчилль

Сразимся на пляжах 1940


Черчилль — это икона великой речи.Всю жизнь Черчилль боролся с заиканием, из-за которого ему трудно было произносить букву «с». Тем не менее, благодаря произношению и репетициям он стал одним из самых известных ораторов в истории.

… мы будем защищать наш Остров любой ценой, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на высадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже если, во что я ни на мгновение не верю, этот остров или большая его часть будут покорены и голодны, наша Империя за морем, вооруженная и охраняемая британским флотом, продолжит бороться, пока в доброе время для Бога Новый Мир со всей своей мощью и мощью не выступит на помощь и освобождение старого.

Что делает его мощной речью?

Структурное повторение простой фразы «мы будем…»

Активные глаголы , такие как «защищать» и «сражаться», чрезвычайно мотивируют и поднимают настроение аудитории Черчилля.

— Очень длинных предложений создают напряжение речи до ее кульминации «спасение и освобождение старины», увлекая слушателей. То же самое происходит и в музыкальных произведениях: композиция создает крещендо, которое часто вызывает эмоции у слушателей.

4. Елизавета I

Выступление перед войсками 1588

«Королева-девственница» Елизавета I произнесла эту речь в поворотный момент в истории Англии. Это замечательная речь в чрезвычайных обстоятельствах: она произносится женщиной и затрагивает вопросы пола, суверенитета и национальности.

Я пришел к вам, как вы видите, в это время не для моего отдыха и развлечения, а для того, чтобы в разгар битвы и в пылу битвы жить и умереть среди всех вас; сложить за моего Бога, и за мое царство, и за мой народ, мою честь и мою кровь, даже в прахе.Я знаю, что у меня тело слабой и немощной женщины; но у меня сердце и желудок короля, а также короля Англии, и я считаю гнусным презрением, что Парма, Испания или любой европейский принц осмелится вторгнуться в границы моего королевства; Я сам возьмусь за оружие, я буду вашим генералом, судьей и вознаграждением за все ваши добродетели в этой области.

Что делает эту речь отличной?

— Элизабет отбрасывает различия в социальном статусе и говорит, что она «будет жить и умереть среди (своих войск)».Это дает ее речи очень инклюзивное сообщение .

— Она использует антитезис, или противоположные идеи. Чтобы решить проблему своей женственности — быть «слабой и немощной женщиной» — она ​​быстро подчеркивает свои мужские качества: то, что у нее «сердце и желудок короля».

— Элизабет берет на себя роль защитника : много повторений местоимений «я» и «я сам», чтобы показать, насколько активна она будет во время битвы.

5.Вождь Джозеф

Речь о капитуляции 1877

Мы включили эту речь, потому что в капитуляции вождя Джозефа есть что-то чрезвычайно грубое и унизительное. Это необычная речь, в которой сочетается уязвимость и гордость, и она заслуживает внимания.

Скажите генералу Ховарду, что я знаю его сердце. То, что он сказал мне раньше, у меня в сердце. Я устал бороться. Наши начальники убиты; Зеркало мертв, Та Хул Хул Шут мертв. Старики все мертвы.Да или нет говорят молодые люди. Тот, кто вел молодых людей, мертв. Холодно, и у нас нет одеял; маленькие дети замерзают насмерть. Мои люди, некоторые из них, убежали в горы, и у них нет ни одеял, ни еды. Никто не знает, где они — возможно, замерзли насмерть. Я хочу найти время, чтобы найти своих детей и посмотреть, сколько из них я найду. Может, найду их среди мертвых. Слушайте меня, мои начальники! Я устал; мое сердце больно и грустно. С того места, где сейчас стоит солнце, я больше не буду сражаться вечно.

Что делает эту речь хорошей?

— Эта речь является прекрасным примером того, как не носитель языка может сделать английский язык своим. Риторика вождя Джозфа сохраняет чувства и культуру индейского индейца, говорящего на нем, и тем более трогательна для этого.

— Простые, короткие предложения.

Декларативные предложения , такие как «Я знаю его сердце» и «Холодно», знакомят слушателя с неопровержимыми фактами, с которыми трудно спорить.

6. Эммелин Панкхерст

Свобода или смерть 1913

Традиционно молчаливые женщины обычно не упоминаются в риторике. Однако все изменилось с приходом феминизма. В своей борьбе за право голоса Панкхерст и другие протестующие были вынуждены обрести голос.

Вы оставили это женщинам на своей земле, мужчины всех цивилизованных стран предоставили это женщинам, чтобы они сами работали над своим спасением. Так поступаем мы, женщины Англии.Человеческая жизнь для нас священна, но мы говорим, что если какая-то жизнь будет принесена в жертву, она будет нашей; мы не сделаем этого сами, но мы поставим врага в такое положение, когда ему придется выбирать между предоставлением нам свободы или смертью.

Что делает эту речь отличной?

Прямое признание своей аудитории через местоимение you .

— Панкхерст использует резкие, непримиримые контрасты , чтобы подчеркнуть серьезность суфражисток.Бинарные понятия, такие как мужчины / женщины, спасение / проклятие, свобода / заключение и жизнь / смерть, играют важную роль в ее речи.

7. Джон Ф. Кеннеди

Решение полететь на Луну 1961


Великие моменты требуют отличных речей. Простота риторики Кеннеди сохраняет чувство удивления, когда он выходит за рамки человеческих возможностей на этом грандиозном мероприятии для науки и техники.

Выбираем полет на Луну.Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и заняться другими делами не потому, что они легкие, а потому, что они трудны, потому что эта цель послужит для организации и измерения лучших из наших энергий и навыков, потому что эта задача — одна. что мы готовы принять, одно мы не желаем откладывать, второе, которое мы намерены выиграть, и другие тоже.

Что делает эту речь отличной?

— Простые структуры предложений: «Мы выбираем отправиться на Луну» = Тема + Глагол + Дополнение.Грамматическая простота предложения позволяет аудитории задуматься о важных понятиях, то есть о выборе. Повторение подчеркивает это.

— Кеннеди использует указательных (или указывающих) местоимений , например. « это десятилетие», « это цель», чтобы создать ощущение срочности; чтобы показать, насколько близки к успеху США.

8. Шекспир

Буря Акт 3 Сцена 2 ок. 1610

Конечно, любой список великих речей был бы неполным без упоминания мастера риторики, самого Барда.Если бы вы увидели церемонию открытия лондонских олимпийских игр, вы бы заметили, что Кеннет Брана произнес речь Калибана из The Tempest .

Не бойся; остров полон шума,

Звуки и сладкий воздух, которые не приносят удовольствия и не причиняют боли.

Иногда тысяча звенящих инструментов

Будут напевать мне в уши, и когда-нибудь голоса

Что, если бы я проснулся после долгого сна,

Заставит меня снова уснуть: а затем, во сне,

Я думал, что облака откроются и покажут богатства

Готов бросить на меня это, когда я проснусь,

Я снова плакал перед сном.

Что делает эту речь отличной?

— Он выражает чудо и неопределенность мира, а также неспособность постичь его тайну.

— это очень аллитеративный , риторический трюк, который делает речь запоминающейся и мощной.

— Шекспир использует звукоподражания (например, «звон», «гул»: слова, звучание которых похоже на их описание), чтобы сделать речь Калибана вызывающей воспоминания.

9.Шекспир

Генрих V Акт 3 Сцена 1, 1598

Одна из основных функций риторики — превращать напуганных людей в кровожадных солдат. «Еще раз к пролому» — вот что говорит речь. Это прекрасный пример того, как поэзия является неотъемлемым элементом риторики.

Еще раз к прорыву, дорогие друзья, еще раз;

Или закройте стену нашими мертвыми англичанами.

В мире нет ничего, чтобы стать мужчиной

Как скромное спокойствие и смирение:

Но когда волна войны ударит по нашим ушам,

Затем имитируйте действия тигра;

Укрепите сухожилия, вызовите кровь,

Замаскируйте прекрасную природу за непримиримую ярость

Что делает эту боевую речь такой зажигательной?

— Шекспир использует фантастические образы в речи короля Генриха.Его «дорогие друзья», или солдаты, — тигры, которым приказано преградить путь своим врагам своими мертвыми товарищами. Это апеллирует к идеалам мужественности, согласно которым мужчины должны быть жестокими и сильными.

Приказы и повелительные глаголы наделяют говорящего полномочиями.

Повторение ключевых фраз и звуковых единиц: гласные звуки в повторяющейся фразе «еще раз» перекликаются со словами «или» и «наш». Это делает его чрезвычайно мощным риторикой, если вы его услышите.

10. Уильям Лайон Фелпс

Удовольствие от книг 1933

Эта речь была прочитана за год до того, как нацисты начали систематическое уничтожение книг, не соответствующих нацистским идеалам. Как основные сторонники книг в English Trackers, мы, естественно, склонны любить речи об их важности.

Взятая взаймы книга подобна гостю в доме; к нему нужно относиться щепетильно, с определенной внимательной формальностью. Вы должны убедиться, что он не поврежден; он не должен страдать под вашей крышей.Вы не можете оставить его небрежно, вы не можете пометить его, вы не можете переворачивать страницы, вы не можете использовать его как обычно. А потом, когда-нибудь, хотя это делается редко, вы действительно должны вернуть его.

Что делает эту речь отличной?

— Фелпс олицетворяет в этой речи книг; то есть он наделяет книги человеческими качествами, такими как способность «страдать». Сравнение книги с гостем создает новизну , которая привлекает и удерживает интерес слушателя.

— В этой речи используются модальных глаголов («должен», «следует») и запрещающих («вы не можете»), чтобы продемонстрировать как правильное, так и неправильное поведение.

Несколько советов, которые следует учитывать при написании речи

KISS : золотое правило «Будь кратким и простым» действительно применимо. Ваши предложения должны быть короткими, а грамматика простой. Это не только сильнее, чем длинная бессвязная проза, но и вы, скорее всего, привлечете внимание аудитории и сможете запомнить, что пытаетесь сказать!

Правило 3 : еще одно золотое правило.Человеческий мозг волшебным образом реагирует на тройки вещей. Будь то список прилагательных, шутка или ваши главные тезисы, будет наиболее эффективно, если вы будете придерживаться этой структуры.

Образец : Метафоры, сравнения и описание помогут аудитории понять вас и развлечь их.

Местоимения : Используйте «мы», чтобы создать ощущение единства, «они» для общего врага, «вы», если вы обращаетесь к своей аудитории, и «я» / «я», если хотите. взять под контроль.

Поэзия : Повторение, рифма и аллитерация — это звуковые эффекты, используемые поэтами и ораторами. Они делают речь более запоминающейся. Не забудьте также структурировать в речь паузы и скобки. Это изменит поток звука, помогая удерживать внимание аудитории.

Анекдоты : Юмор — это мощно. Используйте его, чтобы подбодрить сонную аудиторию, а также в качестве риторического инструмента. Смех основан на людях, разделяющих общие взгляды, поэтому его можно использовать для убеждения.

Ключевые слова : «Каждый», «улучшенный», «естественный», «чистый», «проверенный» и «рекомендованный», согласно некоторым опросам, нажимают правильные кнопки и получают положительный отклик от ваших слушателей.

Купить электронную версию этой статьи?

Об авторе: Это сообщение пришло к вам от приглашенного блоггера Натали. В настоящее время ведет блог, занимается редактированием и живет в Лондоне. Ранее Натали работала с командой English Trackers.

Дайте еще!

Ознакомьтесь с нашей публикацией о семи способах серьезно улучшить свой английский

Если вы подаете заявление о приеме на работу, прочтите наши советы о резюме на английском языке — как избежать пяти распространенных письменных ошибок

Написание оригинальной речи | Театр Фордов

Уровень подготовки учителя:

Кэтрин Пламб-Сперри — учительница чтения в шестом классе средней школы Джеймса Бриджера в Индепенденсе, Миссури.В течение года ее ученики ежемесячно пишут и произносят оригинальные речи. Этот урок дает учителям схему построения восьми различных речей. Самые важные советы Екатерины по успешному применению этого в классе:

 • У студентов нет возможности «отказаться» от выступления.
  Учитель должен выполнить образец речи в день, когда будет назначена каждая речь.
 • Произнося образец речи, выберите несколько моментов, чтобы намеренно игнорировать одну из точек пьедестала, чтобы учащиеся могли отточить свои навыки наблюдения.
 • Начиная с первого занятия, смоделируйте «Теплая и холодная обратная связь».
 • Сосредоточьтесь на двух точках подиума за каждое выступление. Однако после того, как точка подиума была в центре внимания выступления, студенты должны продолжать работать над этим элементом во всех последующих выступлениях. Очки подиума суммируются по мере продвижения в течение учебного года.
 • Классу из 25 студентов требуется около трех 45-минутных занятий, чтобы выступить с двухминутными речами и получить теплые и холодные отзывы.
 • Не приурочивайте речи до трибьют-речи. Для учащихся лучше иметь первые три возможности выступить, чтобы встать и выступить перед классом без дополнительного давления ограничения по времени.

Кроме того, Екатерина считает, что подиум — необходимый классный аксессуар при обучении ораторскому искусству. Студенты должны быть приучены говорить с трибуны и использовать ее. Подиум также является наглядным пособием, указывающим на то, что, когда кто-то стоит, чтобы говорить, мы слушаем.

Classroom Activity One

Вступительное слово

Первое выступление в году не назначено. Екатерина обычно произносит речь на третий день в школе. Студенты не могут использовать какие-либо заметки.

На подиуме оценивается присутствие: можете ли вы уверенно подняться на подиум (даже если вы не чувствуете себя уверенно) и использовать приветствие?

Ожидается:

студентов
 1. Имейте присутствие: уверенно подходите к подиуму и стойко стойте на протяжении всего выступления.
 2. Поприветствуйте свою аудиторию.
 3. Предложение первое — Назовите их полное имя.
 4. Предложение два — Расскажите нам что-нибудь об их семье.
 5. Предложение третье — Расскажите о них что-нибудь уникальное.
 6. Закончите словами «спасибо».

После выступления студенты в аудитории тратят две минуты на теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность Два

Коричневая сумка для речи

Эта речь очень похожа на «покажи и расскажи» в начальной школе.

Каждому студенту выдается коричневый обеденный мешок. На нем пишут требования к речи. Вечером они приносят его домой и выбирают предмет, которым они хотят поделиться с классом в своей речи. Предмет должен помещаться в мешок и не может быть ранее живым или ныне живым предметом. На следующий день ученики приносят предмет в мешках в школу.

Этому выступлению добавлены два балла за подиум: громкость и темп. Нервы заставляют говорящих говорить быстро, поэтому скорость — это проблема. Установите темп на ранних этапах процесса, чтобы у учащихся было много возможностей попрактиковаться в разговорной речи в подходящем темпе.

Ожидается:

студентов
 1. Присутствовать.
 2. Используйте соответствующий темп и объем.
 3. Выберите элемент, которым хотите поделиться.
 4. Обойдите предмет и покажите его классу.
 5. Вернитесь на подиум, чтобы выступить.
 6. Поприветствуйте аудиторию.
  опишите, откуда появился предмет, для чего он используется, почему он важен для них, почему он им нравится, или любую другую информацию, которую они хотят, чтобы мы знали.
 7. Спросите у аудитории, есть ли у них вопросы.
 8. Закончите свою речь «спасибо».

После выступления класс в течение двух минут дает теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность Три

Повествовательная речь

В этой речи студенты рассказывают историю из своей жизни. Должно быть, им комфортно делиться этим перед классом.

Основное внимание в этой речи уделяется двум пунктам подиума: тон и акцент. Студенты рассказывают истории, которые могут содержать сильные эмоции, поэтому для них это естественный способ добавить тон и акцент.Студенты должны записать свою речь и определить тон, которого они пытаются достичь. Им также следует выделить или обвести любые слова, которые они собираются подчеркнуть. Они будут использовать письменный текст для репетиции, а затем вернут его перед выступлением.

Студентов ожидается

 1. Присутствовать.
 2. Используйте подходящий темп, громкость, тон и акцент.
 3. Поприветствуйте аудиторию.
 4. Расскажите историю с четким началом, серединой и концом.
 5. Запомните историю.
 6. Закончите свою речь «спасибо».

После выступления класс в течение двух минут дает теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность Четыре

Речь дани

В этой речи учащиеся рассказывают классу о важном человеке в их жизни и о том, почему они восхищаются этим человеком.

Предложите студентам принести фотографию своего человека. Фотография дает аудитории хороший визуальный ориентир во время выступления.

Две точки подиума, которым посвящена эта речь, — это зрительный контакт и дикция. Студенты могут использовать сценарий при произнесении этой речи. Предостережение: поскольку сценарий разрешен, студенты могут читать для аудитории. Требуется высокий уровень навыков, чтобы иметь сценарий и при этом поддерживать зрительный контакт. Ожидается, что студенты репетируют свою речь дома перед днем ​​выступления. Назначьте журнал репетиций, чтобы студенты тренировались перед выступлением.

Обучайте скороговорки в классе, чтобы способствовать развитию дикции.Студенты могут практиковать эти скороговорки дома, репетируя свою речь. В день речевого выступления класс может разогреться с помощью скороговорок. Такое начало занятия также может успокоить нервы, поскольку скороговорки могут быть забавными и способствовать немного смеху.

Это первое выступление, в котором запланированы выступления. Выступления должны длиться не менее одной минуты и не более двух минут. Обсудите время со студентами, но не используйте его в качестве критерия оценки.

Ожидается:

студентов
 1. Использовать все ранее полученные очки подиума.
 2. Используйте зрительный контакт и дикцию.
 3. Поприветствуйте аудиторию.
 4. Раздел 1: Расскажите, кто этот человек, каковы его отношения к ученику и почему ученик им восхищается. Студент может также описать физические особенности.
 5. Раздел второй: Придайте человеку характерные черты. Студенты должны привести два примера человека, проявляющего эту черту. (Если он говорит, что человек добрый, он должен указать два способа проявления доброты.)
 6. Раздел третий: укажите вторую черту личности, которая есть у человека.Студент также должен привести два примера человека, демонстрирующего эту черту.
 7. В заключение, перефразируя иначе, чем они были введены, почему этот человек для них такой особенный.
 8. Закончите свою речь словами «спасибо».

После выступления класс в течение двух минут дает теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность Пять

Речь «Прочтите мне»

Примечание. Было бы полезно сочетать это с уроком «Улучшение тона и акцента».

В этой речи студенты читают отрывок текста, написанный кем-то другим. Текст может быть текстом из песни, рассказа или стихотворения.

Основное внимание в этой речи уделяется акценту и тону выступления. Хотя эти точки подиума уже упоминались в прошлом, содержание этой речи требует «дополнительного» внимания к тону и акцентам при произнесении речи. Студенты должны прилагать целенаправленные усилия, чтобы выразить эмоции в своих выступлениях.

Чтобы найти текст для выступления, учащиеся могут искать в Интернете тексты песен, рассказ или стихотворение, с которыми они связаны эмоционально.Они должны вырезать и вставить этот текст в документ Word. Студенты должны внимательно прочитать текст, чтобы понять смысл текста и определить эмоциональный тон. Они должны аннотировать свой текст, обводя слова, которые, по их мнению, лучше всего выражают смысл и тон, и практиковаться в выделении этих слов, произнося их вслух. Студенты должны приносить аннотированный текст с собой на подиум для справки.

Выступления рассчитаны на время и должны длиться от одной до двух минут.

Ожидается:

студентов
 1. Используйте все ранее изученные Очки Подиума, с дополнительными усилиями, чтобы продемонстрировать тон и акцент.
 2. Поприветствуйте свою аудиторию.
 3. Укажите источник их чтения.
 4. Постарайтесь запомнить как можно больше их текста и используйте их скрипты только в качестве справочных.
 5. Закончите свою речь «спасибо».

После выступления студенты должны кратко объяснить, как они использовали тон и акцент, чтобы передать смысл своей речи. Затем класс тратит две минуты на то, чтобы дать теплые и прохладные отзывы.

Шесть занятий в классе

Книжная речь


В этом выступлении учащиеся рецензируют книгу, которую они прочитали в течение учебного года.

За это выступление добавляются жесты и позы. Студентам необходимо продемонстрировать уверенную осанку. Уверенная осанка включает в себя стоять прямо, не сутулиться, ноги твердо стоять на полу, не раскачиваться и не ерзать. Плечи должны быть направлены назад и вниз. Учащимся может быть предложено сжать лопатки вместе или представить, что они засовывают лопатки в задние карманы. Цель состоит в том, чтобы открыть грудную клетку, но не надувать ее, чтобы учащиеся могли правильно дышать и выглядеть уверенно.

Они также должны использовать жесты, чтобы подчеркнуть важные части речи или привлечь внимание аудитории. Напомните учащимся, что жесты должны быть максимально естественными. В качестве ориентира может быть полезно продемонстрировать примеры естественных жестов или воспроизвести отрывки с известными ораторами и попросить учащихся понаблюдать за их жестами.

Студенты должны использовать наглядные пособия для этой речи. У них есть выбор между созданием наглядного пособия (например, плаката, рекламирующего книгу) или внесением элемента, связанного с темой книги (например,грамм. для книги по бейсболу — новостная статья того же периода, что и книга, или памятные вещи, относящиеся к книге). Использование наглядных пособий — это простой способ для учащихся включить жест в речь.

Это речь рассчитана на время и должна длиться от двух до трех минут.

Ожидается:

студентов
 1. Использовать все ранее полученные очки подиума.
 2. Держите уверенную осанку в использовании жестов.
 3. Поприветствуйте свою аудиторию.
 4. Обсудите литературные элементы книги: главный герой, тему и сюжет (не выдавая концовку).
  Сообщите, понравилась ли им книга или не понравилась книга, и объясните, почему.
 5. Имейте уверенную осанку, твердо поставив ступни на пол, стойте спокойно.
 6. Используйте жесты.
 7. Покажите их наглядные пособия и объясните, как они соотносятся с книгой. Наглядное пособие должно способствовать пониманию книги или автора книги.
 8. Спросите, есть ли вопросы по книге.
 9. Закончите речь словами «спасибо».

После выступления студенты в течение двух минут высказывают теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность, семь

Обучающая речь

В этой речи студенты учат чему-то всему классу. Чтобы помочь студентам определиться с темой урока, предложите несколько предложений. Это помогает студентам сфокусировать свои идеи и выбрать то, чему они будут уверенно учить. Несколько советов: оригами, как что-то нарисовать, спортивная стратегия, как сделать карточный фокус, танцевальный шаг или простой поделочный проект.

К седьмому уроку были введены все очки подиума.Теперь учащиеся оцениваются по использованию всех баллов подиума и требованиям к речи.

Речь рассчитана на время и должна длиться от трех до пяти минут.

Ожидается:

студентов
 1. Использовать все очки подиума.
 2. Поприветствуйте аудиторию.
 3. Включите во вступительную речь то, что класс будет изучать.
 4. Если вы проводите пошаговый урок, перемещайтесь по комнате, чтобы при необходимости помогать одноклассникам.
 5. Обеспечить всеми необходимыми материалами, достаточными для каждого студента.
 6. Ответьте на любые вопросы аудитории.
 7. Закончите речь словами «спасибо».

После выступления класс в течение двух минут дает теплые и холодные отзывы.

Классная деятельность восемь

Это я верю

В этой речи студенты говорят на важную для них тему. Эта речь знакомит студентов с искусством убедительной речи.Студентов следует побуждать думать о том, что для них важно, и выбирать тему, которая им нравится. В процессе написания своих выступлений учащиеся должны учитывать, что они хотят, чтобы аудитория знала, понимала и делала по теме в результате прослушивания их речи. Речь должна включать призыв к действию к аудитории.

Это выступление включает в себя исследовательский компонент, чтобы помочь студентам понять их проблему, найти доказательства, подтверждающие их убеждения, и узнать о любых противоположных точках зрения.Студентам нужно будет предоставить время для исследований. Продолжительность учебного времени, посвященного проведению исследования, должна определяться в зависимости от класса и того, сколько времени позволяет школьная программа.

После исследования темы начинается процесс написания. Время в классе, посвященное письму, должно составлять минимум три дня. Рассмотрим процесс, в который учащиеся должны писать черновики, редактировать и переписывать. В This I Believe есть отличное учебное пособие о том, как помочь студентам писать собственные утверждения.

В нашем оригинальном уроке написания речи также есть несколько полезных методов, помогающих студентам писать собственные речи.

Это синхронизированная речь должна длиться не менее 1 минуты 50 секунд и не более 2 минут 10 секунд.

Ожидается:

студентов
 1. Использовать все очки подиума.
 2. Поприветствуйте аудиторию.
 3. Включите личные убеждения.
 4. Поделитесь личной историей, чтобы подчеркнуть свою веру.
 5. Объясните, почему эта тема для них важна.
 6. Включите призыв к действию.
 7. Закончите речь словами «спасибо».

После выступления студенты в течение двух минут высказывают теплые и холодные отзывы.

Английский ESL докладная речь; настоящее и прошедшее простое; рабочие листы будущего

Грамматика Прилагательные Прилагательные для описания чувств / настроения / тона Прилагательные для описания личности и характера Прилагательные с –ed или -ing Прилагательные: Градируемые / не градуируемые прилагательные Прилагательные: Несравненные прилагательные Прилагательные: Противоположные Прилагательные: Порядок прилагательных Интенсификаторы Наречия: Порядок наречий Апостроф SA СтатьиСтатьи: определенные артикли (the) Статьи: неопределенные артикли (а / ан) Статьи: нулевой артикль Вспомогательные глаголы Обратный сдвиг во времени (напр.грамм. WILL / WOULD) BE (вспомогательный глагол) BE + инфинитивные структуры (например, он должен был стать знаменитым) BE ABLE TOBE: WAS или WERECANCAN или BE ABLE TOCAN или COULD Обозначение противопоставления (например, хотя, пока) Предложения цели (например, для того, чтобы , так что, чтобы) Пункты причины (например, потому что, из-за, из-за, как, поскольку) Пункты результата (например, так) Расщепленные предложения (например, мы ищем Джоуи) Команды (императивы) Сравнение ( сравнительная и превосходная) Сравнение: Сравнительные прилагательные и структуры Сравнение: Превосходные прилагательные и структуры Сравнение: AS или THAN Условный 0 (ноль) Условный 1 (первый условный) Условный 2 (второй условный) — wouldConditional 3 (третий условный) Условные Условия — Я хочу / Если только Условные — Смешанные условные выраженияграмм. если, при условии, что, пока) Союзы (также известные как связки, например, и, но, или, так, тогда) Согласные и гласные, Контракции (сокращенные формы, например, не, не и т. д.) Координация Счетные и несчетные существительные Определители (слова которые могут стоять перед существительными) Маркеры дискурсаDO или DOES Эллипсис (пропуск слов) ExclamationsFEW или A FEW, LITTLE или A LITTLE Образцы речи, метафоры, метонимы Формальный и неформальный английский (вежливость или разговорный язык) Будущее непрерывное время: (будет V + ing) Future perfect продолжительное (прогрессивное) время Future perfect простое и непрерывное (прогрессивное) время Future perfect simple tense Будущие фразы (напр.грамм. be about to, connected to, вероятно, из-за, установлен в + INF) Будущее простое время, выраженное с помощью WILL Будущее простое против будущего непрерывного Будущие времена Генитив S против OF (выражение владения) Герундий Герундий и инфинитив Gerunds: Совершенный герундий Герундий: Прогрессивный герундий GOT или HAS GOTОмонимы (два слова с одинаковым произношением — омофоны и омографы) Инфинитивные структуры Инфинитив: пустой инфинитивИнфинитив: идеальный инфинитивИнфинитив: прогрессивный инфинитивИнфинитив: раздельный инфинитивИнверсия (обратный порядок слов) Неправильные глаголыIt как подготовительный предмет (e.грамм. идет дождь, это мило с вашей стороны) Связующие глаголы (также известные как связки, например, я студент) МОЖЕТ или MIGHTModalsMUCH или MANYMUST или HAVE TO (обязательство) MUST или MUSTN’T Отрицательные (отрицание, говорящее «Нет») Существительные: Собирательные существительные (команда, класс, семья, комитет) Существительные: Сложные существительные Существительные: Существительные собственные (имена людей, городов, компаний) Числа: Кардинальные числа Числа: Порядковые числа Противоположности (антонимы) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОКСЮМОРОНЫ (фразы со словами противоречивого значения, например, живые мертвецы) Причастия (е.грамм. HAVING DONE) Причастия: Причастие настоящего времени (например, ДЕЛАТЬ) Части речи (также называемые классы слов, например, существительные, глаголы, прилагательные, наречия) Пассивный или активный голос Прошедшее непрерывное (прогрессивное) время Прошедшее совершенное непрерывное (прогрессивное) время Прошлое совершенное простое время Непрерывное времяПрошедшее простое времяПрошедшее простое и непрерывное времяПрошедшее время: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛичные местоименияФонетика (произношение, IPA, фонетические символы) Фразовые глаголы Множественные существительные: неправильные множественные числа Множественные существительные: правильные множественные числа с окончанием S приставки (e.грамм. A, UN, IM, DIS, MIS, EN и т. Д.) Предлоги Предложения движения Предложения места Предложения времени Предлоги против наречий (например, передо мной, видел его раньше). Предлоги: Двойные предлоги (например, из) Предлоги: Предлоги причастия (например, ожидающие , относительно) Предлоги: Предлоги фразы (например, с помощью) Настоящее продолжительное (прогрессивное) времяПрисутствует совершенное непрерывное (прогрессивное) времяПрисутствует совершенное или прошедшее простое времяПрисутствует совершенное простое времяПрисутствует совершенное время: ЗА или SINCEPПрисутствует совершенное времяПрисутствует простое времяПрисутствует простое время: S для третьего лица глаголы в единственном числе: простое и непрерывное (прогрессивное) время.грамм. большой) Местоимения: Притяжательные местоимения (например, мой, мой) Местоимения: Возвратные местоимения (например, я, себя)) Местоимения: КТО-ТО, ЛЮБОЙ, ВСЕ, НИКТО, НИЧТО и т. д. указательные слова) Местоимения: ВЫ и ОНИ, чтобы говорить о людях в целом Пунктуация Пунктуация: Запятые Пунктуация: исправление повторяющихся предложений Квалификаторы (например, некоторые, многие, много, любые, несколько, мало) Теги вопросов вопросыВопросы: вопросы о субъекте и объекте Вопросы: вопросы WH (открытые вопросы) Вопросы: да или нет вопросов Относительные предложения Относительные предложения: определяющие Относительные предложения: не определяющие Относительные предложения: относительные наречия Относительные предложения: ЧТО или ЧТО Сообщенная речь (косвенная речь) Сообщаемая речь: сообщенные вопросы ( косвенные вопросы) Сообщаемая речь: глаголы сообщения ДОЛЖНЫ, ДОЛЖНЫ НЕ ТО — НИ / НИ (что означает «слишком») ТАК или ТАКИЕ + прилагательные НЕКОТОРЫЕ или ЛЮБЫЕ Тема и d глагол соглашениеСубъюнктивное наклонениеПодчиненные (зависимые) придаточные предложения Суффиксы (напр.грамм. S, ED, ING, N’T) Есть / есть / там было / там было / будет и т. Д. Слишком и достаточно Глагольных шаблонов Глагольная фраза : Государственные глаголы против динамических глаголов игрыКомпьютеры и технологииСтраныПреступность, закон и наказаниеКультура, межкультурное общение, межкультурное общениеЕжедневные распорядкиДатыДни неделиДебатыОписание людейДинозаврыМечтыПасхаОкружающая средаЭкстремальные виды спортаСказкиЛицоСемьяМода и одеждаДень отцаЧувства, эмоцииЕдаСвободное время, досуг activitiesFriendsFurnitureFutureGiving DirectionsGoing вне, entertainmentGoing к restaurantGossipsGraffiti, уличные artGreetingsHabits (хорошие и плохие) HalloweenHealth, идущие к правам doctorHistoryHobbiesHolidaysHomeHomonymsHuman, расизм, discriminationHumorIdiomsIrelandJobs, workLearning languagesLikes и dislikesLondonLove, романтика, datingMarriageMeans из dayMovies transportMemoriesMoneyMonthsMother в категории ТВ showsMusicNew года EveNewspaper EnglishNumbersOlympicsOppositesParties, вечеринками, собирается вечеринкиПрошлоеЛюдиЛичность и характерПомонированиеПиратыМестаPokémon GoПолитика, голосование, выборыРоботыКомнаты в домеШколаНаукаСезоныФормыШоппингСмартфоны, планшеты и гаджетыСоциализация, светская беседаКосмосСпортВеснаСт.День Святого ПатрикаРассказыУспехЛетоСинонимыТехнический английскийТехнологииУказание времениБлагодарностьВремяТуризмИгрушкиТрадиции, национальные обычаиПутешествияВеликобританияСоединенные Штаты Америки (США) День святого ВалентинаПогодаЗимаЖенщины и мужчины, гендерные ролиСлова, правила, правила поведения в классе,

, песни, классная игра, классная деятельность, классная музыка , дисциплина, авторитет учителя) классные плакаты CLT (преподавание коммуникативного языка) ресурсы для разговоров и диалоги критическое мышление кросс-культурная коммуникация (мультикультурализм, межкультурная коммуникация) кроссворд дизайн учебной программы, разработка грамматической программы дискуссия (аргументация) активизация прямого метода и методы построения строительных лесов, советы о том, как исправить ошибки учащихсяфлэш-карты веселые занятия и игрыигры общие советы, идеи и методы обученияОценка и тестирование (оценка) g rammar Drills, руководство по грамматике, работа (назначение, проверка, сортировка и т. д.)) как задавать хорошие вопросыпоказывать инструкциикак управлять студенческими проектамикак способствовать развитию творческих способностей и воображения у учащихсякак продвигать самостоятельность учащихсякак продвигать студенческое сотрудничество, кооперативное обучениекак выжить на конференции родителей и учителейпоказывать научить « без подключения к сети » (без технологий), как учить отдавать презентациикак преподавать грамматикукак преподавать в больших классахкак преподавать на слухкак преподавать в классах для людей с разным возрастом / смешанными способностямикак учить вежливости (этикету) как учить чтениюкак преподавать речькак преподавать орфографию и алфавиткак обучать учащихся с особыми образовательными потребностями, с трудностями в обучении , е.грамм. дислексиякак преподавать словарный запас (лексика, морфология), как учить с помощью демонстрации картинок, чтобы учить с помощью историй (рассказывание историй), как преподавать с помощью Интернета, ICT (с использованием технологий в классе), совершенствовать словарные навыки учащихся (с использованием словаря), Общая физическая реакция) упражнениямнемоника, методы запоминания, мотивирующие учащихся, индивидуальные занятия, упражнения с описанием картинок, словари с картинками, графические истории, подготовка к урокам, упражнения на произношение (фонетика), упражнения на понимание прочитанного, ролевые игры, драматические и импровизационные упражнения, упражнения на преобразование и перефразирование суждений, стили обучения студентовTBL (обучение на основе задач), развитие учителей, развивающие материалы учителя самооценка, наблюдение в классе, тесты, управление временем, советы по экономии времени, советы учителям, советы начинающим учителям, упражнения по переводу, учебные пособия по созданию рабочих листов с использованием языка тела (мимика, жесты, зрительный контакт) видеосюжет o & мероприятия в кино; нагреватели и охладители; веб-инструменты для учителей. (B2)

Тип учащегося: взрослые, бизнес / профессиональная начальная школа, старшая школа, детский сад, учащиеся с особыми образовательными потребностями, трудностями в обучении, e.грамм. дислексия

SkillListeningReadingРазговорПисание EPTCaMLA: MELABCaMLA: METCaMLA: YLTEECLIELTS (General) IELTS AcademiciTEP AcademiciTEP BusinessiTEP HospitalityiTEP SLATEPTE (General) PTE AcademicSTEP EIKENTELCTOEFLTOEICZD

ДиалектАмериканский английский английский язык английский язык Английский язык

Канадский английский язык английский язык английский язык английский язык на английскомкак извиниться, извиниться, простить и выразить сожаление на английскомкак назначить встречу на английскомкак просить информацию и наводить справки на английскомкак просить что-то, делать запросы на английскомкак не говорить что-то на английскомкак быть церемониальным на английском glishкак быть расплывчатым по-английскикак обвинить кого-то в чем-то по-английскикак успокоить людей по-английскикак что-то разъяснить по-английскикак поздравить людей по-английскикак противопоставить и сравнить по-английскикак критиковать кого-то по-английскикак защитить себя от критики по-английскикак отрицать или признать что-то по-английскикак описывать вещи или людей по-английскикак делать выводы по-английскикак подчеркнуть важные вещи по-английскикак ободрить или отговорить людей по-английскикак оценивать людей или прогресс в английскомкак объяснять вещи по-английскикак выразить согласие / несогласие по-английскикак выразить одобрение и неодобрение по-английскикак выразить причину и следствие по-английскикак выразить разочарование по-английскикак выразить отвращение по-английскикак выразить сомнение по-английскикак выразить зависть по-английскикак выразить страх по-английскикак выразить надежду по-английскикак выразить безразличие по-английскикак выразить интерес в чем-то g по-английскикак выразить вероятность, вероятность по-английскикак выразить симпатии и антипатии по-английскикак выразить любовь или гнев по-английскикак выразить предпочтения по-английскикак выразить облегчение по-английскикак выразить печаль по-английскикак выразить последовательность и хронологию по-английскикак выразить шок и недоверие по-английскикак выразить предположения по-английскикак выразить удивление по-английскикак выразить сочувствие и соболезнования по-английскикак выразить угрозы по-английскикак выразить нежелание по-английскикак выразить свои потребности по-английскикак давать советы по-английскикак давать команды по-английскикак дать согласие на Английскийкак высказывать мнения на английскомкак дать разрешение, разрешение на английскомкак произносить тосты на английскомкак давать предупреждения на английскомкак приветствовать людей на английскомкак торговаться и торговаться на английскомкак сообщить кому-то о каких-то новостях на английскомкак проинструктировать людей на английскомкак интерпретировать то, что было сказано по-английски, как интер rupt people на английскомкак знакомить людей на английскомкак представиться на английскомкак пригласить людей на английскомкак поддерживать разговор на английскомкак подавать жалобы на английскомкак делать комплименты на английскомкак делать обобщения на английскомкак загадывать добрые пожелания на английскомкак загадывать о чем-то на английскомкак делать прогнозы на английскомкак давать обещания на английскомкак делать предложения на английскомкак делать, принимать и отказываться от предложений на английскомкак заказывать или бронировать на английскомкак убедить, убедить людей на английскомкак хвалить людей и выражать признательность на английском Английскийкак убедить кого-то в чем-то по-английскикак отказаться и возразить на чем-то по-английскикак напомнить людям о чем-то по-английскикак перефразировать, перефразировать сказанное по-английскикак сказать НЕТ красиво по-английскикак сказать спасибо, выразить благодарность по-английскикак отругать кого-то на английскомкак начать разговор на английскомкак подвести итог на Английскийкак рассказать историю на английскомкак сообщать плохие новости на английскомкак приветствовать людей на английском

Solutionyesno

Полные текстовые стенограммы более 100 выступлений Барака Обамы


Мои сограждане:

Я стою сегодня здесь, смиренный перед стоящей перед нами задачей благодарен за доверие, которое вы оказали, памятуя о жертвах, которые принесли наши предки.Я благодарю президента Буша за его службу нашему народу, а также щедрость и сотрудничество, которые он проявил в этот переходный период.

44 американца приняли президентскую присягу. Слова говорили во время приливов процветания и тихих вод мира. Тем не менее, время от времени клятва произносится среди сгущающихся облаков. и бушующие бури. В эти моменты Америка продолжала не просто из-за навыков или видения тех, кто занимает высокий пост, но потому, что Мы, Народ, остались верны идеалам наших предков, и соответствует нашим учредительным документам.

Так и было. Так должно быть с нынешним поколением американцев.

То, что мы находимся в разгаре кризиса, теперь хорошо понимают. Наша нация находится в состоянии войны против разветвленной сети насилия и ненависти. Наша экономика сильно ослаблена из-за жадности и безответственности. со стороны некоторых, но также и наша коллективная неспособность выбор и подготовить нацию к новой эпохе. Дома были потеряны; сарай рабочих мест; предприятия закрыты.Наше здравоохранение обходится слишком дорого; наш школы терпят неудачу слишком часто; и каждый день приносит новые доказательства того, что способы использования энергии усиливают наших противников и угрожают нашей планете.

Это индикаторы кризиса с учетом данных и статистики. Менее измеримый, но не менее глубокий — это подрыв уверенности во всех наша земля — ​​мучительный страх, что упадок Америки неизбежен, и что следующее поколение должно опустить глаза.

Сегодня я говорю вам, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Они есть серьезные, а их много. Их не встретить легко и в короткие сроки. промежуток времени. Но знай это, Америка — они будут встречены.

В этот день мы собираемся, потому что мы предпочли надежду страху, единству. цели превыше конфликта и разногласий.

В этот день мы приходим, чтобы объявить о прекращении мелких обид и ложные обещания, взаимные обвинения и устаревшие догмы, слишком долго душили нашу политику.

Мы остаемся молодым народом, но, говоря словами Священного Писания, время пришел, чтобы отложить в сторону детские вещи. Пришло время подтвердить наш стойкий дух; выбрать нашу лучшую историю; продвигать этот драгоценный дар, эта благородная идея передавалась из поколения в поколение. поколение: данное Богом обещание, что все равны, все свободны, и все заслуживают возможности достичь полного счастья.

Подтверждая величие нашей нации, мы понимаем это величие никогда не бывает данностью.Это нужно заработать. Наше путешествие никогда не было единым коротких путей или соглашаться на меньшее. Это был не путь малодушный — для тех, кто предпочитает отдых работе или ищет только удовольствия от богатства и славы. Скорее, это были любители риска, деятели, творцы вещей — некоторые прославленные, но чаще мужчины и женщины непонятные в своем труде, которые долго несли нас, труднопроходимый путь к процветанию и свободе.

Для нас они собрали свои немногочисленные мирские пожитки и отправились в путешествие. через океаны в поисках новой жизни.

Для нас они трудились в потогонных цехах и заселили Запад; выдержал хлестнул кнутом и вспахал твердую землю.

Для нас они сражались и умирали в таких местах, как Конкорд и Геттисберг; Нормандия и Кхесан.

Снова и снова эти мужчины и женщины боролись, жертвовали и работали пока их руки не обнажились, чтобы мы могли жить лучше.Они видел в Америке нечто большее, чем сумма наших индивидуальных амбиций; больше чем все различия происхождения, богатства или фракции.

Это путешествие, которое мы продолжаем сегодня. Остаемся самыми зажиточными, могущественная нация на Земле. Наши работники не менее продуктивны, чем когда начался этот кризис. Наши умы не менее изобретательны, наши товары и услуги не меньше, чем они были на прошлой неделе или в прошлом месяце или в прошлом году.Наши возможности остаются неизменными. Но наше время стоять Пат, защиты узких интересов и откладывания неприятных решений — время наверняка прошло. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны выбрать себя вверх, отряхнемся и снова начнем работу по переделке Америки.

Куда бы мы ни посмотрели, есть над чем поработать. Состояние экономика требует смелых и быстрых действий, и мы будем действовать — не только создавать новые рабочие места, но закладывать новую основу для роста.Мы будем строить дороги и мосты, электрические сети и цифровые линии которые питают нашу торговлю и связывают нас вместе. Мы восстановим науку на свое законное место, и использовать чудеса технологий, чтобы поднять здоровье качество ухода и снижение его стоимости. Мы будем использовать солнце и ветры и земля питают наши машины и работают на наших заводах. И мы превратит наши школы, колледжи и университеты в соответствие с требования новой эпохи.Все это мы можем сделать. И все это мы будем делать.

Есть некоторые, кто сомневается в масштабах наших амбиций — кто предполагают, что наша система не может терпеть слишком много больших планов. Их воспоминания короткие. Потому что они забыли, что есть в этой стране уже сделано; чего могут достичь свободные мужчины и женщины, когда воображение соединяется с общей целью, а необходимость — с мужеством.

Циники не понимают, что почва изменилась. под ними — устаревшие политические аргументы, поглотившие к нам так долго не обращаются.Вопрос, который мы задаем сегодня, не в том, наше правительство слишком велико или слишком мало, но работает ли оно — будь то помогает семьям найти работу с приличной заработной платой, уходом, который они могут себе позволить, достойная пенсия. Если ответ положительный, мы намерены двигаться вперед. Если ответ отрицательный, программы закончатся. И те из нас, которые управляют общественными долларами, будут привлечены к ответственности — к тратьте деньги с умом, исправляйте вредные привычки и ведите свой бизнес в свете дня — потому что только тогда мы сможем восстановить жизненное доверие между народ и его правительство.
Перед нами не стоит вопрос, является ли рынок силой добра. или болен. Его способность создавать богатство и расширять свободу не имеет себе равных, но этот кризис напомнил нам, что без бдительного взгляда рынок может выйти из-под контроля — и что нация не может долго процветать, когда он благоприятствует только преуспевающим. Успех нашей экономики всегда зависит не только от размера нашего валового внутреннего продукта, но и от досягаемость нашего процветания; на способности расширить возможности каждому желающему сердцу — не из милосердия, а потому, что это вернейший путь к нашему общему благу.

Что касается нашей общей защиты, мы отвергаем как ложный выбор между нашими безопасность и наши идеалы. Наши отцы-основатели столкнулись с опасностями, которые мы трудно себе представить, разработал хартию для обеспечения верховенства закона и права человека — хартия, расширенная кровью поколений. Эти идеалы все еще освещают мир, и мы не откажемся от них ради ради целесообразности. То же самое и со всеми другими народами и правительствами, которые смотрят сегодня, от величайших столиц до маленькой деревни где родился мой отец: знай, что Америка друг каждой нации и каждый мужчина, женщина и ребенок, ищущий мирного и достойного будущего, и мы готовы снова возглавить.

Напомним, что предыдущие поколения противостояли фашизму, а не коммунизму. только с ракетами и танками, но с прочными альянсами и прочными убеждения. Они поняли, что одна наша сила не может нас защитить, и не дает нам права делать то, что нам нравится. Вместо этого они знали, что наша сила растет благодаря ее разумному использованию; наша безопасность исходит из справедливость нашего дела, сила нашего примера, закалка качества смирения и сдержанности.

Мы хранители этого наследия. Руководствуясь этими принципами однажды более того, мы можем противостоять тем новым угрозам, которые требуют еще больших усилий — еще большее сотрудничество и взаимопонимание между народами. Мы будем начать ответственно оставить Ирак его народу и создать с трудом заработанный мир в Афганистане. Со старыми друзьями и бывшими врагами хорошо работать неустанно уменьшать ядерную угрозу и отбрасывать призрак согревающейся планеты.Мы не будем извиняться за свой образ жизни, будем ли мы колебаться в его защите, и для тех, кто стремится продвигать свои стремится вызвать ужас и убить невинных, мы говорим вам теперь, когда наш дух сильнее, и его невозможно сломить; ты не можешь пережить нас, и мы победим вас.

Потому что мы знаем, что наше лоскутное наследие — это сила, а не слабость. Мы — нация христиан и мусульман, евреев и индуистов — и неверующих.Мы сформированы каждым языком и культурой, привлечены отовсюду этой Земли; и потому что мы вкусили горькое пойло гражданского войны и сегрегации, и вышел из этой темной главы сильнее и сильнее более сплоченными, мы не можем не верить, что старая ненависть когда-нибудь пройти; что линии племени скоро растворятся; это как мир становится меньше, наше общее человечество раскроется; и что Америка должна сыграть свою роль в открытии новой эры мира.

Для мусульманского мира мы ищем новый путь вперед, основанный на взаимных интересах и взаимное уважение. Тем лидерам по всему миру, которые стремятся сеять конфликт или винить в бедах своего общества Запад — знайте, что ваш народ будет судить вас по тому, что вы можете построить, а не по тому, что вы разрушаете. Тем, кто цепляется за власть через коррупцию, обман и подавление инакомыслия, знайте, что вы находитесь на неправильной стороне истории; но мы протянем руку, если вы захотите разжать свои кулак.

Народам бедных стран мы обязуемся работать вместе с вами, чтобы сделайте ваши фермы процветающими и позвольте чистой воде течь; кормить голодных тела и накормите голодные умы. И таким нациям, как наша, Наслаждайтесь относительным достатком, мы говорим, что больше не можем позволить себе безразличие страданиям за пределами наших границ; и мы не можем поглотить мир ресурсы без учета эффекта. Ибо мир изменился, и мы должны измениться вместе с ним.

Когда мы рассматриваем дорогу, которая разворачивается перед нами, мы смиренно вспоминаем благодарность тем отважным американцам, которые в этот самый час патрулируют далекие пустыни и далекие горы. Им есть что сказать нам, просто как павшие герои, лежащие в Арлингтоне, шепчутся сквозь века. Мы чтим их не только потому, что они хранители нашей свободы, но потому что они воплощают дух служения; готовность найти смысл в чем-то большем, чем они сами.И все же в этот момент — момент, который определит поколение — именно этот дух это должно населять всех.

Насколько правительство может и должно делать, в конечном итоге вера и решимость американского народа, на которых опирается эта нация полагается. Это доброта принять незнакомца, когда дамбы прорываются, самоотверженность рабочих, которые скорее сократят свои часы, чем увидеть друга, потерявшего работу, который видит нас в самые мрачные часы.Смелость пожарного штурмовать лестницу, наполненную дымом, но также и готовность родителей воспитывать ребенка, что в конечном итоге решает Наша судьба.

Наши задачи могут быть новыми. Инструменты, с помощью которых мы их встречаем может быть новым. Но те ценности, от которых зависит наш успех — честность. и трудолюбие, отвага и честная игра, терпимость и любопытство, верность и патриотизм — это старые вещи. Это правда.Они были тихой силой прогресса на протяжении всей нашей истории. Какие тогда требуется возврат к этим истинам. Что требуется от нас сейчас новая эра ответственности — признание со стороны каждого американца, что у нас есть обязанности перед собой, своей нацией и мир, обязанности, которые мы неохотно принимаем, а скорее берем с радостью, твердо сознавая, что нет ничего более приятного духу, так определяя наш характер, чем отдавая все силы трудная задача.

Это цена и обещание гражданства.

Это источник нашей уверенности — знания, которые Бог призывает на нас, чтобы сформировать неопределенную судьбу.

В этом смысл нашей свободы и нашего вероучения — почему мужчины и женщины и дети каждой расы и любой веры могут присоединиться к празднованию через этот великолепный торговый центр, и почему человек, чей отец меньше, чем шестьдесят лет назад, возможно, не подавали в местном ресторане. теперь встаньте перед вами, чтобы дать самую священную клятву.

Итак, давайте отметим этот день воспоминанием о том, кто мы и как далеко мы путешествовали. В год рождения Америки, в самый холодный из месяцев небольшая группа патриотов ютилась у дыхающих костров на берега ледяной реки. Столица была заброшена. Враг наступал. Снег был залит кровью. В тот момент, когда исход наших революция была под большим сомнением, отец нашей нации заказал эти слова будут прочитаны людям:
«Пусть будет сказано будущему миру… что в разгар зимы, когда ничего, кроме надежды и добродетели, не могло выжить .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *